İlkyardım yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği’nin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Ancak biz bugün yalnızca yönetmeliğin işyerlerini ilgilendiren bölümü olan; ilkyardım eğitimi ve işyerlerinde personel sayılarına göre bulundurulması gereken ilkyardımcı sayılarından bahsedeceğiz.

İlkyardım eğitimleri “temel ilkyardım eğitimi”, “standart ilkyardım eğitimi” olmak üzere iki kategoride verilmektedir. Eğitim süreleri; temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir. İşyerlerindeki çalışanlar “temel ilkyardım eğitimi”ni alacaklardır. Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Ağır ve tehlikeli işler olarak; arama ve sondaj işleri, metalurji sanayi ile ilgili işler, taş ve toprak sanayi ile ilgili işler, metal ve metalden mamul eşya sanayi işleri, ağaç ve tahta işleri ile bunlardan mamul eşya sanayi işleri, yapı işleri, kimya sanayi işleri, iplik ve dokuma sanayi ile ilgili işler, kağıt ve selüloz işleri, enerji üretim, nakil ve dağıtım işleri, nakliye işleri, itfaiye işleri, balıkçılık işleri aklımıza gelmektedir. Sürücü Kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, bu yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri İl Sağlık Müdürlüğü adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır. İlkyardımcı bulundurmayan işletmelere, kurum ve kuruluşlara, 500 Türk Lirası para cezası uygulanır.

Temel ilkyardım eğitimi aşağıdaki konuları kapsamakta ve 16 saat sürmektedir. Bu 16 saatlik süre yönetmelikte bahsedildiği üzere 2 ila 10 gün arasına yayılabilmektedir.

 1. Genel ilkyardım bilgileri
 2. Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 3. Temel yaşam desteği
 4. Kanamalarda ilkyardım
 5. Yaralanmalarda ilkyardım
 6. Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım
 7. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
 8. Bilinç bozukluklarında ilkyardım
 9. Zehirlenmelerde ilkyardım
 10. Hayvan ısırmalarında ilkyardım
 11. Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasından ilkyardım
 12. Boğulmalarda ilkyardım
 13. Hasta/yaralı taşıma teknikleri

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere sağlıklı ve güvenli bir hafta dilerim…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi