Edirne Ölüm Nedenleri İstatistikleri, 2015

Edirne Ölüm Nedenleri İstatistikleri, 2015
Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, Edirne ili ölüm nedenleri istatistiklerini yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, Edirne ili ölüm nedenleri istatistiklerini yayınladı.

Türkiye genelinde ölümlerin %40,3’ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

Ölüm nedenleri incelendiğinde; 2014 yılındaki ilk üç hastalık grubuna ilişkin sıralamanın 2015 yılında da değişmediği görüldü. Ölüm vakalarının 2014 yılında %40’ını oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları 2015 yılında %40,3’ünü oluşturarak ilk sırada yer aldı. İkinci sırada, 2014 yılında %20,4 oranında gerçekleşen iyi ve kötü huylu tümörlerden ölümler, 2015 yılında %20 olarak gerçekleşti. Üçüncü sırada yer alan solunum sistemi hastalıkları ise 2014 ve 2015 yıllarında %10,6 ve %11,1 olarak hesaplandı. Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümleri ise sırasıyla endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar(%5), sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları (%4,9) ve  dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler (%4,5) oluşturdu. 2015 yılında gerçekleşen ölümlerin %14,2'sini ise diğer nedenler oluşturmuştur.

Edirne’de ise ölümlerin %44’ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

Edirne’de gerçekleşen ölümlerin nedenleri incelendiğinde Türkiye genelinde de olduğu gibi 2014 yılındaki ilk üç hastalık grubuna ilişkin sıralamanın 2015 yılında da değişmediği görüldü. Ölüm vakalarının 2014 yılında %43,2’sini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları 2015 yılında %44’ünü oluşturarak ilk sırada yer aldı. İkinci sırada, 2014 yılında %25,3 oranında gerçekleşen iyi ve kötü huylu tümörlerden ölümler, 2015 yılında %24,1 olarak gerçekleşti. Üçüncü sırada yer alan solunum sistemi hastalıkları ise 2014 ve 2015 yıllarında %10,7 ve %12 olarak hesaplandı. Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümleri ise sırasıyla sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları (%4,5), dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler (%3,5) ve endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar(%3) oluşturdu. 2015 yılında gerçekleşen ölümlerin %8,9'unu ise diğer nedenler oluşturmuştur.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranının en yüksek olduğu il Denizli.

Ölüm nedenleri daimi ikametgâha göre incelendiğinde; dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla Denizli (%53,7), Karaman (%49,8), Bolu (%48,4), Yozgat (%47,5) ve Adıyaman (%46,8) olarak sıralandı. Edirne ili bu sıralamada 21. sırada yer almıştır. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; Ağrı (%31,8), Şanlıurfa (%33,4), Van (%33,6), Kayseri (%33,7) ve Bingöl (%34,0)’dür.

İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında Edirne 4. sırada.

İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla İstanbul (%24,8), Rize (%24,5), Kocaeli (%24,4), Edirne (%24,1) ve Ardahan (%24,1) olarak belirlendi. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; Şırnak (%11,2), Şanlıurfa (%12,5), Gaziantep (%13,6), Denizli (%14,3) ve Karaman (%14,9)'dır.

EdirneJetHaber Haber Merkezi