Çorlu Belediyesi 20 Arsa ve 1 Tarla Satıyor

Çorlu Belediyesi 20 Arsa ve 1 Tarla Satıyor
Çorlu Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait arsa ve tarla satışı gerçekleştirecek.

Çorlu Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait arsa ve tarla satışı gerçekleştirecek. 20 arsa ve 1 tarladan oluşan satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüyle yapılacak.

Satış ihalesi 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde Çorlu Belediyesi hizmet binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda, Encümen üyelerinin huzurunda yapılacak.

İhaleye katılacak kişilerin ihale şartnamesi alması zorunlu ve aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden önce hazırlayarak ihale saatinde yanlarında hazır bulundurmaları gerekiyor. İhaleye ilişkin şartname, ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:139 Çorlu/Tekirdağ adresindeki Çorlu Belediyesi hizmet binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 100 TL ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2886 Sayılı DİK 6. Maddesi 1. Fıkrası a, b, c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamayacak. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilecek.

KDV'den istisna olan taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri ve adres bilgilerine, ihale detaylarına ve şartlarına Çorlu Belediyesinin internet sitesinde yer alan "İhale Takip" başlığı altından ulaşılabiliyor. Edirne Jet Haber