Çevre Gönüllüleri, Üniversiteye 8 Soru Sordu

Çevre Gönüllüleri, Üniversiteye 8 Soru Sordu
Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, aldığı duyum üzerine Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne başvuru yaptığını açıkladı.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, aldığı duyum üzerine Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne başvuru yaptığını açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada: "Bilgi edinme hakkımız kullanarak 29 Aralık 2017 Cuma günü bir dilekçeyle başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Kamuoyu olarak kentlilerimizin de duyarlı olmasını sağlamak için dilekçe örneğimizi kentlilerimizle paylaşıyoruz." dendi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi içinde merkez kütüphanesinin alt bölgesindeki yeşil alan üzerine cami yaptırılacağı duyumları üzerine Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bir dilekçe verdi. Dilekçede 8 soru yer alıyor.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne verilen dilekçe şu şekilde:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversiteniz Balkan Yerleşkesi içinde merkez kütüphanesinin alt bölgesine, ağaçlarla kaplı yeşil alan üzerine cami yaptırılacağı Edirne kamuoyunca konuşulmaktadır.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği olarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilenmesi, idari şeffaflık ilkesinin yaşama geçmesi, doğal varlıklarının geleceği açısından aşağıda belirttiğimiz hususlarda bilgi ve belge paylaşımını istemekteyiz.

1- Üniversiteniz Balkan Yerleşkesine Cami yapılacak mıdır?

2- Yapılacak ve yaptırılacak cami hangi alan üzerine inşa edilecektir?

3- Caminin yapılacağı alan büyüklüğü nedir? Hali hazırda bu alanın niteliği ve kullanım şekli nedir? Alan üzerinde kaç adet ağaç bulunmaktadır?

4- Cami inşası için Rektörlük kararı, Yönetim Kurulu kararı, Senato kararı alınmış mıdır?

5- Cami projesi teknik olarak hangi aşamadadır?

6- Üniversiteniz Balkan Yerleşkesi içinde kaç adet mescit bulunmaktadır?

7- Cami projesi ile ilgili olarak Edirne Valiliği ve/veya Edirne Belediye Başkanlığı ile hangi yazışmalar yapılmıştır?

8- Cami projesi için üniversite öğretim üyelerinin, öğretim görevlilerinin, çalışanlarının, öğrencilerinin ve Edirne halkının görüşlerine başvurulmuş mudur?

Konu ile ilgili kurum yazışmaları, plan ve proje, taslak çalışma, eskiz, yönetim kurulu kararı, senato kararı gibi bilgilerin ve belgelerin, CD veya basılı evrak olarak derneğimize verilmesini Anayasanın 74. maddesi ve 3071 sayılı yasanın 7.maddesi ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 11.maddesi uyarınca saygıyla arz ve talep ederiz.