Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (2015 - Edirne)

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (2015 - Edirne)
TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü, Edirne ili 2015 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından "Edirne İli 2015 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" başlıklı istatistikleri yayımladı.

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Edirne nüfusu 402 bin 537 kişidir.

2015 yılında Edirne'de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 2 bin 257 kişi artarak 402 bin 537 kişi olmuştur. Edirne’de erkek nüfusun oranı %50,5 (203 bin 349 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,5 (199 bin 188 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ikamet eden nüfus ise 2015 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi artarak 78 milyon 741 bin 53 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı %50,2 (39 milyon 511 bin 191 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (39 milyon 229 bin 862 kişi) olarak gerçekleşti.

2015 yılında Edirne'nin yıllık nüfus artış hızı binde 5,6 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında binde 4,3 olan Edirne'nin yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında binde 5,6 oldu.

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 13,4 olarak gerçekleşmiştir. Edirne binde 5,6 nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 52. sırada yer almıştır.

Edirne nüfusunun %71,9'u il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

Edirne nüfusunun %71,9'u (289 bin 433 kişi) il ve ilçe merkezlerinde, %28,1'i ise (113 bin 104 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.

Türkiye nüfusunun ise %92,1'i il ve ilçe merkezlerinde ikamet etmektedir.

adnks tuik 15edirne

Türkiye nüfusunun %0,51’i Edirne’de ikamet etmektedir.

Türkiye nüfusunun %18,6'sının ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 657 bin 434 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. İstanbul'u sırasıyla %6,7 (5 milyon 270 bin 575 kişi) ile Ankara, %5,3 (4 milyon 168 bin 415 kişi) ile İzmir, %3,6 (2 milyon 842 bin 547 kişi) ile Bursa ve %2,9 (2 milyon 288 bin 456 kişi) ile Antalya illeri takip etti. Bayburt ili ise 78 bin 550 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Edirne ise %0,51 ile (402 bin 537 kişi) 81 il arasında 48'inci sırada yer almıştır.

Edirne'de 2015 yılında sadece Merkez ve Keşan ilçelerinin nüfusu artarken, diğer 7 ilçenin nüfusları azalmıştır. Edirne genelinde il ve ilçe merkezlerinde oturan kişi sayısı 5 bin 588 kişi artarken, belde ve köylerde yaşayan kişi sayısında ise 3 bin 331 kişilik azalma olmuştur.  

Edirne nüfusunun ortanca yaşı 38,2'dir.

Edirne'de ortanca yaş 38,2, Türkiye genelinde ise 31 olmuştur. Ülkemizde ortanca yaş erkeklerde 30,4 iken, kadınlarda 31,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (39,3), Balıkesir (38,8) ve Kastamonu (38,3) iken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şanlıurfa (19,3), Şırnak (19,5) ve Ağrı (20,3)’dır. Edirne ili 38,2 ortanca yaşı ile 4'üncü sırada yer almıştır.

Edirne nüfusunun % 71,7'si 15 ile 64 yaşları arasındadır.

Edirne'de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus oranı 2014 yılına (%72,0) göre 0,3 puan azalarak %71,7 (288 bin 724 kişi) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise 2014 yılına (%15,6) göre %0,2 gerileyerek %15,4 (62 bin 011 kişi) olarak gerçekleşti. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise 2014 yılına (%12,5) göre %0,4 artışla %12,9'a (51 bin 802 kişi) yükseldi.

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2015 yılında, bir önceki yılda olduğu gibi %67,8 (53 milyon 359 bin 594 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14) nüfusun oranı ise %24'e (18 milyon 886 bin 220 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %8,2'ye (6 milyon 495 bin 239 kişi) yükseldi.

Edirne’de kilometrekareye 66 kişi düşmektedir.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 102 kişidir. Bu sayı Edirne'de 66 kişi iken; İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 821 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. İstanbul'u sırasıyla; 493 kişi ile Kocaeli, 347 kişi ile İzmir ve 283 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yıl da olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. 

Yüz ölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 55, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 275 olarak gerçekleşti.