Artık Onlar da Yeşil Pasaport Alabilecek!

Artık Onlar da Yeşil Pasaport Alabilecek!
Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD doları arasında olan firmaların bir, 10-25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25-50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50-100 milyon dolar arasında dört, 100 milyon dolar üzerinde olan firmaların beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek.

Belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek. Bu karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmeyecek.

Bu kapsamda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İhracat Kayıtlarında yer alan bilgilere göre 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan 6 adet firma, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firma sayısı 1 adet olmak üzere toplamda 8 firma yetkilisi yeşil pasaport almaya hak kazandı.


Kaynak: Edirne Ticaret ve Sanayi Odası