657. Kırkpınar Ağalığı İhalesi Tekrar Yapılacak

657. Kırkpınar Ağalığı İhalesi Tekrar Yapılacak
657. Kırkpınar Güreşleri Ağalığı için açılan Koç İhalesi tekrarlanacak.

657. Kırkpınar Güreşleri Ağalığı için açılan Koç İhalesi'ni kazanan Ahmet Çetin’in Kırkpınar Ağalığı, Ağalık Şartnamesinin şartlarını yerine getirmediği için iptal edmesi üzerine Edirne Belediyesi Encümeni tarafından yeniden ihale açıldı.

Edirne Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ihalenin pazarlık usulü ile 7 Haziran Perşembe günü saat 15.00'te  Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi. İhaleye girmek isteyenlerin ek teminat ve geçici teminat bedeline ait banka mektup veya makbuzları ile belirtilen saatte belediye encümenine başvurmaları istendi. İşin tahmini bedeli 55 bin TL, geçici teminatının 1650 TL olduğu ihaleye katılacakların ayrıca geçici teminat haricinde 11 bin TL ek teminat yatırmaları gerektiği bildirildi.

Açılan ihale ile ilgili açıklama şöyle:

"2018 Yılı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Geleneksel Kırkpınar Ağalığı Ünvanı, geleneksel öğeler nedeniyle şart koşulan sembolik olmak üzere 1 (bir) adet koç, 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre pazarlık (artırma) usulü ile satışa çıkarılacaktır. İşin tahmini bedeli 55.000,00 TL olup, geçici teminatı 1.650,00.TL’dir. İhaleye katılacak olan talipliler, geçici teminatın haricinde 11.000,00 TL ek teminat yatıracaklardır. Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde ücretsiz görülebilir veya 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir." Edirne Jet Haber