Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gündemi Belli Oldu

Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gündemi Belli Oldu
Edirne Belediyesi yetkilileri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddesi hükümlerine uyularak Belediye Meclisinin 01.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda yapacağı nisan ayı toplantısına ait gündem başlıklarını...

Edirne Belediyesi yetkilileri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddesi hükümlerine uyularak Belediye Meclisinin 01.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda yapacağı nisan ayı toplantısına ait gündem başlıklarını açıkladı.

01.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00'te Belediye Meclis Salonunda yapılacak nisan ayı toplantısının gündemi aşağıdaki gibidir:

Gündem :

1- Bir önceki toplantıya ait 04.03.2015 tarihli tutanak.

2- İçkili Yerler Bölgesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 16.03.2015 tarih ve 216 sayılı yazısı.

3- İçkili Yerler Bölgesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 16.03.2015 tarih ve 217 sayılı yazısı.

4- Yıldırım Hacısarraf Mahalle Muhtarı Metin ADİRAN, Yeniimaret Mahalle Muhtarı Süleyman ÇUTUK ve Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı İsmail KİLECİ’nin ETUS araçlarının daha hızlı hizmet verebilmesi için araç sayısının arttırılması taleplerinin Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.03.2015 tarih ve 568 sayılı yazısı.

5- Mülkiyeti Edirne Belediyesine ait 256 ada, 2-3-4-5-6 parsel sayılı taşınmazın Cumartesi ve Pazar günleri parkmetre kapsamına alınması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 579 sayılı yazısı.

6- Edirne Merkez Sarıcapaşa Mahallesi Kargı Baba Sokak Pafta: 39, Ada: 437, Parsel: 82 sayılı taşınmazın geçici otopark olarak kullanılması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 19.03.2015 tarih ve 562 sayılı yazısı.

7- Ulaşım Komisyonunca alınan 20.03.2015 tarih ve 2015/02, 03 sayılı Ulaşım Komisyon kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 580 sayılı yazısı.

8- Edirne Belediyesi Su Aboneliği Sözleşmesi Yönetmeliği, Edirne Belediyesi Su Abonelik Sözleşmesi ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.03.2015 tarih ve 2215 sayılı yazısı.

9- Huysuzbaba Sokak üzerinde bulunan Uzunkaldırım Taksi Durağına mevcut (T) plaka araç sahiplerinin veya şoförlerin bekleme yapacakları, barınacakları bir durak kabini konulması talebinin Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.03.2015 tarih ve 588 sayılı yazısı.

10- ETUS’a katılım süresinin uzatılarak ek süre verilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.03.2015 tarih ve 589 sayılı yazısı.

11- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Hacılarezanı Pafta: E17d07c3c, Ada: 1418, Parsel: 74 sayılı 51.04 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 141 sayılı yazısı.

12- 2014 Yılına ait Faaliyet Raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 2252 sayılı yazısı.

13- Afet Yardım Ödeneği ve tashih kararı alınması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 2191 sayılı yazısı.

14- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 23.03.2015 tarih ve 2015/20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sayılı, 26.03.2015 tarih ve 2015/32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2015 tarih ve 1385 sayılı yazısı.

15- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 19 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2015 tarih ve 1384 sayılı yazısı.

16- Plan Notlarının 30. maddesinin Uygulama Esaslarının 1 (b) maddesinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2015 tarih ve 1383 sayılı yazısı.

17- İmar Komisyonu oluşturulması ve bu komisyona üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 123 sayılı yazısı.

18- Ulaşım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyona üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 124 sayılı yazısı.

19- Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturulması ve bu komisyona üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 125 sayılı yazısı.

20- Encümen Üyeliğine gizli oyla 3 (ÜÇ) Encümen üyesi seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 122 sayılı yazısı.