Belediye Meclisi Haziran 2018 Gündemi

Belediye Meclisi Haziran 2018 Gündemi
Edirne Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Olağan Toplantısı, 4 Haziran 2018 Pazartesi Günü Saat 14.00'te, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenecek. Toplantıda 15 gündem içi madde görüşülecek.GÜNDEM1- Bir önceki toplantılara...

Edirne Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Olağan Toplantısı, 4 Haziran 2018 Pazartesi Günü Saat 14.00'te, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenecek. Toplantıda 15 gündem içi madde görüşülecek.

GÜNDEM

1- Bir önceki toplantılara ait 04.05.2018 tarihli ve 07.05.2018 tarihli tutanaklar.

2- İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.05.2018 tarih ve E.304111 sayılı yazısı.

3- Arsa Satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.05.2018 tarih ve E.304815 sayılı yazısı.

4- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan Protokol Evi Birimi, İzzet Arseven Mesire Alanı Kent Ormanı Kahvaltı Salonu ve Edirne Kent Müzesinin bütçeleri ve çalışanları ile birlikte İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlanması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 22.05.2018 tarih ve E.306098 sayılı yazısı.

5- İlimiz Merkez Balıkpazarı Mevkii pafta:12 ada:194 parsel:17 adresinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce kiralanan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından kullanılan binanın yeni kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve E.306493 sayılı yazısı.

6- Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu 23.05.2018 tarih ve 2018/04 sayılı Cadde ve Sokak İsimleri Komisyon kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve E.307543 sayılı yazısı.

7- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan taksi duraklarında değişiklik talebi ile ilgili 5 adet konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 28.05.2018 tarih ve E.308028 sayılı yazısı.

8- Belediye Meclisimizce kabul edilen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölüm Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları bölümüne ekleme yapılması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün

29.05.2018 tarih ve E.308667 sayılı yazısı.

9- Şehrimizin belli noktalarına konulmak üzere bebek emzirme ve bakım kabinleri ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29.05.2018 tarih ve E.308665 sayılı yazısı.

10- Edirne Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine devir alınan Ergene Enerji Anonim Şirketine sermaye aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.05.2018 tarih ve E.308444 sayılı yazısı.

11- Belediyemizde Avukat kadrosunda çalışan tam zamanlı sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2018 tarih ve E.309405 sayılı yazısı.

12- Ulaşım Komisyonunca alınan 30.05.2018 tarih ve 2018/05 sayılı Ulaşım Komisyon kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 30.05.2018 tarih ve E.309304 sayılı yazısı.

13- Belediyemizin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak etmiş olduğu Edbel Personel Anonim Şirketine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince 300.000,00.-TL(Üçyüzbin Türk Lirası) ortaklık katılım payının ödenmesi ile ilgili Mali

Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2018 tarih ve E.309304 sayılı yazısı.

14- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 2 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve E.309792 sayılı yazısı.

15- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 30.05.2018 tarih ve 2018/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve E.310031 sayılı yazısı.