2015-2016 2. Dönem TEOG Türkçe Cevapları

2015-2016 2. Dönem TEOG Türkçe Cevapları
2015-2016 eğitim öğretim yılı 2. dönem TEOG Türkçe soru ve cevapları

2015-2016 eğitim öğretim yılı 2. döneminde yapılan TEOG Türkçe soruları ve cevaplarına buradan erişebilirsiniz.

VİDEOLU ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ.

1. Bursa’da bir eski cami avlusu,

Küçük şadırvanda şakırdayan su;

Orhan zamanından kalma bir duvar…

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar;

Eliyor dört yana sakin bir günü.

Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) I    B) II    C) III     D) IV


2. Kapadokya sadece toprağıyla değil mikroklima özellikleriyle de ön planda oldu. Bu sayede, köklü bir geçmişe sahip Kapadokya bağları hem Kızılırmak’ın yumuşatıcı etkisini hem de 900 ile 950 metre arasındaki serinliğini bir araya getiriyor. Yaz güneşini iyi alan bu bağlarda kalitesi yüksek üzümler yetiştiriliyor.

Terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse bu metindeki terim anlamlı kelimelerden hangilerine sözlükte yer verilmelidir?

A) metre – mikroklima – rakım

B) metre – rakım – serinlik

C) güneş – mikroklima – toprak

D) güneş – serinlik – toprak


3. (I) Anneannem sadece biz çocuklar için değil mahallenin büyükleri için de ayrı bir anlama sahipti. (II) Arka bahçede, hemen hemen her hafta cuma günleri yer ocağında pelit odunu ateşinde yufka ekmeği ve bazlamalar yapardı (III) Kokusu gitmiştir diye tüm komşulara da dağıtırdı (IV) Dumanı üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları görünce komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV


4. Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim, bildiğim için de -----.

Bu cümlenin “özveri” anlamı taşıması için aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanması gerekir?

A) dostumun beni hiç yargılamadan dinlemesini beklerim.

B) dostlarımın kötü günler yaşamasını hiç istemem.

C) yeri geldiğinde kendi isteklerimden onun için vazgeçerim.

D) "dost" diyebileceğim insanı seçerken uzun süre düşünürüm.


5. Nasrettin Hoca eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Başına toplananlar, “Hemen bir doktor çağırın?’ diye bağrışırken Hoca, “Bana doktor değil, eşekten düşmüş birini bulun!” der. Bura­dan da anlaşılıyor ki -----.

Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) bir işi en iyi o alanın uzmanı yapar.

B) insanın başına her an her şey gelebilir.

C) bazen insan çaresiz kaldığında ne söylediğini bilemez.

D) aynı duyguyu yaşayanlar birbirini daha iyi anlar.


6. İhtiyarlar ne yaparlar? Başlarından geçenleri yazarlar. Ben de bunu yapıyorum. Yazmaya başladığımda 82 yaşındaydım. Bu işi tamam­lamaya ömrüm yeter mi bilemem. Ama bunu deneyeceğim mutlaka. Çünkü belleksiz bir top­lum olmamızı önlemek için herkesin yazmasını yararlı buluyorum. Köşedeki bakkal gördüklerini günü gününe kaydetse, sokağındaki evlerin nasıl apartmanlaştığını, orada oturanların ne gibi değişimlere uğradığını kronolojik bir şekilde anlatsa bunlar bile ilginç olur bana kalırsa.

Bu metinde yazar, aşağıdaki metin türle­rinden hangisine ait eserler verilmesini önermektedir?

A) Deneme

B) Öykü

C) Günlük

D) Biyografi


7. Evet, İsterseniz bununla İlgili bir anımı payla­şayım. Jules Verne’'in (Jul Vern) "Dünya'dan Ay'a Yolculuk" kitabı vardır. Hiç unutmuyorum, babam bana bu kitabı karne hediyesi olarak almıştı. Sekiz yaşındaydım. Oradan Jules Verne'in adını silmişim, kendime yazar olarak koyduğum "Turna" İsmini tükenmez kalemle yazmışım. Yani bu kitabı ben yazdım anlamında…

Bu metin aşağıdakilerden hangisine yanıt olarak söylenmiştir?

A) Yazarlık hayatınız ne zaman ve nasıl başladı.

B) Çocukluğunuzda yazar olmaya yönelik bir isteğiniz var mıydı?

C) Çocukluğunuzda kimleri okuyup ben de yazar olsam, derdiniz?

D) Kendinize örnek aldığınız bir kitap oldu mu hiç?


8. İnsanın yaşamını yönlendiren en büyük güç olmuştur söz ve sözcükler. Yaşam gerçekleri­nin ayrımına varmayı, onlara karşı direnmeyi kazandırmış insanoğluna. Bunu şöyle belirtiyor Tolstoy: “Sözcüklere dökülebilen, onlarla bi­çimlendirilen gerçek; insan yaşamını besleyen, zenginleştirip güzelleştiren en büyük güçtür.” İnsanoğlunun yaşamı algılamasında, ona yeni boyutlar kazandırmasında söz ve sözcükler en temel öge olmuştur.

Bu metinde yazar, ana fikri desteklemek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

A) Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmeye ve açıklamaya

B) Anlatılanları okuyucunun zihninde canlan­dırmaya

C) Bir konuyu daha ayrıntılı anlatmak için örneklendirmeye

D) Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemeye


9. (I) Yenilenebilen ve ses yalıtımı sağlayan sa­man balyası en ucuz doğal malzemelerden biridir. (II) Ayrıca saman balyasından yapılan ev, ısı kaybını önlemesi nedeniyle enerji verimliliği sağlıyor. (III) Malzemenin kolay temin edilme­si ve evin kolaylıkta inşa edilmesi de tercih nedenlerinden biri. (IV) Saman balyası evlerle Türkiye yeni yeni tanışıyor. (V) Bu tanışma Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği­nin, yirmi gönüllüyle 100 m2 bir ev inşa etme­siyle gerçekleşti. (VI) Amaçlan Kuzey Amerika, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde kullanılan bu evleri Türkiye’de de yaygınlaştırmak.

Bu metin İki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

A) III

B) IV

C) V

D) VI


10. (I) Akdeniz Bölgesi genellikle yaz mevsiminin hâkimiyet alanı gibi düşünülse de Davraz bu inanışı tersine çeviriyor bence. (II) Isparta Davraz Kayak Merkezi her yıl birçok kayak meraklısına hizmet veriyor. (III) Eğirdir Gölü’ne yakınlığı ile kış sporları dışında doğa yürüyüş­lerine de imkân tanıyan Davraz Kayak Tesi­sinde 12 adet pist bulunuyor. (IV) Tehlikesiz rotaları sayesinde amatörler için ideal çalışma ortamı sağlayan Davraz, ziyaretçilerini bekli­yor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I. cümle öznel yargıdır.

B) II. cümlede karşılaştırmaya yer verilmiştir.

C) III. cümle tanım cümlesidir.

D) IV. cümlede benzetme yapılmıştır.


11. Yunus Emre, tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerinden bindir. O, insanlara engin bir sev­giyle bağlıdır. Onun insan sevgisinin temelinde Allah sevgisi vardır. Şiirlerinde Allah askı ve irini duygulu bir şekilde işlemiştir. O duygu, düşünce ve inanışlarını büyük bir sadelikle şiirleştirmiştir.

Bu metne göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi Yunus Emre’ye ait olamaz?

A) Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum Bana seni gerek seni

B) Bizim yaylanın başına ı dayanmaz ötüşüne Serin yaylalar başına Kuraydım otağı şimdi

C) Gelin tanış olalım işi kolay kılalım Sevelim, sevilelim Dünya kimseye kalmaz

D) Gökyüzünde İsa ile Tur Dağı’nda Musa ile Elimdeki asa ile Çağırayım Mevla’m


12. Anadolu toprağı Türkler yerleşmeden önce boş değildi. Anadolu toprağının özelliği şudur ki çok insan harman olmuştur bu topraklar­da. Nice dil alışverişi, nice gül alışverişi, nice gönül alışverişi olmuştur. Doğudan, batıdan; İran halkı, Roma halkı kavuşmuşlardır ırmak boylarında, ovalarda, dağ eteklerinde. Almış­lardır, vermişlerdir. Bu yüzden Anadolu insanı insanlığı has gülüdür.

Bu metinde Anadolu’nun hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Birçok kültürün buluşma noktası olması

B) Nüfusunun her dönemde yoğun olması

C) Her dönemde önemli bir ticaret merkezi olması

D) Coğrafyasının insan ilişkilerini sarsması


13. Çocuğa güzellik, insanlık duyguları ile ulus ve yurt sevgisi kazandırmada şiirin etkisi çok önemlidir. Ana dilini sevdirmeye onun zengin­liğini tanıtmayı sağlar. Bir duygu, düşünce ve izlenimin sanatlı biçimde nasıl anlatılabileceği­ni öğretmesi bakımından da şiirin, çocukların eğitiminde büyük bir işlevi vardır.

Bu metinde şiirin aşağıdaki işlevlerinin hangisinden söz edilmemiştir?

A) İnsani değerleri aşılaması

B) Ezber gücünü artırması

C) Dil zevki vermesi

D) Millî kimliği benimsetmesi


14. "Denizineği" olarak bilinen manatiler, ge­nellikle vakitlerini su altındaki bitki örtüsünde otlayarak geçirir. (II) Sıcak kıyıların sığ sula­rında yaşar. (III) Vücutlarını suyun üzerinde ilerletebilmek için kürek şeklindeki kuyruklarını yukarı, aşağı hareket ettirir. (IV) Hantal görü­nüşlerine rağmen manatiler, usta yüzücüdür.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Öyle ki saatte 25 km. hızla bile yüzebilir.”cümlesinin getirilmesi en uygundur.

A) I     B) II     C) III      D) IV


15. Bizde bisikletin bir spor aracı olarak kullanılması dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından kırk yıl sonra 1910’da başladı; ülkemize bisikleti ilk sokan kişi ise 1880'li yıllarda Amerikalı bir gezgindi.

Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkartılabilir?

A) Dünya’da bisiklet ilk kez yarışlarda kullanılmıştır.

B) Bisiklet, spor dışında da kullanılan bir araçtır.

C) Bisikleti Dünya’ya Amerikalılar tanıtmıştır.

D) Bisiklet sporu günümüzde ilgi gören bir spor dalıdır.


16. Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı her zaman mutluluğa ulaştırır.

Bu cümlede vurgulanan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer tamlayıcısı

B) Zarf tamlayıcısı

C) Özne

D) Belirtili Nesne


17. I. Dünyanın en ünlü balinası kara sularımızda görüldü. (Edilgen)

II. Uzun yıllar sonra memleketine dönmüştü. (Etken)

III. Geçmişi, tatlı bir çocukluk masalı gibi anım­sarız. (Edilgen)

IV. Bu şehirde gece gündüz düdük sesi duyulu­yor. (Edilgen)

Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir.

A) I     B) II     C) III     D) IV


18. (I) Köyde dedemin keçileri, tavukları ve birkaç ineği bulunuyordu. (II) Burada minicik oğlakla­ra elimle kepek yedirmek çok hoşuma giderdi. (III) Ninemle küçük evin arkasındaki bahçeye giderdik sık sık. (IV) Ninem fideleri çapalardı, ben ağaçların altında oynardım.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle fiil cümlesidir.

B) II. cümle fiilimsi bulunan cümledir.

C) III. cümle devrik cümledir.

D) IV. cümle ortak ögeli bir cümledir.


19. Sizce mutluluk nedir ( ) diye soran birine on beş yıl önce şöyle demiştim ( ) Mutluluk insa­nın içini ısıtan ( ) aydınlatan bir şeydir ( )

Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktala­ma işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (?) (.) (,) (!)

B) (?) (:) (,) (.)

C) (.) (:) (;) (.)

D) (,) (!) (,) (…)


20. Gölün kuzeyinde o kadar su birikmiş ki aradan bir hafta geçmesine rağmen ay çiçekleri hala sular altında. Bir ağaç, suyun üstünde doğal köprü rolünü üstlenmiş durumda ama geçmek çok da kolay değil.

Bu metindeki altı çizilen sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır.

A) I     B) II     C) III    D) IV

Cevaplar:

1. C

2. A

3. D

4. C

5. D

6. C

7. B

8. D

9. B

10. A

11. B

12. A

13. B

14. D

15. B

16. A

17. C

18. D

19. B

20.C