Alzheimer’da Erken Tanı Tedavisinin Önemine Dikkat Çekildi

Alzheimer’da Erken Tanı Tedavisinin Önemine Dikkat Çekildi
Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy, Alzheimer hastalığında tedaviye erken dönemde başlanmasının uygulanan tedavilerin etkinliğinin daha uzun süreli olabilmesinde etkili olduğunu aktardı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şensoy, eylül ayının Dünya Alzheimer Ayı olduğuna dikkati çekerek, Alzheimer hastalığı ile ilgili en önemli risk faktörünün yaş olduğunu belirtti.

65 yaş üstü kişilerde daha fazla görüldüğüne vurgu yapan Şensoy, Alzheimer hastalığının hafızayı, davranışı, düşünmeyi ve sosyal yetenekleri bozarak, kişinin günlük yaşam aktivitelerine engel olacak düzeyde bir bilişsel gerilemeye neden olduğunu belirtti.

Şensoy, Alzheimer’ın en sık görülen bunama nedeni olmasına rağmen tek neden olmadığını belirterek, bunun yanında beyin damar hastalıkları, Parkinson hastalığı, enfeksiyonlar ve sistemik hastalıkların da demansa neden olabileceğini ifade etti.

Şensoy'un Açıklamaları Şu Şekilde:

"Hastalığın zihinsel işlevlerde bozulma, davranışsal belirtiler, günlük yaşam işlevlerinde bozulma şeklinde 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Zihinsel işlevlerde bozulma; belirgin unutkanlık: aynı şeyleri ve eski yaşanmış olayları çok sık tekrarlama, kelime bulma güçlüğü, anlama güçlüğü, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, yer ve zaman yöneliminde bozulma, planlayabilme yeteneğinde azalma, davranışsal belirtiler; kişilik değişiklikleri, içe kapanma, ilgi azalması, sessizleşme veya çabuk sinirlenme, olayları yanlış yorumlama (hezeyan), olmayan şeyleri görme veya duyma (halüsinasyon), hırçınlık, saldırganlık huzursuzluk, uyku bozuklukları (dalamama, sık veya vakitsiz uyanma), takıntı veya inatlaşma, toplum içinde uygunsuz davranışlar, günlük yaşam işlevlerinde bozulma; para hesaplama fonksiyonunda bozulma, kişisel bakımda zorlanma ve giyinme alışkanlığında değişme, yemek yeme yemek yapma gibi temel işlevlerde bozulma olarak kendini göstermektedir."

Şensoy, Alzheimer hastalığının teşhisinde hasta ve hasta yakınlarından detaylı bir öykü alınmasının önemli olduğunun altını çizerek tanıda beynin görüntüleme yöntemleri ilgili tetkiki ve bir takım nöropsikolojik testlerin yapılarak teşhis konulduğunu kaydetti.

Erken tanının Alzheimer hastalığında oldukça önemli olduğunu belirten Şensoy, tedaviye erken dönemde başlanmasının uygulanan tedavilerin etkinliğinin daha uzun süreli olabilmesinde etkili olduğuna vurgu yaptı.