"Çocuklarımızın Geleceğinin Takipçisi Olacağız"

"Çocuklarımızın Geleceğinin Takipçisi Olacağız"
Edirne Öğrenci Veli Derneği (Edirne Veli-Der) Başkanı Mustafa Aytekin, yaptığı basın açıklamasında, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının ilk dönemi boyunca Edirne Veli-Der olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini,...

Edirne Öğrenci Veli Derneği (Edirne Veli-Der) Başkanı Mustafa Aytekin, yaptığı basın açıklamasında, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının ilk dönemi boyunca Edirne Veli-Der olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini, eğitimde yaşanan çarpıklıklara dikkat çektiklerini belirtti. Aytekin, yaptıkları uyarılara karşın eğitimin dinselleşmesi; gerici tarikat, cemaat vakıfları ve dernekleriyle imzalanan protokoller; tarikat ve cemaat yurtlarında çocukların istismara uğraması; sınav sistemlerinde yaşanan kaos ve belirsizlik gibi sorunların katlanarak arttığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) eğitimle ilgili sorunlara çözüm üretmek yerine bu sorunların bizzat kaynak bulduğu bir kuruma dönüştüğünü iddia eden Aytekin: "MEB, İkinci yarıyıl için de çarpıklıkların derinleşerek devam edeceği yönünde belirtiler göstermekten çekinmemiştir. TEOG yerine getirilen liselere geçiş sınavı adeta bir çember oyununa çevrilerek, 'sınavın çok zor olacağı', 'sıfır çekenlerin sayısının çok olmasına kimsenin şaşırmaması gerektiği' gibi açıklamalarla, kendi beceriksizliklerine mazeret üretmeye çalışıyorlar." dedi.

Liselere geçiş sınavında yaşanacak sorunlarla ilgili şimdiden önemli ipuçları verilmekte olduğuna değinen Aytekin: "Çocukların sadece yüzde 1o'unun bu sınavlarda başarılı olarak nitelikli okullara gideceğini, geri kalan çocuklarımızın imam hatip liselerine mahkum edilmek istendiğini artık gizleme gereği bile duymuyorlar." ifadelerine yer verdi.

"SEÇMELİ DERSLERİ ÖĞRENCİLERİMİZ SEÇSİN"

"2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde seçmeli dersler tespit edilecektir.Çocuklarımız hangi başlık altındaki hangi dersi seçmek istiyorsa onu seçmelidir. Veli Der olarak, bu konuda yapılacak her türlü zorlama ve baskıcı yönlendirme karşısında olacağımız; çocuklarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımız bilinmelidir.

Bu ülkenin bütün çocukları “nitelikli”, eşit, kamucu, laik ve bilimsel eğitim imkanlarına kavuşmak zorundadır! Hem Anayasa, hem de 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, bunu, MEB’in olmazsa olmaz görevi saymaktadır. MEB, kanunların kendisine yüklediği asli görevini Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve sair gerici tarikat ve cemaatlere devredemez! Liselere geçiş sistemini, sınavları, müfredatı; bir bütün olarak eğitim-öğretimi yapboz tahtasına çeviren MEB’in takipçisi olacağız! Aldıkları her kararın; çocuklarımızın geleceğini “sosyal mühendislik” projelerine alet etmeye yönelik her türlü uygulamalarının takipçisi olacağız!" Edirne Jet Haber