2018 İsraf Raporu Açıklandı

2018 İsraf Raporu Açıklandı
2018 yılı Türkiye İsraf Araştırması sonuçları açıklandı.

2018 yılı Türkiye İsraf Araştırması sonuçları açıklandı. Rapora göre haftada ortalama 2 adet ekmek israf ediliyor. Ayrıca cep telefonu değiştirme sıklığı ortalama 3,7 yıl, otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl.

2018 yılı Türkiye İsraf Raporu, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda araştırma şirketleri ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri iş birliğiyle Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 209 tüketiciyle yapılan anket verilerine dayanıyor. Araştırmaya giren bireylerin çoğunluğu 18-29 yaş grubunda, 1405-3000 TL gelir grubunda, evli ve ücretli çalışanlardan oluşuyor.

Anket sonuçlarına göre, bireylerin çoğunluğu haftada bir gıda alışverişi yapıyor. En çok marketlerden, ikinci sırada pazarlardan alışveriş yapılıyor. Türk halkının geleneksel yapısı ve alışkanlıklarına paralel olarak hanelerin büyük çoğunluğu evinde yemek pişiriyor.

İSRAF EDİLEN YEMEK MİKTARI ARTTI

2017 araştırma sonuçları dikkate alındığında bitirilemeden çöpe atılan yemek miktarında artış olduğu tespit edildi. Gıdaların tüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı %22,8 oldu. Bunun nedenleri gıdanın bozulması ve tüketilememesi olarak kayıtlara geçti.

HAFTADA ORTALAMA 2 EKMEK ÇÖPE ATILIYOR

Araştırmaya göre, Türk halkının geleneksel gıdalarından olan ekmeğin her gün satın alma oranı beklenildiği üzere çok yüksek düzeyde. Araştırmaya katılanların bireysel günlük ekmek tüketim miktarı ortalama yaklaşık 0,78 adet olarak tespit edildi. Haftada ortalama iki adet ekmeğin çöpe atıldığı tespit edildi. Satın aldığı ekmeği tüketemeden çöpe attığını ifade eden bireylerin oranı %11,7 olarak belirlendi.

CEP TELEFONU DEĞİŞTİRME SIKLIĞI ORTALAMA 3,7 YIL 

Araştırmaya göre cep telefonu olan bireylerin neredeyse tamamı akıllı telefon kullanıyor, ortalama 3,7 yılda bir cep telefonu değiştiriyor. Cep telefonu değiştirme nedenleri arasında öncelik bozulma ve yeni modele sahip olma isteği olarak belirlendi. Genç yaştaki bireylerin daha ileri yaş gruptakilere göre daha sık cep telefonu değiştirdikleri görüldü.

OTOMOBİL DEĞİŞTİRME SIKLIĞI 8 YIL

Otomobil sahibi sayısı, 2017 yılı araştırma sonuçlarına göre artış gösterdi. Otomobil değiştirme sıklığı sekiz yıl ve üzeri olarak tespit edildi.  Katılımcıların çoğunluğu ekonomik olduğu gerekçesiyle ulaşım aracı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmakta, ortak araç kullanımı çok düşük seviyelerde kalmaktadır. Bir önceki yılın sonuçları ile karşılaştırıldığında otomobil sahibi olanların oranının %27,3’den %31,1’e yükseldiği görüldü.

FİNANSAL TASARRUF YAPANLARIN ORANI %38,1

Son 1 yıl içerisinde aylık gelirinin bir bölümünü biriktirerek finansal tasarruf yapanların oranı 2017’de %13,6 iken, 2018 yılında %38,1 olarak belirlendi. Öte yandan 2017 yılı araştırmasına katılan bireylerin çoğunluğu tasarruflarını banka mevduatında değerlendirirken 2018 yılı araştırmasına katılanların çoğunluğu tasarruf aracı olarak tercihini altından yana kullandı.

Bireylerin %72,2’si yerli malı kullanımının israfı önlemeye ve tasarrufa katkı sağlamaya olumlu etkisi olduğunu düşünüyor.

“EKMEKTE İSRAFI AZALTACAK ÇOK ÖNEMLİ DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde israfın önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kamuoyunda bilincin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Pekcan, Türkiye İsraf Araştırması raporuyla israfın boyutlarının tespit edilerek ilgili kurumlara dağıtıldığını ve kamuoyunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını  ifade etti.

İsrafla ilgili eğitim programlarının hazırlanmasının ve bu programların yaşam boyu eğitim çerçevesinde sürekli hale getirilmesinin önemine değinen Pekcan, bireylerin tasarruf bilincinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan  ekmekte israfın önüne geçmek amacıyla önemli bir adım attıklarını hatırlatan Pekcan: “Ticaret Bakanlığımızca Resmi Gazete’de 7 Kasım 2018 tarihinde  yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının, satılamadığı gerekçesiyle daha önce yüzde 25-30 oranındaki iade oranını en fazla yüzde 5 olarak belirledik. Böylece ekmekte israfı azaltacak çok önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.

Gıda ve ekmek tasarrufu konusunda bireylerin alışveriş listesi yapması ve ihtiyacı kadar tüketimde bulunması tavsiyesinde bulunan Pekcan, geri dönüşüm konusunda da bireylerin hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti.

Pekcan, vatandaşların tasarruflarının finansal sistem içerisinde nasıl değerlendirilmesi gerektiği konularında farkındalık yaratılmasının önemine işaret etti.

Öte yandan Pekcan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla bu yıl 22’incisi düzenlenecek olan Tüketici Ödülleri Programı kapsamında Tüketici Özel Ödülünün verilmesinde tematik bir yaklaşımın benimsendiğini belirterek, bu yılın temasını “İsrafın Önlenmesi ve Sıfır Atık” teması belirlediklerini sözlerine ekledi.