Atıksu Arıtma Tesisi İçin Önemli Karar

Atıksu Arıtma Tesisi İçin Önemli Karar
Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanması için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan görevlendirildi.

Edirne Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantısında Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Edirne Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantısı, Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Bir önceki toplantıya ait tutanakların okunmasıyla başlayan toplantıda 2’si gündem dışı olmak üzere 8 madde görüşülerek karara bağlandı.

Projesi tamamlanan ve Edirne’de çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan Atıksu Arıtma Tesisleri için önemli bir karar alındı. Belediye Meclisi Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Bu karar ile kanalizasyon arıtma için de ilk kazmayı vurmuş olduklarını anlatan Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, "Kirişhane Paşaçayırı Mevkii'nde 64 bin 338 metrekarelik alanda ileri biyoloji arıtma tesisi yapılacak. Tesis iki kademeden oluşacak. Birinci kademesi 2033 yılı nüfusu esas alınarak, 215 bin 280 kişi; atık su miktarı da günlük 38 bin 899 metreküp/gün kapasiteyle yapılacaktır. İkinci kademe ise 2048 yılı nüfusu esas alınarak projelendirilmiştir. Her iki kademeye yetecek olan alan kendi mülkiyetimizde bulunmaktadır." dedi.

Belediye Meclisinde aşağıdaki maddelerde görüşülerek karar bağlandı:

"Katı Yakıt Numune Alma Bedeli, belediye sınırları içerisinde S, M, T gibi J Plaka ile taşımacılık yapan araç sahiplerinin taleplerinin Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, 2017 Mali yılında belediyede çalışan zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 01.01.2017 tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai ücretlerin belirlenmesi ve İmar Komisyonu’na havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan imar komisyon kararları"

EJH