Edirne Belediye Meclisi Kasım 2016 Gündemi

Edirne Belediye Meclisi Kasım 2016 Gündemi
Edirne Belediye Meclisi 2016 yılı Kasım ayı toplantısının gündemi belli oldu.5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21'inci maddeleri hükümlerine uyularak Edirne Belediye Meclisinin 07 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 14.00'de Edirne...

Edirne Belediye Meclisi 2016 yılı Kasım ayı toplantısının gündemi belli oldu.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21'inci maddeleri hükümlerine uyularak Edirne Belediye Meclisinin 07 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 14.00'de Edirne Belediyesi Meclis Salonunda yapacağı kasım ayı toplantısına ait gündemi aşağıdaki gibidir.

Edirne Belediye Meclisi / Kasım 2016 Toplantısı GÜNDEMİ:

  1. Bir önceki toplantıya ait 06.10.2016 tarihti tutanak.
  2. Edirne Belediyesi sınırları dahilinde; Billboard, Megaboard, Raket Pano, LED Reklam Tabelası ve Otobüs Duraklarının yapım, bakım ve onarımının yapılarak 10 yıl süre ile işletilmesi işinin ihale edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih ve E.112627 sayılı yazısı.
  3. Şükrüpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesi (5-B/5-C) güzergahına yeni bir hat eklenmesi talebinin Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.10.2016 tarih ve E.112959 sayılı yazısı.
  4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince; stratejik planlarımıza uygun olarak hazırlanan 2017 Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.10.2016 tarih ve E.114918 sayılı yazısı.
  5. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. bendi gereğince; Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin ve Bütçe Tarife Cetvellerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.10.2016 tarih ve E.115038 sayılı yazısı. ,
  6. 15 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan'ın Yambol şehrinde düzenlenecek olan toplantıya davet ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 25.10.2016 tarih ve E.116093 sayılı yazısı.
  7. Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve E.116550 sayılı yazısı.
  8. Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu 21.10.2016 tarih ve 2016/10 sayılı Cadde ve Sokak İsimleri Komisyon kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2016 tarih ve E.115760 sayılı yazısı.
  9. İmar Komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak İmar Komisyonunca alınan 31.10.2016 tarih ve 2016/100, 2016/101, 2016/102, 2016/103, 2016/104, 2016/105, 2016/107, 2016/108, 2016/109 sayılı İmar Komisyonu Kararları ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2016 tarih ve E.118625 sayılı yazısı.