Cezaevindeki çocuklar için 'İçerde Oyun Var' projesi

Cezaevindeki çocuklar için 'İçerde Oyun Var' projesi
Cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) ile Kapalı Cezaevi ortaklığında 'İçerde Oyun Var' projesi uygulandı. Bu kapsamda 39 kişiye iki gün süren Oyun Terapisi...

Cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) ile Kapalı Cezaevi ortaklığında 'İçerde Oyun Var' projesi uygulandı. Bu kapsamda 39 kişiye iki gün süren Oyun Terapisi Eğitimi verildi.

PROMER Koordinatörü Emine Aydın Özgür, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeyle ilgili bilgi verdi. Bir suça karışan kadınların hüküm giymeleri halinde 0-6 yaş arasındaki çocuklarının da, bakımı üstlenen bir yakınının olmaması halinde anneleriyle kalmakta olduğunu belirten Özgür, "Cezaevlerinde anneleri için oluşturulan yaşam koşullarında kalmak zorunda olan bu çocuklara 2019 yılında Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp'in eşi Hanımefendi Sayın Dr. Ayten Canalp'in himayelerinde gönüllü destekleriyle açık hava çocuk oyun parkı oluşturulmuştu. Çocuklar bu oyun parkına anneleriyle gelemediği için kadın koruma infaz görevlileri onlara eşlik etmektedir. Hazırlanan İçerde Oyun Var Projesi ile kadın koruma infaz görevlilerinin çocuğun en yüksek yararına uygun şekilde çocuklarla zaman geçirmeleri hedeflenmiştir." dedi.

Cezaevi Psiko-Sosyal Birim Yetkilisi Psikolog Hamza Aldemir ise, "Kapalı Cezaevinde kalan hükümlü kadınların bu konuda dolaylı olarak gelişimi sağlanacaktır. Bu özel çocukların bir kısmı annenin rızasıyla sevgi evlerinde kalmaktadır. Bu nedenle bakım veren anneleri de bu projeye dahil ettik. Beklediğimizden daha çok yarar elde etmiş olduk. Bu sayede katılımcıların mesleki gelişimleri desteklendi. Diğer taraftan çocukların olası travmatik durumlarını saptama ve destek olmada oyun terapisini kullanabilecekler, çocuklara yaklaşım konusunda anneler ve diğer kadınlara rol model oluşturacaklardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamalarında bulundu.

Psikolog İmren Ceylan Mercan tarafından verilen eğitimde, eğitime katılacak personelin çalışma ortamı nedeniyle uzmanlarca da belirtilen tükenmişlik sendromu ve öfke kontrolü konusunda bilgi ve becerileri artırılarak eğitime hazır oluşları sağlandı ve akabinde 0-6 yaş arası çocuklarda gelişim ve iletişim yöntemleri işlenerek oyun terapisi konusunda eğitim verildi. "Uzmanların da vurguladığı gibi, cezaevlerinin çocuklar için uygun bir ortam değildir; diğer taraftan 0-6 yaş grubu çocukların annelerinden ayrı kalmaları da başka sorunlara neden olmaktadır. Bu çocuklar ister cezaevinin uygun olmayan koşullarında anneleriyle birlikte, ister diğer akrabalarıyla ya da devlet kurumlarında, iyi ama annelerinden uzak bir şekilde bakılsın, annenin ceza sürecine ve sonrasına ortaklık etmektedir. Ülkemiz tarafından da imzalanan 1989 BM Çocuk Hakları Sözleşmesine de dayanak oluşturan Cenevre Çocuk Hakları sözleşmesinde; Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu sorumluluk duygusundan hareketle hazırlanan ve 5-6/12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Valilik toplantı Salonunda gerçekleştirilen İÇERDE OYUN VAR Projesi tüm bu olumsuzların ortasında kalan çocukların desteklenmesi, yaşam kalitelerinin artırılmasında küçük de olsa bir katkı sunacaktır."