Anız yakanlara ceza uygulanmıyor mu?

Anız yakanlara ceza uygulanmıyor mu?
Enez Doğayı Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Ulaş Demiray'ın Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne anız yakımlarıyla ilgili verdiği dilekçesine gelen cevapta, 2019 yılında anız yakma konusunda...

Enez Doğayı Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Ulaş Demiray'ın Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne anız yakımlarıyla ilgili verdiği dilekçesine gelen cevapta, 2019 yılında anız yakma konusunda uygulanan idari bir yaptırım olmadığı belirtildi. Bunun üzerine Demiray, bir dilekçe daha vererek, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem örgütsel yapısı hem de basında çıkan pek çok habere rağmen duyarsız kalmış ve zarara neden olmuştur. En düşük hesaplamalarla bile devletin tahsil etmesi gereken miktar 10 - 20 milyon TL'dir." dedi.

Enez Doğayı Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Ulaş Demiray, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verdiği dilekçede, "Anız yakılması suç mudur? Toprağa ve soluduğumuz havaya zararı var mıdır? Karbon salınımı ve iklim değişikliği tehlikelerine etkisi nedir? Anız yakmak suç ise cezası nedir? Bu yıl anız yakanlara bu ceza uygulanmış mıdır? Bu cezayı takdir edip uygulamak kimin görevidir? Bu yıl ceza uygulanan kişi sayısı ve toplam ceza miktarı ne kadardır?" sorularını sordu.

Demiray'ın dilekçesine İl Müdürlüğü tarafından verilen cevapta şunlar yer aldı: "2872 sayılı Çevre Kanununun Ek-1 maddesinin (c) bendi gereğince anız yakılması yasaktır. Anız yakılması toprakta bulunan canlı yaşamına zarar vermekte ve oluşturduğu emisyon nedeniyle hava kirliliğine neden olmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi (1) bendi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1) gereğince; anız yakma fiilini gerçekleştirenlere her dekar için 60,11 Türk Lirası idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. 

Edirne Valiliğinin 2019/1 sayılı ve 09/04/2019 tarihli Edirne İli Mülki Hudutları Dahilinde 2019 Yılı Anızların Yakılmaması ile ilgili Valilik Tebliği kapsamında; anız yakma fiilini gerçekleştirenlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak denetimlerde tanzim edilen tutanaklar doğrultusunda söz konusu fiili gerçekleştirenlere Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce idari para cezası uygulanmaktadır. Müdürlüğümüzce anız yakma fiiline ilişkin 2019 yılı içerisinde henüz uygulanmış bir idari yaptırım kararı bulunmamaktadır.

Gelen cevabın üzerine Demiray, bir dilekçe daha vererek, "200 bin dönüm arazide anız yakılması ile ilgili olarak hiçbir işlemin ve anız yakılan her dönüm için idari olarak uygulanması gereken 60,11 TL para cezasının tahsili ile ilgili hiçbir uygulamanın yapılmadığı anlaşılmaktadır. Devlet hazinesine girmesi gereken milyonlarca liralık bir gelir, Valiliğin tebliğine rağmen takip edilmemiş, tutulması gereken tutanaklar tutulmamış, bu tutanaklar jandarma ve emniyet birimleri tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmemiştir. İdari cezayı kesmesi gereken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem örgütsel yapısı hem de basında çıkan pek çok habere rağmen duyarsız kalmış ve bu zarara neden olmuştur. En düşük hesaplamalarla bile devletin tahsil etmesi gereken miktar 10 - 20 milyon TL'dir." dedi.