"Anız Yakmanın İdari Para Cezası Var"

"Anız Yakmanın İdari Para Cezası Var"
TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, çiftçileri anız yakılmaması gerektiği konusunda uyararak "Anız yakmayın, geleceğimizi yakmayın" çağrısında bulundu.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, çiftçileri anız yakılmaması gerektiği konusunda uyararak "Anız yakmayın, geleceğimizi yakmayın" çağrısında bulundu.

Çoğal, anız yakmanın bir çevre katliamı olduğunun altını çizerek, anız yangınlarının çiftçilerin yeterince bilinçlendirilememesi ve denetim eksikliği nedeniyle her geçen gün endişe verici şekilde arttığını belirtti. Çoğal, "Anız yakmanın 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. maddesine dayanılarak 2016 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 28 Aralık 2015 tarih ve 29576 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/1 nolu tebliğde belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde 'Bu Kanunun ek 1'inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 40,87 TL idari para cezası verilir' hükmü ile 'Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat arttırılır' hükmü yer alıyor." diyerek çiftçileri anız yakılmaması konusunda uyardı.

Çoğal, anız yakmanın çevreye, topraklara, ormanlara, su varlığına, biyolojik çeşitliliğe ve ekonomiye büyük zarar verdiğini belirterek, "Anızın yakılması sırasında toprakta yaşayan, toprağı havalandıran, verimli kılan milyonlarca canlı mikroorganizma yok oluyor. Anız yakma ile toprağın 1-3 cm'lik üst katmanında ısının 50-75 santigrat dereceye yükselmesi, mikroorganizmaların %70'ine zarar veriyor. Topraktaki biyolojik aktivite azalarak verim düşüyor. Mikroorganizma faaliyetleri ile humusa dönüşecek organik atıklar ortadan kalkıyor, toprak fakirleşiyor, su tutma kapasitesi ve verim gücü düşüyor. Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybı da artıyor. Örneğin 300 kilogram sap yandığında 7 kilogram şeker gübresine eşdeğer 1 buçuk kilogram saf azot kaybı meydana geliyor. Yakılarak üzeri çıplak kalan toprak, rüzgar ve sellerle taşınarak erozyona uğruyor, doğal denge bozuluyor. Öte yandan anız yangınları yakındaki diğer tarla ve bahçelere sıçrayabildiği gibi orman yangınlarına hatta yerleşim alanlarının yanmasına da sebep oluyor." şeklinde konuştu.

Valilik, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma teşkilatı ve köy muhtarlıklarının anız yakılmasıyla ilgili yetkili ve sorumlu konumunda olduklarını belirten Çoğal, "Muhtarlar ve kamu görevlileri anız yakma olayının olduğu tarlanın durumunu, duyum aldıktan sonra tutanakla tespit edip, idari ve adli mercilere bildirmelidir." dedi.

Çoğal, son olarak, anız yakılmadığı takdirde toprağın çok daha verimli olacağına ve bir sonraki yıl daha fazla ürün alınacağına dikkat çekerek, "Çocuklarımıza bırakacağımız geleceğin mirası olan tarım topraklarının önemli bir kısmı anız yangınlarıyla yok oluyor. Anız yakmayın, geleceğimizi yakmayın." dedi. EJH