2015-2016 2. Dönem TEOG Fen ve Teknoloji Cevapları

2015-2016 2. Dönem TEOG Fen ve Teknoloji Cevapları
2015-2016 eğitim öğretim yılı 2. dönem TEOG Fen ve Teknoloji dersi soru ve cevapları.

2015-2016 eğitim öğretim yılı 2. dönem Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı Fen ve Teknoloji dersi soru ve cevaplarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 

VİDEOLU ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ.

1. Mehmet ışığı sürekli yanan akvaryumunda balık beslemektedir. Bir gün dışarıdaki havayı akvaryumdaki suya püskürten hava motoru bozulur.

Buna göre yaşadıkları ortamda sürekli oksijene ihtiyacı olan bu balıkların yaşamına devam edebilmesi için,  Mehmet aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır?

A. Akvaryuma su bitkileri ve alg koymalıdır.

B. Akvaryumdaki balık sayısını arttırmalıdır.

C. Akvaryumdaki su salyangozları koymalıdır.

D. Akvaryuma kurbağa koymalıdır.

Doğru Cevap: A


2. Bir deney için özdeş cam fanuslar ve kireç suları ile şekildeki düzenek hazırlanmıştır. Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Her iki fanusa birer fare konursa I. de oluşan karbondioksidin kaynağı anlaşılır, ll.’de olu­şan karbondioksidin kaynağı anlaşılmaz.

B. Düzenek fotosentezde karbondioksit kulla­nıldığını gözlemlemek için hazırlanmış olup güneş ışığı alan ortama konulmalıdır.

C. I. fanus fotosentezde gaz çıkışını. II fanus solunumda gaz çıkışını gözlemlemek için hazırlanmıştır.

D. Düzenek canlının solunum sırasında orta­ca karbondioksit verdiğini gözlemlemek için hazırlanmıştır.

Doğru Cevap: D


3. 2015 Nobel Kimya ödülü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar’a, DNA onarım mekanizmalarıyla ilgili yaptığı çalışmalarından dolayı verilmiştir. Prof. Dr. Sancar, DNA üzerinde zararlı mutasyonların oluşmaması için;

- Dengeli beslenme

- Düzenli spor yapma

- Sigara ve alkolden kaçınma

- Uyku düzenini koruma

- Ultraviyole gibi zararlı ışınlardan korunma şeklindeki faktörlerin, DNA onarırınım düzenle­yen ve kontrol eden maddelerin üretimini artırdığını belirlemiştir.

Bir dergide Prof. Dr. Aziz Sancar’ın çalış­malarıyla ilgili olarak verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A. Çevresel faktörlere bağlı olarak DNA yapı­sında zararlı mutasyon ortaya çıkabilir.

B. DNA onarımını düzenleyen ve kontrol eden maddelerin üretimi artırılabilir.

C. İnsanlar yaşam koşullarım ve alışkanlıkları­ İnsanlar düzenleyerek zararlı «mutasyon oluşması­nı önleyebilir.

D. DNA üzerinde çoğunluğa yararlı mutasyonlar meydana gelir.

Doğru Cevap: D


4. Şemada bir besin ağında yer alan canlıların yeri numaralı kartlarla belirtilmiştir. Bu canlıların besin ağındaki rolü kartlara yazılacaktır.

Buna göre, “Enerji ihtiyacını sadece üretici­den karşılamaktadır.” ifadesi kaç numaralı karta yazılmalıdır?

A) I        B) II       C) III     D) IV

Doğru Cevap: B


5. Bir öğrenci bitkilerin gelişimine etki eden bazı koşulları araştırmak için aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Düzeneklerde saksı bitkileri, toprak özellikleri ve miktarları özdeş olup hepsine aynı miktarda su verilmektedir.

Öğrenci bu düzenekleri kullanarak bu bitki türünün gelişiminde;

I. Işık

II. Sıcaklık

III. Su

faktörlerinden hangilerinin etkilerini araştırabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

Doğru Cevap: B


6. Aşağıdaki öğrencilerin günlük hayatta kullandıkları ifadeler verilmiştir. Bu öğrencilerin ifadelerinde sesin şiddet ve yükseklik özelliklerinden hangileri vurgulanmıştır?

      Zeynep             Önder          Emel      

A. Şiddet       -   Şiddet         - Yükseklik

B. Şiddet       -   Yükseklik   - Yükseklik

C. Yükseklik -  Şiddet          - Yükseklik

D. Şiddet       - Yükseklik     - Şiddet

Doğru Cevap: A


7. Bir öğrenci, içinde 2h yüksekliğinde su bulunan ağzı açık cam şişeye şekildeki gibi çay kaşığı ile vurup çıkan sesi dinliyor.Öğrenci şişeye aynı noktadan vurarak duy­duğu sesin hem frekansını hem de genliğini arttırmak istiyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisini yap­ması uygun olur?

A. Şişeye 3h yüksekliğine kadar su ekleyip daha kuvvetli vurmalı

B. Şişeye 3h yüksekliğine kadar su ekleyip daha zayıf vurmalı

C. Şişedeki su miktarını h yüksekliğine kadar azaltıp daha kuvvetli vurmalı

D. Şişedeki su miktarını h yüksekliğine kadar azaltıp daha zayıf vurmalı

Doğru Cevap: C


8. Kap içerisindeki suya davul yaklaştırılarak şekilde gösterildiği gibi tokmakla vuruluyor. Ortaya çıkan sesin etkisiyle suyun titreştiği gözleniyor.

Yalnızca bu gözlemden yola çıkılarak;

I. Ses, katılarda sıvılara göre daha hızlı yayılır.

II. Ses bir enerji türüdür.

III. Ses, maddesiz ortamda yayılmaz.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. I ve III

D. I, II ve III

Doğru Cevap: B


9. Bir çiftçi yağmur suyunu depolayarak tarlasın­da, evinde ve bahçesinde kullanmak üzere şekilde görüldüğü gibi bir düzenek tasarlıyor.

Buna göre çiftçi depoladığı yağmur suyunu başka bir malzeme kullanmadan sadece tasarladığı bu düzenekle aşağıdakilerin han­gilerinde kullanabilir?

A. Yalnız tarla

B. Bahçe ve ev

C. Tarla ve ev

D. Tarla, ev ve bahçe

Doğru Cevap: C


10. Saf sıvıların buharlaşma ısıları tablodaki gibidir. Aynı ortamda bulunan özdeş kaplardaki bu g sıvıların eşit miktarları kaynamaya başladıkları andan itibaren tamamen buharlaşıncaya kadar ısıtılıyor.

Doğru Cevap: D


11. Aynı ortamda aşağıdaki özdeş kaplarda bulu­nan saf sulardan bazılarına, belirtilen miktar­larda yemek tuzu ekleniyor. Eklenen tuzların tamamen çözünmesi sağlanıyor.

Buna göre hangi kaptaki maddenin donma sıcaklığı diğerlerinden daha yüksektir?

Doğru Cevap: C


12. Saf K maddesinin 10°C’ta erimeye başladığı bilinmektedir. Madde katı hâlde ve ilk sıcaklığı 10°C iken ısıtılmaya başlandıktan 4 dakika sonra maddenin sıcaklığı 15°C’a ulaşıyor.

K maddesinin ısıtılmaya başlandığı andan itibaren geçen 4 dakika için çizilecek sıcaklık-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Doğru Cevap: A


13. Bir öğrenci yaptığı deneyde sıcaklığı 0°C ol buz parçasını şekildeki gibi 50°C’daki suyun içerisine bırakıyor. Birer dakika arayla s uyur sıcaklığını ölçüyor ve gözlemlerini kaydediyor.

10 dakika sonunda öğrencinin aşağıdaki durumlardan hangisini gözlemleme ihtimali yoktur?

A. Buzun tamamen erimesi. termometrenin 10’C’i göstermesi

B. Buzun bir kısmının erimesi, termometrenin 30’C’u göstermesi

C. Buzun bir kısmının erimesi, termometrenin 40’C’u göstermesi

D. Buzun bir kısmının erimesi, termometrenin 50’C’u göstermesi

Doğru Cevap: D


14. Başlangıç sıcaklıkları ve miktarları aynı olan saf K, L, M sıvıları özdeş kaplara konularak özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Aynı ortamdaki bu sıvıların sıcaklık değişimleri grafikteki gibidir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Sıvıların kaynama noktası aynıdır.

B. K, L ve M aynı maddelerdir.

C. M’nin öz ısısı K’den azdır.

D. Öz ısısı en az olan L’dir.


15. Bir maddenin hal değişimi şekillerde gösterilmiştir.

Bu madde ile aşağıda verilen;

I. Madde katı halden sıvı hale geçerken ısı almıştır.

II. Isı alan maddelerin tanecikler arası bağları zayıflamıştır.

III. Isı veren maddenin tanecikleri arası çekim kuvveti azalmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I

B. I ve II

C. II ve III

D. I, II ve III

Doğru Cevap: B


16. Bilgi: Aynı ortamdaki başlangıç sıcaklıkları aynı olan saf bir maddenin farklı miktarlarını ısıtarak son sıcaklıklarını da eşitlemek için kütlesi bü­yük olana daha fazla ısı verilmesi gerekir.

Zeynep bu durumu gözlemlemek için özdeş kap ve termometreler kullanarak şekildeki gibi dört farklı düzenek hazırlıyor.

Zeynep bu bilgiyi doğrulamak için aşağıda­ki deneylerden hangisini yapmalıdır?

A. Düzenekleri birer adet özdeş ısıtıcıy­la 80°C’a kadar ısıtıp geçen süreleri karşı­laştırmalıdır.

B. Düzeneği iki, IV. düzeneği bir adet özdeş ısıtıcı ile eşit süre ısıtıp sıvıların son sıcak­lıklarını karşılaştırmalıdır.

C. Düzeneği bir, II. düzeneği iki adet özdeş ısıtıcı ile eşit süre ısıtıp sıvıların son sıcak­lıklarını karşılaştırmalıdır.

D. II ve III. düzenekleri birer adet özdeş ısı­tıcıyla 100°C’a kadar ısıtıp geçen süreleri karşılaştırmalıdır.

Doğru Cevap: A


17. Aşağıdaki şekillerde nötr hâlde dört farklı element atomunun katman – elektron dizilimleri verilmiştir.

Bu elementlerden hangileri periyodik tablo­da aynı grupta yer alır?

A. I ve II

B. I ve III

C. II ve IV

D. III ve IV

Doğru Cevap: B


18. Tabloda X, Y, Z ve T elementlerinin son kat­manlarındaki elektron sayıları ve bileşiklerinde yaptıkları bağ türleri verilmiştir.

Buna göre hangi iki element arasında bileşik oluşmaz?

A) Z ile T

B) Z ile Y

C) X ile T

D) X ile Y

Doğru Cevap: D


19. Verilen denkleştirilmiş tepkime denklemlerinde yerine aşağıdakilerden hangisi verilmelidir?

Doğru Cevap: A


20. İçlerinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta saf su bulunan özdeş kaplara şekillerdeki gazlar gönderilerek farklı çözeltiler oluşturuluyor.

Aynı sıcaklıkta oluşan bu çözeltilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. I. çözelti ele kayganlık hissi verir.

B. III. çözelti kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir.

C. Çözeltinin pH değeri diğerlerinden daha büyüktür.

D. II ve III. çözeltiler karıştırılırsa nötralleşme tepkimesi gerçekleşir.

Doğru Cevap: C