Kartopu Enez Gönüllüleri Görev Dağılımı Yaptı

Kartopu Enez Gönüllüleri Görev Dağılımı Yaptı
Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü Enez'de yapıldı. Toplantının Divan Başkanı Halil Ünal, başkan yardımcısı Necdet Şen, katip üyesi Şükriye Kaya Nergiz oldu.Gündem...

Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü Enez'de yapıldı. Toplantının Divan Başkanı Halil Ünal, başkan yardımcısı Necdet Şen, katip üyesi Şükriye Kaya Nergiz oldu.

Gündem uyarınca, Çalışma ve Denetleme Kurulu Raporları ile döneme ait bilanço okunarak görüşüldü. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları ayrı ayrı oylanarak ibra edildi.

Toplantıda, yeni yönetime Avrupa Birliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve çeşitli bakanlık ve kurumların fonlarından yararlanılacak projeler üreterek söz konusu kurumlardan kredi talep etmesi, işleme koyması ve uygulaması konusunda tam yetki verilmesi ve dernek tüzüğünün 18’inci maddesinin değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda yönetim kurulu, denetleme kurulu ve danışma kurulu seçimleri yapıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yapılan toplantıda ise görev dağılımı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Esengin, Başkan Yardımcısı Yunus Cingöz oldu. Hasan Akkuş ve Şaban Nar muhasip üye, Celal Karakaş ve Emine Tüzük sekreter olarak görevlendirildi.

Ayrıca komitelerdeki görev dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Kadın ve Kadının Sosyal Hayata Katılımı: Emine Tüzün

Gençlik: Yunus Cingöz, Şevket Zobar

İletişim: A.Ersin Şenerler, Yalçın Bitikli

Eğitim ve Sosyal Sorumluluk: Celal Karakaş, Yunus Cingöz

Kurumlar Arası İlişkiler ve Proje Geliştirme: İsmet Esengin, Ulaş Demiray, Şaban Nar, Celal Karakaş