EDS'ler yeniden devreye giriyor

EDS'ler yeniden devreye giriyor
Edirne Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı 7 Şubat Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek. Meclisin gündem maddeleri arasında mevcut ve ilave kurulacak Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ilgili Edirne İl Emniyet Müdürlüğü...

Edirne Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı 7 Şubat Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek. Meclisin gündem maddeleri arasında mevcut ve ilave kurulacak Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ilgili Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Belediye Başkanı Gürkan'a yetki verilmesi ve belediyeye ait 8 adet taşınmazın satışı bulunuyor.

Edirne Belediye Meclisi'nin 7 Şubat 2020 Cuma günü düzenlenecek Şubat Ayı Olağan Toplantısındaki bazı gündem maddeleri şu şekilde:

- Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) yeniden aktif hale getirilmesi; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinin 8. fıkrası ve 9. maddesi (3). fıkrası gereği Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İle Belediye Başkanlığımız arasında ön protokol ve nihai protokol imzalanması için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yetki verilmesi, mevcut kurulu bulunan ve ilave kurulacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) 10 yıl süre ile bakım ve işletilmesi işinin ihale işlemlerini yürütmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 31.01.2020 tarih ve E.525465 sayılı yazısı.

- Mülkiyetleri Belediyemize ait Edirne Merkez İskender Köy Mevkii Ada:190 Parsel:4 sayılı arsa vasıflı 1050.18 m² yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez İskender Köy Mevkii Ada:192 Parsel:1 sayılı Teknik ve Sosyal Tesis Alanı vasıflı 1000.00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez İskender Köy Ada:195 Parsel:1 sayılı Teknik ve Sosyal Tesis Alanı vasıflı 1135.00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez İskender Köy Mevkii Ada:201 Parsel:2 sayılı Teknik ve Sosyal Tesis Alanı vasıflı 1300.00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez İskender Köy Mevkii Ada:204 Parsel:1 sayılı Teknik ve Sosyal Tesis Alanı vasıflı 1500.00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez İskender Köy Mevkii Ada:207 Parsel:1 sayılı Teknik ve Sosyal Tesis Alanı vasıflı 1719,78 m² yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez İskender Köy Mevkii Ada:214 Parsel:1 sayılı Teknik veSosyal Tesis Alanı vasıflı 1455.35 m² yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Ada:2950 Parsel:1 sayılı 4889.87 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışları ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.01.2020 tarih ve E.522899 sayılı yazısı.

- Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sk. No: 3 Merkez/EDİRNE adresindeki taşınmazın Oyuncak Müzesi olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiralanması ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 31.01.2020 tarih ve E.525979 sayılı yazısı.

- Edirne Belediye Meclisinin 04.03.2016 tarih ve 2016/42 sayılı kararına istinaden; Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan-Türkiye Programı kapsamında “Yambol ve Edirne-Tunca'nın İki Şehri” kapsamında restorasyonu gerçekleştirilen Babademirtaş Mah. 256 ada, 8 parselde yer alan Belediyemize ait tarihi binanın proje amaçlarında belirtildiği üzere “Turizm Merkezi” olarak işlevlendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.01.2020 tarih ve E.518405 sayılı yazısı.