Ayçiçeği Alım Fiyatı Açıklandı

Ayçiçeği Alım Fiyatı Açıklandı
Trakya Birlik Yönetim Kurulu, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı. Buna göre, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyatı 1.823,20 TL/Ton, yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 1.978,00 TL/Ton ve yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için ise fiyat 1.720,00 TL/Ton olarak belirlendi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı. Trakya Birlik Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400 bin tonun üzerinde gerçekleşerek son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada: "Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 25-35 orandaki bölümü birliğimizce mubayaa edilmektedir. 2017/2018 iş yılı Türkiye ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400 bin tonun üzerinde gerçekleşerek son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesi beklenmektedir. Birliğimize bağlı Kooperatiflerimiz ortaklarınca 2017/2018 iş yılı ayçiçeği alım kampanyasında 429 bin ton rekolte taahhüt edilmiştir." dendi.

"63 BİN 68 TON ALIM YAPILDI"

Bugüne kadar 63 bin 68 yon ayçiçeği alımı yapıldığına dikkat çekilen açıklamada; Trakya Birlik faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadının ağustos ayının ilk haftasında başladığı ve kooperatiflerde hasadın günden güne yoğunlaştırıldığı belirtildi. Trakya Birlik'e bağlı 48 kooperatife ait 102 alım merkezi ve iki fabrikada bugüne kadar toplam 63 bin 68 ton ayçiçeği mubayaası gerçekleştirildiği ifade edildi. 

Ürün fiyatlarının çiftçinin memnun olacağı seviyede oluşmasının büyük önem arz ettiği ifade edilen açıklamada; 2017-2018 üretim sezonunda Türkiye'de ve Ukrayna, Rusya başta olmak üzere Romanya ve Bulgaristan gibi çevremizdeki önemli üretim bölgelerinde de yüksek rekolte beklendiği belirtildi. Açıklamada: "Bu nedenle ürün fiyatlarının geçtiğimiz sezon seviyesinin altına düşmemesi ve ülkemizde gerçekleşen üretim artışının sonraki sezonlarda da artarak sürdürülmesi bu suretle ülkenin kendi kendine yeter hale gelerek ithalatın azaltılabilmesi için çiftçimizin memnun olacağı bir seviyede oluşması büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, üreticiye yapılacak fiyatlama için risk teşkil eden unsurlar hakkında diğer üretici örgütleri ile sektör paydaşlarının da görüş birliğine vardığı Birliğimiz tarafından geliştirilen öneri ve tedbirler doğrultusunda ilgili Bakanlıklar nezdinde yürütülen çalışma ve temasları takiben yağlı tohumlar ithalatında uygulanan gözetim fiyatı seviyelerinin yükseltilmesi resmi olarak talep edilmiştir. Tüm bu çalışma ve gelişmelerin neticesinde 18.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ kapsamında gümrük vergileri üzerinde artış sağlanmıştır. Bu müspet gelişme ışığında 1.500 TL/ton seviyesinde başlayan piyasa fiyatlarının hali hazırda 1.640 - 1.700 TL seviyelerine yükselmesi sağlanmıştır. Bu manada Trakya Birlik başta üretici ortakları olmak üzere tüm ayçiçeği üreticisinin ekonomik menfaatlerinin korunması ve ülke üretiminin kendi kendine yeter seviyeye ulaştırılması yolunda geçmişte olduğu gibi 2017/2018 sezonunda da çok önemli bir rol oynamıştır." denildi.

HER PUAN ARTIŞINA PRİM

Bu kapsamda ön alım fiyatları açıklanırken: "Yaşanan bu gelişmelerin ışığında, Birliğimiz Yönetim Kurulunca 2017/2018 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatı sektörde baz sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 1.823,20 TL/Ton olarak belirlenmiştir. Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 1.978,00 TL/Ton, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 1.720,00 TL/Ton olarak oluşmaktadır. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

350 BİN TON ALIM YAPILACAK

Üretici ortaklarından 350 bin ton seviyesinde alım yapılacağı açıklanırken, Trakya Birlik tarafından 2017-2018 üretim sezonunda üretici ortaklardan 350 bin ton seviyesinde ürün mubayaası yapılacağının beklendiği belirtildi. Ürün bedeli ödemelerinin teslimat tarihlerine göre belirlenen ödeme süreleri çerçevesinde peşin olarak yapılacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında: "Üretim artışının sağlanarak ithalatın azaltılmasında ve sürdürülecek doğru politikalarla ülkemizin kendi kendine yeter üretim seviyelerine ulaşmasında kritik bir öneme sahip 2017/2018 sezonunda çiftçilerimizin memnuniyetinin sağlanması yolunda destek veren Başta Ekonomi Bakanlığımız olmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarımız ile tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, ayçiçeği alım kampanyasının ülkemiz, üretici ortaklarımız ve camiamız için bereketli ve hayırlı olmasını dileriz." sözlerine yer verildi. EJH