Çerkezköy ve Kapaklı'da Planlanan Termik Santral İptal Edildi

Çerkezköy ve Kapaklı'da Planlanan Termik Santral İptal Edildi
Tekirdağ'da projelendirilen termik santralin ÇED süreci Bakanlık tarafından iptal edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri yakınında projelendirilen termik santral projesinin ÇED süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Konuyla ilgili TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal bir açıklama yaptı. Çerkezköy Termik Santrali projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin 4 Şubat 2019 itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sonlandırıldığını belirten Çoğal, bütün Trakya'nın tarım alanlarını etkileyecek termik santralin kurulmasından vazgeçildiğini ve yaklaşık 9 bin futbol sahası büyüklüğündeki bir alanın kurtarılmış olduğunu söyledi.

TEMA Vakfının bölgede farkındalık çalışması yürüttüğünü ve Çevre Düzeni Planında (ÇDP) yapılan değişikliğe pek çok kuruluşla birlikte dava açtığını anlatan Çoğal, TEMA Vakfının konuyla ilgili bir açıklama yayınladığını ve bu açıklamayla alınan kararın önemine dikkat çektiğini söyledi.

Türkiye’nin gıdasını üreten tarım alanlarını tehlikeye atıyordu

Mayıs 2018'de 'Kömür Üzer' kampanyası kapsamında bölgeyi ziyaret ederek termik santralin vereceği zararlara dikkat çektiklerini hatırlatan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç: “Bölge 2017 ve 2018’de Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilen 'Büyük ova koruma alanı' içinde yer alıyor. Yapılması planlanan termik santral Saray, Ergene, Edir, Yoncalı, Karacakılavuz, Muratlı ve Çorlu gibi Türkiye’nin gıdasını üreten Trakya'nın tüm tarım alanlarını ve ormanlarını tehlikeye atıyordu. TEMA Vakfı olarak başlattığımız' Kömür Üzer' ve 'Kömür Etme' adlı kampanyalar ile kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin tarım alanlarına verdiği zarara dikkat çekmek için Trakya ile birlikte yurt genelinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bölgede çevre düzeni planında (ÇDP) yapılan değişikliği pek çok kuruluşla birlikte dava etmiştik. Ayrıca projenin izin işlemlerinin başlamasıyla beraber Çerkezköy ve Kapaklı’daki sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Bir yandan hukuki süreçler devam ederken, bir yandan da termik santral ve kömür madenciliği projesinin çevre ve insan sağlığı üzerinde neden olacağı olumsuz etkiler konusunda kamuoyu oluşturuldu. Özellikle termik santralin projelendirildiği Pınarca köyündeki kadınların itirazları kamuoyunda önemli bir yer tuttu. Bölge halkının ve sivil toplum kuruluşlarının sesine kulak vererek Trakya’nın bereketli topraklarını, sık meşe ormanlarını tehlikeye sokan bu kömür madenciliği ve kömürlü termik santral projesinin çevresel etkilerinin değerlendirildiği ÇED sürecini iptal ettiği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Çerkezköy, Kapaklı ve özellikle Pınarca halkına, destek veren tüm medya mensuplarına ve tüm gönüllülerimize teşekkürlerimizi sunarız. Ancak Trakya’da Vize ve Kırklareli’nde iki kömürlü termik santral projesi daha bulunuyor. Türkiye genelinde ise planlanan 40’ın üzerinde termik santral var. Hep birlikte havamızı, suyumuzu ve toprağımızı koruma çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

9 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan etkilenecekti

Planlanan termik santralin kurulması halinde yılda 7,1 milyon ton kömür yakılacaktı. Termik santralin Silivri’den Kapaklı’ya kadar geniş bir alanda havaya, yer altı sularına, orman ve tarım alanlarına olumsuz etkileri olacağı öngörülüyordu. Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin yakınında planlanan termik santralin, etrafı büyük ovalarla çevrilmiş 500 hektarlık bir meşe ormanının üzerine kurulması planlanıyordu. Ayrıca kömürün çıkarılacağı ruhsatlı kömür sahası ise İstanbul ve Tekirdağ il sınırları içinde 6760 hektarlık tarım ve orman alanlarından oluşuyordu. Bu durum, ekolojik ve tarımsal açıdan değerli olan 9 bin futbol sahası kadar bir alanın kaybedilmesi anlamına geliyordu.