İnternet Sitesi Çerez Politikası

Birçok web sitesinde olduğu gibi, ziyaretçilerin web sitesini daha iyi ve rahat şekilde kullanımını sağlamak amacıyla bu web sitesinde de çerezler kullanılmaktadır.
İşbu Çerez Politikası; çerezin tanımı, çerez türleri, işbu web sitesi tarafından kullanılan çerezler ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesinde yer alan çerez kullanım uyarısının kapatılması ya da web sitesinin kullanımına devam edilmesi hallerinde çerezlere onay verildiği kabul edilir. Çerez kullanımı onaylanmıyorsa web sitesinin kullanımına devam edilmemesi ya da tarayıcı ayarları üzerinden çerez tercihlerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesi gerekmektedir. Çerezlere izin veirlmemesi halinde web sitesinde birtakım aksaklıklar yaşanabilecektir. Çerez ("Cookie") nedir? Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde kullanılan bilgisayarda ya da mobil cihazda veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda giriş yapılan IP adresi, oturum bilgileri, erişilen sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler; ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi veya adres gibi verileri içermez. Çerezler sayesinde kullanıcının web sitesi tercihleri hatırlanabilir, oturumun açık tutulması sağlanabilir ya da kullanıcının ilgisi doğrultusunda içerikler sunulabilir. Çerezler neden kullanılmaktadır?  İşbu internet sitesinde çerez kullanılmasının başlıca nedenleri şu şekildedir:
 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla kullanıcılara sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet sitesinin, kullanıcıların ve şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
Çerez türleri 1. Oturum çerezleri / Kalıcı çerezler:
 • Oturum çerezleri geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin kullanılmasının temel amacı, kullanıcının ziyaret süresince web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.
 • Kalıcı çerezler ise tarayıcıyı kapattıktan sonra da ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler. Kalıcı çerezler sayesinde internet sitesinin aynı cihazla tekrar ziyaret edilmesi durumunda, kullanıcının cihazında internet sitesi tarafından oluşturulan bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, o kullanıcının siteyi daha önce ziyaret ettiği anlaşılır ve iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir, böylelikle kullanıcılar adaha iyi bir hizmet sunulur.
2. Birinci taraf çerezler / Üçüncü taraf çerezler:
 • Birinci taraf çerezler, ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
 • Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler ve taraflar tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

Hangi çerezler kullanılmaktadır? İşbu web sitesi, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Politikalarına uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır. 1. Zorunlu çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkan veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için ziyaretçilerin onayı gerekmemektedir. 2. Analitik çerezler: Deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılmaktadır. Analitik çerezler ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını anlamamızı sağlar. Bunlara örnek olarak hangi sayfaları ziyaret ettikleri, ziyaret süreleri vb. gösterilebilir. Böylelikle sunulan içerikler geliştirilebilir ya da web sitesinin tasarımı değiştirilebilir. 3. İşlevsellik çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar. 4. Hedefleme / reklam çerezleri: Web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezlerin tarayıcının ayarlarının değiştirilmesiyle engellenmesi mümkündür. Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktayız. Söz konusu şirketler, diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri verileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir. Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Google, DART çerezlerini kullanarak, web sitemiz ziyaretçilerine İnternet'teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar. Daha fazla bilgi edinmek için Google Gizlilik ve Şartlar sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Çerez tercihlerinin değiştirilmesi Çerezlerin kullanıldığı tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirme ya da tamamen engelleme yapılması mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkündür. Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr Internet Explorer : https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma Yandex : https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml Opera : http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ Safari : https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için tarayıcının yardım veya destek sayfası incelenebilir. Kişisel verilere ilişkin haklar İlgili kişi, Kişisel verilerinin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Başvuru yöntemi Başvuru kurumumuza, kendinizi tanıtacak nitelikte kimlik bilgilerinizi eklemek ve talebinizi açıklamak suretiyle aşağıda belirtilen kanallarla ya da Kanun kapsamında belirlenecek diğer yöntemlerle yapılabilir; Talebin elektronik ortamda iletilmesi; E-Posta: [email protected] Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, 30 gün içerisinde talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde derhal gereği yapılacaktır.