Belediye Meclisi Mayıs 2015 Toplantısı Gündemi Belli Oldu

Belediye Meclisi Mayıs 2015 Toplantısı Gündemi Belli Oldu
Edirne Belediyesi yetkilileri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21'nci maddesi hükümlerine uyularak Belediye Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda yapacağı Mayıs ayı toplantısına...

Edirne Belediyesi yetkilileri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21'nci maddesi hükümlerine uyularak Belediye Meclisinin 06.05.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda yapacağı Mayıs ayı toplantısına ait gündem başlıklarını açıkladı.

06.05.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda yapılacak nisan ayı toplantısının gündemi aşağıdaki gibidir:

Gündem:

1- Bir önceki toplantıya ait 01.04.2015 tarihli tutanak.

2- Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Avukat kadrosu için Kısmi Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.04.2015 tarih ve 191 sayılı yazısı.

3- Belediyemiz Destek Hizmetleri Biriminin personeli ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bağlanması ve bu müdürlük altında yine Destek Hizmetleri Birimi olarak faaliyet göstermesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.04.2015 tarih ve 193 sayılı yazısı.

4- Unvan ve Derece Değişiklikleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.04.2015 tarih ve 194 sayılı yazısı.

5- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 10 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 1846 sayılı yazısı.

6- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 24.04.2015 tarih ve 2015/39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 1847 sayılı yazısı.

7- Sokak İsimleri Komisyonunca alınan 17.04.2015 tarih ve 2015/07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sayılı Sokak İsimleri Komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 1843 sayılı yazısı.

8- Ulaşım Komisyonunca alınan 16.04.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Ulaşım Komisyon kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.04.2015 tarih ve 736 sayılı yazısı.

9- Sağlıklı Kentler Birliği ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğünün 17.04.2015 tarih ve 198 sayılı yazısı.

10- Belediyemiz 2014 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2015 tarih ve 2870 sayılı yazısı.

11- Belediyemiz Yaş Sebze ve Toptancı Hali ile ilgili Hal Müdürlüğünün 27.04.2015 tarih ve 23 sayılı yazısı.