CHP Enez İlçe Başkanlığından Belediye Başkanı Bostancı'ya Eleştiri

CHP Enez İlçe Başkanlığından Belediye Başkanı Bostancı'ya Eleştiri
CHP Enez İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı’nın geçen hafta içerisinde yaptığı açıklamalarıyla ilgili eleştirilerde bulunuldu.

CHP Enez İlçe Başkanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada; Enez Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Bostancı’nın geçen hafta içerisinde yaptığı açıklamalarıyla ilgili eleştirilerde bulunuldu.

Yerel yöneticilerin halkına hesap veren toplantılar yapmasını ilçe başkanlığı olarak desteklediklerinin altı çizilen açıklamada, şöyle denildi:

“Ama halkını doğru bilgilendirmek, aldatmamak, göz boyamamak şartıyla!

Sn. Başkanın dağıttığı kitapçığına ve anlatımlarına baktığımızda olması gereken doğru bilgilendirme ilkesine uymadığını gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla halkımıza doğruyu ve gerçekleri aktarmak sorumluluğuyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

1) Yeni hastane: Projesi ve finansmanı tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup Enez Belediyesi ile bir ilgisi yoktur. Edirne, Keşan ve Havsa’ya yeni hastaneler yapıldı. Belediye Başkanları bu hastaneleri ‘Biz yaptık’ diye yanlış bilgi vermiyorlar.

2) Platin dere ve asker kaynağı dere ıslah çalışması: Projesi ve finansmanı tamamen DSİ tarafından karşılanmaktadır. Kaldı ki bu projenin hayata geçmesinde önceki dönem yerel yöneticilerinin büyük emeği vardır.

3) Sahilde 11 adet dinlenme parkı: Projesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanmış, finansı Trakya Kalkınma Ajansı 269.000TL ve İl özel İdaresi’nce 80.000TL karşılanmıştır. Bu projenin kabulünde Enez İl Genel Meclisi üyelerimizin katkısı büyüktür. Proje İl Özel İdaresince önce kabul edilmeyip geri dönmüş ve daha sonra İl Genel Meclisi üyelerimizin gayretleri sonucunda kabul ettirilmiştir. Ayrıca bunların sayısı 11 değil 13 adet olup ikisi köy plajlarına yapılmıştır.

4) 13 adet çocuk parkı: Enez’de yaşayan herkes bilir bahse konu parklar yoktur.

5) İftar yemeği düzenlenmesi: Bu bir marifet, gösteriş ve propaganda malzemesi olarak sunulmamalıdır. Bunu siyasi icraat olarak sunmak yakışıksızdır. Bu dini görevimiz ve güzelliğimizdir. Kaldı ki masraf Belediyeden ya da Başkanın cebinden değil, yardımsever insanlarımız tarafından karşılanmaktadır. Yardımsever vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

6) Fatih Cami restorasyonu: Proje tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir buna ne Belediyenin bütçesi nede teknik kadroları yeter. Bu çok ayrı bir uzmanlık gerektirir.

7) Derin Deşarj Kanalı: Geçen dönemki belediye yönetimi İller Bankası’ndan yarısı hibe koşuluyla arıtma ünitesi yaptırmayı başarmıştı, bu dönemki yönetim ve başkanından da tamamı hibe derin deşarj projesini gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ama İlgili bakanlığın 2016 bütçesinde buraya ayrılmış bir ödenek görünmemektedir.

8) Yeni Mahalle Taşkın Önleme Projesi: Meriç nehrinin Edirne girişinden itibaren yatağı temizlenip derinleştirilmediği sürece Edirne, Meriç, Enez taşkınlardan kurtulamaz. Dolayısıyla bu projeye sadece Enez kapsamında Avrupa Birliği Fonlarının destek vermesi hayal ürünüdür.

9) Doğal Gaz: Enezin nüfusu ve konut sayısı herhalde on katıyla çarpılıyor. Çağdaş ve medeni kentler yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir. Enez’de de asıl hedef rüzgar ve güneş enerji sistemleri olmalıdır.

10) Liman Alt Yapı Çalışmaları: Limanın zemin betonu ve elektrik hattı yenilendi derinleştirme çalışması yapılmamıştır, olması gerekenin çok gerisindeyiz. Gümrük hâlâ açılmamış, feribot seferleri düzenlenmemiştir, yat limanı olmanın çok ötesindeyiz.

11) Sayın Bostancı 2014 yılında iş başına geldiğinde belediyenin 56 trilyon borcu olduğunu iddia ederek, geçmiş yönetimleri suçlamaktadır. Oysa bu borcun büyük bir bölümünün kendisinin geçmişte görev yaptığı on yıllık dönemine ait olduğu kamuoyunca bilinmektedir. Geçmişe sürekli atıfta bulunarak belediyenin borçlarını açıklayan Başkan, bugünkü borç durumunu neden açıklamamaktadır.

12) Kent merkezindeki belediye dükkânlarının yıkılması hesapsız, kitapsız, plansız ve fizibilitesiz bir uygulamadır. Bir intikam ve sindirme uygulaması görüntüsündedir. Projesi, finansmanı ve gerekli izinleri oluşturulmadan esnaf mağdur edilerek yıkım gerçekleştirilmiş belediye buradan alacağı kira gelirlerinden yoksun bırakılarak zarara uğratılmıştır. Osmanlı mimarisinde yeni belediye sarayı yapmak düşüncesinde olan Sayın Başkana soruyoruz, 1993 yılında kendisi Belediye Başkanıyken yapılmış bir kısmı esnafa satılmış ve çok kısa bir zaman zarfında çürük bir yapıya dönüşmüş hayati tehlike taşıyan içler acısı durumda olan şu andaki Belediye binasını neden görmezden gelmektedir, burada mal sahibi olan esnafın durumu ne olacaktır. Bir an önce gerekli önlemlerin alınarak bu binanın güçlendirilmesi yoluna gidilmelidir. Olası bir depremde orada oluşacak can ve mal kaybından vicdanen ve kanunen sorumlu olacaktır.

Sonuç olarak; sayın Bostancı'nın iki yıllık dönemde Enez'in sosyal, sanatsal, kültürel gereksinmeleri için hiçbir gayretinin bulunmadığı, gündeminde bu konulara yer verilmediği uğraştığı işlere bakıldığında anlaşılacaktır. Bostancı’nın gündeminde Enez'de bir kültür evi yoktur, limanın feribot seferlerine açılması yoktur. Esnafın teşvik edilmesi, Trapez’deki arazinin plan değişikliğine gidilerek yeniden düzenlenmesi, kent meclisi kurulması, STK'larla iş birliği içinde çalışılması, desteklenmesi, kreş yapılması, Enezli kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz yoktur… Bu durum söz konusu kitapçık ve Sayın Başkanın halk toplantısındaki konuşmalarından bir kere daha anlaşılmıştır.

CHP İlçe Başkanlığı olarak iki yıldır anlayış göstererek problem yaratmamaya ve yüksek sesle eleştirmemeye dikkat ettiğimiz Sayın Bostancı ve yönetiminden artık kendi yandaşlarından ve hatta en yakın partili arkadaşlarından bile sızlanmalar başlamışsa sadece laf ve hayali projeler üreterek kitleleri inandırabileceğini sanmamalıdır…

CHP İlçe Başkanlığımız bu güne kadar olduğu gibi her güzel çalışmanın yanında ve desteğinde olarak eleştiri görevini de yapmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımızla sunulur.”

Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı (aşağıdaki fotoğrafta)

abdullahbostanci