Çocuk Dostu Kentler İçin Çocuklar Çalışıyor

Çocuk Dostu Kentler İçin Çocuklar Çalışıyor
Edirne Kent Konseyi, Edirne'nin çocuk dostu kent olması için seri toplantılar yapıyor.

Edirne Kent Konseyi (EKK), Edirne'nin çocuk dostu kent olması için seri toplantılar yapıyor. Çocuklar 03 Mart 2018 Cumartesi günü Belediye Meclis Salonunda bir araya geldi.

Farklı yaş gruplarından 35 çocuğun katıldığı toplantının kolaylaştırılıcığını lise öğrencileri Aleyna Koç ve İlya Yaraş yaptı. Toplantıda çocuklara Edirne Çocuk Hakları Derneği ile Edirne Belediyesi tanıtıldı ve sorumluluklarını anlattı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan hakları hakkında çocuklara bilgi verildi. Çocuklara "Çocuk Hakları Bildirgesi" ve "Edirne'mi Boyuyorum" kitapçıkları dağıtıldı.

Toplantı sonunda tekrar bir araya gelmeyi kararlaştıran çocuklar, ikinci toplantılarını 10 Mart 2018 Cumartesi günü Edirne Belediyesi Dr. Fatma Şakir Memik Salonunda yaptılar. Bu toplantıda kendi aralarında seçtikleri yürütücü heyet, 17 Mart günü EKK Toplantı Salonunda toplandı. Bu toplantıda çocuklar, nasıl bir kent ve nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini konuştular.

"Öncelikle güvenli bir kentte yaşamak istiyoruz.

Ailelere, çocuk eğitimi konusunda eğitimler verilmeli. Çocuklara kendini tanıtma, ifade etme testleri yapılmalı. Çocuklara hayal kurabilme, hayallerini geliştirebilme olanakları sağlanmalı. Çocukların yaşamı öğrenebilmesi için uygulamalı olanaklar sağlanmalı.

Çocuk istismarına karşı “çocuk susar, sen susma” sloganı yerine çocuğun susmamasını, haykırmasını öğreten etkinlikler yapılmalı. Çocuk istismarında çocuğun suçlu olmadığı duygusu aşılanmalı, öğretilmeli.

Çocuk parkları engelli-engelsiz tüm çocuklara uygun olmalı. Engelli çocuklara daha fazla önem verilmeli. Toplumsallaştırma amacıyla özel seminerler düzenlenmeli. Kaldırımlarda engelliler için yapılan sarı şeritler bazen ağaca, bazen karayoluna, bazen kapıya çıkabiliyor, bu aksaklıklar düzeltilmeli. Engellilere yaklaşım, engellilerle ilişki kurma konusunda büyükler ve çocuklar eğitilmeli.

Kantinlerde sağlıklı besinler satılmalı.

Çocuk parklarında lavabo, güvenlik kamerası gibi donatılar olmalı.Kenar mahallelerde oyun alanları arttırılmalı, trombolin türü enerji boşaltıcı donatılar konmalı.

Okul bahçelerinde mesai saatleri dışında oyun oynayabilmek için güvenlik önlemleri alınmalı ve buraları kötü kullananlara engel olunmalı.

Hayvanları koruma, ağaçları ve doğayı sevme, kan bağışı gibi sosyal sorumluluklar etkinliklerle çocuklara kazandırılmalı. Çocuklar, sokakta yaşayan hayvanlardan korkmak yerine onları sevmeyi, zarar vermemeyi öğrenmeli.

Araç sürücülerinin özellikle okul yakınlarında uyarılara dikkat etmeli ve denetlenmeli. Okullara bisiklet ile güvenli olarak gidilebilmesine uygun düzenlemeler yapılmalı.

Toplu taşıma araçlarında çocuklara örnek sürücü davranışları olması için sürücü eğitimleri verilmeli.

Durak ve parklarda dolap içinde kitap bulundurma gibi kitap okuma alışkanlığını geliştirici alanlar yaratılmalı. Sokak kütüphaneleri, kitap okuma etkinlikleri yapılmalı. Edebiyat seven çocukları bir araya getiren, teşvik eden etkinlikler yapılmalı.

Çocukları resim ve heykele teşvik etmek, yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla kamusal alanlar yaratılmalı. Güvenliğini büyüklerin sağladığı kentin değişik yerlerinde resim müzik, vb gösterilerin yapılması için ortam sağlanmalı. Okullarda ürettiğimiz eserlerin okulu aşıp kentin değişik açık-kapalı alanlarında sergilenebilmesine olanak sağlanmalı.

Afet anında çocukların davranışları konusunda, Japonya'daki deprem evleri gibi pratik eğitimler verilmeli. Kent meydanları ve yeşil alanları, afet anında toplanma yerleridir ve bu yerlerin düzenlemesi de buna göre yapılmalı. Bağımlılıktan koruyucu çalışmalar ve etkinliklerle çocukların buna bulaşması önlenmeli.

Tarihi yapılar çevresiyle birlikte korunmalı. Tarihi binalar yıkım tehlikesi ve içlerinde olumsuz durumlar olan mekanlar durumundan kurtarılmalı. Kenti kirleten duvar yazıları silinmeli.

Kent meydanları törensellikten kurtarılıp yaşam alanı olarak düzenlenmeli sanatsal değeri olan heykellere yer verilmeli.

Kentin çocukları üç akarsuyu olan kentimizde sudan yararlanamıyor. Buna uygun donatılar yapılmalı.

Farklı ülke kültürlerini tanıtıcı etkinlikler arttırılmalı ve çocukların katılımı sağlanmalı. İlde, bölgede ve Balkanlarda kardeş okullarla ilişkiler kurulmalı. Düzenlenecek etkinliklerle Balkanlar ve bölgemizde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları öğretilmeli. Edirne'ye özgü sanatlar çocuklara aktarılarak öğretilmeli.

Evde genellikle çocukların yaptığı atık ayrıştırma konusunda okullarda eğitimler verilmeli.

Çocuklara yönelik ayda bir kez çocuk filmleri günü düzenlenmeli.

Evlenenlere fidan dikme görevi verilmeli."