Edirne Evlenme ve Boşanma İstatistikleri (2016)

Edirne Evlenme ve Boşanma İstatistikleri (2016)
Verilere göre 2016 yılında Edirne'de 2 bin 498 evlilik ve 645 boşanma gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, Edirne evlenme ve boşanma istatistiklerini yayınladı. TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2016 yılında Edirne'de 2 bin 498 evlilik gerçekleşti.

Edirne 2 Bin 498 Evlilikle 53. Sırada 

Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %1,4 azalarak 2016 yılında 594 bin 493 oldu. Edirne’de ise bu sayı bir önceki yıla göre %1,7 azalarak 2 bin 498 oldu. Evlenme sayılarında İstanbul 113 bin 059 evlilik ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 37 bin 040 evlilik ile Ankara ve

32 bin 354 evlilik ile İzmir izledi. En az evlilik ise 465 evlilik ile Bayburt'ta gerçekleşti. Evlilik sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 470 evlilik ile Tunceli ve 671 evlilik ile Ardahan oldu. Edirne

2 bin 498 evlilik ile sıralamada 53. sırada yer aldı.

Edirne’de Kaba Evlenme Hızı Binde 6,21

Türkiye genelinde kaba evlenme hızı binde 7,50 olurken Edirne'de kaba evlenme hızı binde 6,21 oldu. Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 10,19 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,78 ile Aksaray, binde 8,74 ile Şanlıurfa ve Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 5,07 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,51 ile Bayburt, binde 5,59 ile Tunceli izledi.

Edirne'de Ortalama Evlenme Yaşı Damatta 27,2; Gelinde 24,1

Türkiye genelinde ve Edirne'de ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,7 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,3 yaş ile Ağrı, 4,2 yaş ile Bitlis, Ardahan ve Iğdır izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2,4 yaş ile Karabük oldu. Bu ili 2,5 yaş ile Şırnak ve Kastamonu izledi.Edirne ili bu sıralamada 3,1 yaş farkı ile 39. sırada yer aldı.

2016 Yılında Edirne’de 645 Boşanma Gerçekleşti

Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %4,3 azalarak 2016 yılında 126 bin 164 oldu. Edirne’de ise bu sayı bir önceki yıla göre %12,2 azalarak 645 oldu. Boşanma sayılarında İstanbul 27 bin 121 boşanma ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 11 bin 49 boşanma ile İzmir ve 10 bin 590 boşanma ile Ankara izledi. En az boşanma ise 40 boşanma ile Hakkari’de gerçekleşti. Boşanma sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 52 boşanma ile Bayburt ve 53 boşanma ile Ardahan oldu. Edirne 645 boşanma ile bu sıralamada 37. sırada yer aldı.

Edirne’de Kaba Boşanma Hızı Binde 1,60 

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 1,59 olurken Edirne'de kaba boşanma hızı binde 1,60 oldu. Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,63 ile İzmir oldu. İzmir'i binde 2,55 ile Muğla, binde 2,46 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu iller ise binde 0,15 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri binde 0,23 ile Siirt, binde 0,25 ile Muş izledi.

Edirne’de Boşanmaların %37,1'i Evliliğin İlk Beş Yılı İçinde Gerçekleşti

Türkiye genelinde boşanmaların 2016 yılında %39,1’i evliliğin ilk 5 yılı, %21’i evliliğin 6-10 yılı içinde, %14,1'i evliliğin 11-15 yılı içinde ve %25,6'sı ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında gerçekleşti. Edirne'de ise boşanmaların 2016 yılında %37,1’i evliliğin ilk 5 yılı, %19,2’si evliliğin 6-10 yılı içinde, %16,6'sı evliliğin 11-15 yılı içinde ve %27,1'i ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında gerçekleşti. Edirne'de boşanmaların 15 tanesi evliliği bir yılı dolduramadan gerçekleşti.

EJH