Edirne Kent Konseyi 28. Genel Kurulu Yapıldı

Edirne Kent Konseyi 28. Genel Kurulu Yapıldı
Edirne Kent Konseyi 28. Genel Kurulu yapıldı. Yapılan seçimlerde Kent Konseyi Başkanlığına tek aday olan Ziya Gökerküçük seçildi.

Edirne Kent Konseyi (EKK) 28. Genel Kurulu yapıldı. Yapılan seçimlerde Kent Konseyi Başkanlığına tek aday olan Ziya Gökerküçük seçildi.

Toplantının açılışını Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulundan Nebahat Çavuş yaptı. Gündem doğrultusunda açılış ve saygı duruşunun ardından Divan Heyeti ve Sandık Kurulu Seçildi. Divan Heyeti; Mustafa Aytekin, Cemile Özeker ve Sait Dayıoğlu'ndan oluştu. Sandık Kurulu; Ayhan Fırtına, Recep Tuna ve Denizhan Kurt'tan oluştu.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

EKK Başkanı Ziya Gökerküçük'ün açılış konuşması

EKK 11.06.2016 - 24.05.2019 Faaliyet Raporu

EKK Başkanı Ziya Gökerküçük, toplantının açılışında konuşma yaptı. Faaliyet Raporu'nu, Yürütme Kurulundan Arif Kuday okudu. Faaliyet Raporu üzerinde konuşmalar yapıldı ve öneriler sunuldu. Denetleme Kurulu Raporu'nu, Denetleme Kurulu Üyesi Özer Demir okudu.

Yapılan seçimlerde Kent Konseyi Başkanlığına tek aday olan Ziya Gökerküçük seçildi.

Yürütme Kuruluna seçilenler:

1- Serpil Tütüncü

2- Nihat Çolak

3- Murat Bulut

4- İsmail Demiray

5- Gönül Sayın

6- Turan Şallı

7- Mehtap Kodaman

Denetleme Kuruluna seçilenler:

1- Özer Demir,

2- Firdevs Selvili

3- Erdin Gürer


EKK Başkanı Ziya Gökerküçük, açılışta yaptığı konuşmada şunlara yer verdi:

"2004 yılında kentin ortak aklıyla oluşturulan Edirne Kent Konseyi; kent ve doğa yaşamının birikmiş sorunlarının giderilmesi, demokratik, kamucu ve ekolojik temelde bir yerel yönetim anlayışı için çalışmalarına devam etmektedir. Bunun kent yaşamında hayata geçmesi ise, biz kent yaşayanlarının yaşam alanlarına sahip çıkması ile olacaktır. Bu anlamda yasal mevzuatlardaki haklarımızı bilen ve geliştirilmesi için çalışan kentliler olmak durumundayız. 

Kent konseylerinin görevleri arasında yer alan ancak kentlilerin sahiplenmesiyle hayat bulacak olan çalışmalar için bugünkü koşullar elverişlidir. Bu koşullar, ülkenin gidişiyle ilintilidir. Çünkü demokrasinin beşiği olan yerel yönetimler, merkezi iktidarların ve sermayenin kıskacına alınmaktadır. Bunu aşmanın yolu, yerellerden başlayacak olan demokratik katılımlı kentlerdir. 

Mahalli idarelerin de işini kolaylaştıracak olan katılım, kentin sorunlarının çözümünde gereklidir. Bu nedenle mahallermizden başlayan katılım, kentin mağdur kesimlerinin de meclisleşmesi ile büyütülmelidir. Bu nedenle, biz, kentliler olarak mevzuatlarımızda olan katılım hakkımızı bilmeliyiz.

Önümüzdeki dönemde örgütlenme çalışmaları devam edecektir. Delegelerimizin temsil etikleri kurumların da kent yönetimlerine katılımı önemlidir. 31 Mart seçimlerinde hemen hemen tüm adaylar ve siyasi partilerin ortak söylemi katılım, meclisler, birlikte yönetim ve şeffaflık idi. Bu durum kentin sivil örgütlenmeleri için olumlu bir durumdur. Kent Konseyimiz de her seçim öncesi hazırladığı seçmen bildirgesinde bu talepleri ve kazanan yöneticinin vaatlerini izlemektedir. Olumlu olanları desteklemekte, eksik görülenlerde de uyarıcı açıklamalar yapmaktadır.

Bugün hepimiz, politik varsayımlarımızdan bazılarının sorgulanmasını gerektiren bir geçiş aşamasındayız. İktidarı nasıl alacağımızı değil, ne tür bir iktidar istediğimizi ve belki de daha önemlisi neye dönüşmek istediğimizi de sormak durumundayız. Herkesin söyleminde olan ancak tabandan gelen değişim ile hayata geçecek olan katılımcı demokrasi iktidarlardan bağımsız olarak geleceğimizin kurulmasını sağlayacak tek modeldir. Bu model ülkemizde ve dünyada dayatılan tekliğin de tek alternatifidir. Bunun için de demokratik bir toplum yaratmak ve en önemlisi yeni ilişkiler kurabilmek için kendimizi yeniden tanımlamakla yükümlüyüz. Ve bunu acilen yapamadığımızda bir çok varlığımız gibi kentlerde elimizden gidecektir.

Biliyoruz ki, kentleşmeyi iki döneme ayırır bilim insanları. Birinci dönem; ortaçağ sonrası kendi doğal kuralları içinde oluşan kentlerdir. İkinci dönem ise dünya sermayesinin kentleri yeniden keşfederek vahşi kentleşmeyi dayattığı dönemdir. İkinci dönem 1950'lerden sonra sermaye krizleri sonrasında dayatılan kentler.

1980 ve 1990’lar,dünyada kapitalist ilişkilerin kentlere dayatıldığı yıllardır. Reagan, Teacher ve bizde Özallı yıllar bu ilişkilerin kurulmasını sağlamıştır. Yeni kentleşme uygulamalarına vahşi kentleşme der bazı bilim insanları. Merkezi güç, yerellere nakit aktarmayı azaltır ve belediyeler rekabetçi düzene girerek kentleri şirket gibi yönetmeye zorlanır. Belediye Meclisleri şirket yönetim kurullarına benzer, hizmetler dışarıdan alınır, kamu hizmet sözleşmeleri ihalelerle yapılır ve genelde en düşük ücreti veren kazanır. Böylece kendi yağıyla geçinmeye çalışan kent yerel idaresi kentliden çok şirketlerin faaliyetleri ile ilgilenmek zorunda bırakılır.

Merkezler tarafından zorda bırakılan yerel idarelere en anlamlı destek kentlilerden gelmelidir. Kent Konseyleri de bu kentlileri örgütleyecek önemli güç olabilir. Böylece kent dışındaki ideolojiler tarafından dayatılan sömürü temelli bir şehircilikten, insan türüne uygun bir şehirciliğe giden yolu çizmek, akılcı ideolojinin, kentli ideolojisinin görevi olabilir. Bunun için de Kent Konseyleri vahşi kentleşmeye uyum sağlamak veya tepkisel güç olmaktan ziyade üretimin bir aracı, aktif bir bütünleştirme görevini yüklenmelidir.

Kentliler olarak şu soruyu kendimize sormalıyız; biz kentlerimizi çevresiyle birlikte yaşam alanı olarak görüp sahiplenecek miyiz yoksa seçimden seçime oy kullanarak görevini yapmış yurttaş rahatlığına mı ereceğiz? Yanıt elbette kentleri çevresiyle birlikte sahiplenmek olmalıdır. Çünkü bizler kentleri yaşam alanı, özgürleşme meydanları olarak algılarken, bizlerin kentlere yığılmasını isteyenler yani kentleşmeyi teşvik edenler; kentleri tuğla ve harç, çok katlı binalar ve otobanlar olarak düşünüp krizlerine kaynak olarak algılıyorlar. İnşaatı bir sanayi olarak görenler spekülatif ilişkilerle toprakları ranta çevirmektedirler. Bunu kabul ettirmek içinde ideoloji üretiyorlar. Dayatılan ideoloji; düzene uyun, yaşananlar doğaldır, başka seçenek yoktur, zamanın ruhuna uyun.

Ortaklaştığımız bir söz vardır; başka bir dünya mümkün, evet başka bir dünya da, başka bir kent de, başka bir kırsal alan da mümkündür. Bizler dayatılana değil kendi düşüncelerimize göre eylemleri gerçekleştirdiğimizde güzel günler gelecektir. Bu mücadelede birlikte olabiliyor ve haklarımızı savunabiliyor isek Kent Konseylerine anlam yüklemiş oluruz.

Biz Kent Konseyi delegeleri olarak tüm kentliler gibi kente karşı görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Bunun içinde kentlilik bilincini geliştirici, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini koruma mücadelesinde birlikte olmalıyız.

Hergün yoksullaşan yurttaşlar olarak kentlerimizin demokratik yönetimi sonucunda birbirimizle dayanışma içinde olmalıyız. Bunun içinde kent içi ve çevresinde üretenler ile tüketenlerin birlikteliğini, dayanışmasını sağlamak gerekmektedir. Bunu başarmanın yolu; bağımsız olmak, demokratik ilişkiler kurmak, kentimizi sahiplenmek ve gönüllü olmak.

Yeni dönemde daha güzel çalışmaların birlikte yapılması için hiçbir engel yoktur. Yeter ki isteyelim. Siz delegelerin de bu heyecanı taşıdığını düşünüyorum."


11.06.2016 - 24.05.2019 Dönemi Edirne Kent Konseyi Çalışma Raporu

"11 Haziran 2016 tarihinde Genel Kurul yapıldı. Ardından görev bölümü, noter evrakları tamamlandı ve göreve başlandı. Başta Çalışma Gruplarının önerileri olmak üzere belirlenen ve Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar şöyle:

Aylık toplantılar:

* “Meriç Nehri mi, Meriç Kanalı mı?”

* “Kadın”

* “Kentimizde Hava Kirliliği; Neler Yapılmalı? Kimler yapmalı?”

* “Sokaktaki Canlarımız”

* “Kent Belleği Nedir?”

* “Edirne Kent Tarımı”

* “Çocuklar Konuşuyor; Edirne Çocuk Dostu Kent Olmalıdır”

* “Edirne Bisiklet Kenti Olmalıdır”

* “Çöplükteki risk, vahşi çöplük kalkıyor ya hayvanlar?”

* “Sivil Toplum Örgütlerinin ve Kent Konseylerinin Yerel Yönetime Katılımı”

* “Evsel Atıklar Evde Ayrıştırılır”

* “Kentsel Dönüşüm”

* “Edirne Basını, sorunları ve çözüm önerileri”

* ”Çocuk Dostu Kent; Çocuklar Konuşuyor”

* Altı ayda bir yapılan olağan toplantılar,

Basın açıklamaları veya toplantıları:

Tüm toplantılarımızınöncesinde bilgilendirme sonrasında da sonuçları kamuoyu ile paylaştık.

Basın açıklamaları:

* Geçmiş dönem çalışmaların takip edildiği hakkında basın açıklaması yapıldı.

* TKKP sonuç bildirisi basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşıldı.

* Tavuk Ormanı'ndaki yapılaşmalarla ilgili açıklama,

* 'Doğayı Bir Bütün Olarak Seviyoruz' başlığı ile piknik ve basın açıklaması,

* Dünya çevre günü hakkında açıklama,

* Hayvan Hakları Çalışma Grubumuz tarafından Hayvan Hakları günü nedeniyle,

* Ekol Hastanesi yanına TREDAŞ tarafından yapılan trafoya mahallelinin açtığı dava nedeniyle,

* Kent Konseyini tartışan bazı kişiler olması nedeniyle Kent Konseyinin kente dair görüş ve önerilerini, amaçlarını ve yaptığı çalışmaları anlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı yapıldı.

* Türkiye Kent Konseyleri Platformu toplantısı sonuç bildirisi kamuoyu ile paylaşıldı.

* Kentsel dönüşüm konulu aylık toplanrtının sonuç metnini içeren açıklama,

* Yeşil alanlarla ilgili “yeşil alanlar kentliye aittir” başlıklı açıklama,

* Çorlu'da yaşanan elim tren kazası hakkında açıklama,

* 2014 yerel seçimleri öncesinde yerel yönetimler çalışma grubu tarafından hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılan seçmen bildirisi basın önünde değerlendirildi.

* Yerel yönetim seçimleri nedeniyle yaptığımız toplantılardan çıkan öneri ve talepleri içeren açıklama,

* Poşet kullanımının paralı hale gelmesi ile ilgili açıklama,

* 2018 sonbahar genel kurulumuzun konusu olan, sivil örgütlerin yerel yönetimlerden talepleri ve önerileri basın açıklaması yoluyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Kadın Meclisi çalışmaları:

* Adana'da yapılan 19. Sığınak ve Dayanışma Kadın Kurultayı'na Kadın Meclisi katıldı,

* Kadın Meclisimizin Tekirdağ'da Kadın Meclisleri toplantısına katıldı,

* Trakya Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Edirne'de buluşarak ortak çalışmalar yapıldı. TKKB Kadın örgütlenmeleri devam etmektedir.

* Erken evlilik yasasının ve nafaka hakkının kaldırılmasına karşı farkındalık çalışmaları yapıldı.

* Yerel seçim öncesinden kadınlarımızı yönetimlerde olmaları konusunda teşvik etmek amacıyla toplantılar yapıldı.

* Cinsiyet eşitliği farkındalık toplantıları Kadın Meclisimiz tarafından atlık periyodlarla yapılmıştır.

* Kadın Meclisimiz 8 Mart ve 25 Kasım günlerinde yerelde kadın örgütlenmeleri ile birlikte etkinliklere katıldı.

* “Kadın” konulu aylık toplantıyı düzenledi.

Çalışma Grupları çalışmaları:

* EKK Çocuk Çalışma Grubu:

Çocuk Evleri ve Huzur Evi ziyareti yaparak çocuklarla yaşlıları buluşturdu. Huzurevi sakinleri ile Söğütlük'te sabah kahvaltısı düzenledi. Belediye Meclis Salonunda ve devamında Çocuk Meclisi oluşturabilme amacı ile toplantılar yaptı. “Çocuklar Konuşuyor; Edirne Çocuk Dostu Kent Olmalıdır” ve ”Çocuk Dostu Kent; Çocuklar Konuşuyor” başlıkları altında Nisan aylarında toplantılar düzenledi. Çocuk haftası etkinliklerinde bulundu.

* Hayvan Hakları Çalışma Grubu:

Grubun kurulması ve Beylikdüzü Barınağı ziyaret edildi. Piknik yapılarak hayvanların kentlerdeki hukuki durumuna dikkat çekildi. Sokaktaki Canlarımız ve Çöplükteki risk, vahşi çöplük kalkıyor ya hayvanlar? Başlıklı aylık toplantıları düzenledi.

* İmar ve Kentleşme Çalışma Grubu:

İmar affının kentlere zarar verdiğini açıklayan basın metni kamuoyu ile paylaşıldı.“Kent Belleği Nedir?” başlıklı aylık toplantıya katkı sundu. Kentin değişik yerlerinde tespit ettiği aksaklık, bozulma ve çirkinlikleri tespit ederek Belediye Başkanlığına sundu ve takibini yaptı.

* Eğitim Çalışma Grubu:

Eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle eğitim çalışma grubumuz tarafından basın açıklaması,

Değişik kurumların bir arada olduğu Laik, Bilimsel Eğitim ÇG'nun tüm etkinliklerine katılım sağlandı.

* Kıyı ve Yeşil Alanlar Çalışma Grubu:

Yeşil alanlarla ilgili “yeşil alanlar kentliye aittir” başlığı ile rapor hazırladı. Değirmen Kavşağındaki Mahalle Parkının mahalle parkı olması çalışmalarını örgütledi. “Meriç Nehri mi, Meriç Kanalı mı?” başlığı ile aylık toplantıyı düzenledi. Demirhanlı Köyündeki kömür ocağının çevreye verdiği zarar nedeniyle yapılması gerekenler hakkında kamuoyu bilgilendirildi, ilgili il müdürlüğüne ziyaret yapıldı. Saros'a yapılması planlanan FSRU doğalgaz depolama ve nakil limanı ile ilgili düşüncelerimiz kamuoyu ile paylaşıldı ve bakanlığa itiraz dilekçesi verildi. Bilgilenme amacı ile bilim insanları ile Sazlıdere-Gökçetepe mevkiine inceleme gezisi yapıldı. Ardından halkın bilgilendirilmesi toplantısına katıldı. Dünya çevre gününde basın açıklamaları yaptı. Trakya Platformu ve çevre örgütleri ile birlikte Kavacık'ta kurulması planlanan OSB bölgesine tetkik gezi düzenledi.

* Yerel Seçimler Çalışma Grubu:

Genel seçim nedeniyle vekil adaylarımızdan taleplerimiz kamuoyu ile paylaşıldı. 2014 yılında hazırladığı Seçmen Bildirisini değerlendirdi. 2019 mahalli idareler seçimi öncesinde çalılşarak yeni bir bildiri hazırladı, kamuoyu ile paylaşıldı.

* Engelliler Çalışma Grubu:

Her yıl Engelliler Haftasında, Yaşlılar Haftasında etkinliklere katıldı. Çocuk Çalışma Grubu ile ziyaretlere katıldı. Engelli dernekleri ile birlikteliği sağlamaya çalıştı. Değişik kurum ve kuruluşlarla birlikte engellilerin ve diğer çocukların katıldığı etkinliklerde aktif rol aldı.

* Mimar Sinan Çalışma Grubu:

Her yıl düzenlenen 9 Nisan Mimar Sinan'ı anma etkinliklerinin bileşeni oldu ve aktif rol aldı. Selimiye Alanı ile ilgili olarak görüş belirtti ve ilgili kurumlara dilekçe verdi.

* Bisiklet Çalışma Grubu:

“Edirne Bisiklet Kenti Olmalıdır” başlığı ile aylık toplantı yaptı. Kentin bisiklet kurum ve kurumlarını bir araya getirerek ortak sorunlarını ve çözüm önerilerini hazırladı. Başta Belediye Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumlara sundu ve takibini yaptı. Gerekli zamanlarda basın açıklamaları yaptı. Değişik etkinliklerde çalışmalara katıldı.

* Hava Kirliliği Çalışma Grubu:

“Kentimizde Hava Kirliliği; Neler Yapılmalı? Kimler yapmalı?” başlığı ile aylık toplantı örgütledi. Toplantı öncesinde incelemeler yapıp durum raporu hazırladı. Toplantı sonrasında çıkan öneri ve dilekleri ilgili birimlere ileterek takibini sağlamaya çalıştı.

* Mülteci Hakları Çalışma Grubu:

Kentimizdeki mülteci hareketini ve yabancı kaçaklar ile ilgili inceleme ve izleme yaptı. Toplantılar yaparak rapor hazırladı.

* Basın Çalışma Grubu:

Yerel basında Kent ve Kent Konseyi hakkında çıkan haber ve yazıları arşivledi. Ulusal basında Kent Konseyleri üzerine çıkan yazıları inceledi. “Edirne Basını, sorunları ve çözüm önerileri” konulu aylık toplantıyı düzenledi ve sonuç bildirisini hazırlayarak kamuoyu ile paylaştı.

Diğer Çalışmalar:

* (TKKP) Türkiye Kent Konseyleri Platformu'nun İstanbul Kartal, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanhul Masltepe, Mersin ve Bursa Nilüfer Kent Konseyleri evsahipliğinde yapılan toplantılarına katılım sağlandı ve sonuç metinleri Edirne kamuoyu ile paylaşıldı.

* (TKKB) Türkiye Kent Konseyleri Birliği tarafından düzednlenen İstanbul Zeytinburnu “Kent Konseyleri Çalıştayı”na katılım sağlandı.

* (TKKB) Trakya Kent Konseyleri Birliği olarak yapılan Tekirdağ Süleymanpaşa toplantısında yapılan genel kurulunda TKKB yürütmesine seçilen Kent Konseyimiz sonrasında Lüleburgaz, Kırklareli, Keşan ve Çorlu Kent Konseyleri ve sahipliğinde yapılan toplantıların düzenleyicisi oldu.

* EKK'ye emek verenlerin dostluk yemeğinde buluşmasını sağladık.

* Web sitemiz açıldı ve bilgi belgelerimiz yayına girdi.

* Türkiye'de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi (SILA) Projesi kapsamında toplantı yapıldı.

* İl Genel Meclisimize dilekçe vererek sahipsiz hayvanlar için bütçe ayrılmasını talep ettik.

* Kurucusu ve bileşeni olduğumuz Trakya Platformu tarafından düzenlenen “Trakya’da Çevre Sağlığı Sempozyumu; Değerlerimiz-Kanıtlar-Tehditler” başlıklı toplantıya katılım.

* TBB tarafından çalışmalarına son verilen TBB Kent ve Çevre Komisyonu kararının yanlışlığını vurgulayan basın açıklaması yapıldı.

* Edirne Sümbülü Tür Eylem Planı Hazırlanması Çalıştayı'na katkı sunduk.

* Ankara Çankaya Çayyolu Semt Meclisinin davetlisi olarak Edirne Kent Konseyi tanıtıldı ve yaptıkları, anlayışı anlatıldı.

* “Adakale Sözlerim Çoktur” başlıklı belgesel gösterimi yapıldı.

* Kurucusu olduğumuz Trakya Platformu'nun etkinliklerinde görev aldık.

* Bileşeni olduğumuz Trakya Kent Konseyleri Birliği üyesi olan Kent Konseylerimizin davet ettiği yerele dair etkinliklerine bulunduk.

* Kentimizdeki sivil örgütlenmelerin kurumsal etkinliklerine katılarak destek verdik.

* Gerektiği zamanlarda Edirne Belediyesi, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, diğer resmi kurumlar ziyaret edildi.

Bu çalışmalarımız esnasında maddi ihtiyaçlarımız oldu. Toplamda 29.395 liralık harcama yapmışız. Ayrıca belediyemiz bu süreçte çalışmalarımızda kullanmak üzere dizüstü bilgisayar, yansıtıcı ve perde sağladı. Tüm bunlarla birlikte çalışma mekanımızın kira, elektrik, su ve ısınma ödemelerini yasalara uygun olarak sağlayan belediye başkanlığımıza teşekkür ederiz."