Edirne'de İstatistiklerle Aile (2015)

Edirne'de İstatistiklerle Aile (2015)
TÜİK'in verilerine göre Edirne'deki ailelerin %9,3'ü anne ve çocuktan; %2,7'si baba ve çocuktan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, "2015 yılı Edirne ili istatistiklerle aile" konulu bir basın bülteni hazırladı.

Edirne ortalama hanehalkı büyüklüğü sıralamasında en düşük 4. il.

Hanehalkı, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Diğer bir ifade ile hanehalkı, bir aileden oluşabileceği gibi birden fazla aileden de oluşabilmektedir. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 2015 yılında 2014 yılına göre 0,1 kişi düşüşle 3,5 oldu. Ortalama hanehalkı büyüklüğü illere göre incelendiğinde, ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 7,0 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 6,4 kişi ile Hakkari, 5,9 kişi ile Şanlıurfa ve Batman, 5,7 kişi ile Siirt, Muş ve Ağrı illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,7 kişi ile Çanakkale oldu. Çanakkale ilini 2,8 kişi ile Balıkesir ve Eskişehir, 2,9 kişi ile Edirne, Kırklareli, Burdur, Tunceli, Sinop, Çankırı ve Muğla illeri izledi. 3 büyükşehrimizin ortalama hanehalkı büyüklükleri ise sırasıyla, İstanbul (3,5 kişi), Ankara (3,2 kişi) ve İzmir (3,1 kişi) olarak sıralanmıştır.

Edirne hanelerinin çoğunluğu çekirdek aileden oluşmaktadır.

Edirne'de bulunan 131 bin 135 hanenin 81 bin 439'u (%62,1) çekirdek aileden oluşan hane, 24 bin 797'si (%18,9) tek kişilik hane, 21 bin 960'ı (%16,7) geniş aileden oluşan hane ve 2 bin 939'u da (%2,2) çekirdek aile bulunmayan hane olarak dağılım göstermektedir. Ülkemizde ise hanelerin %66,9'u çekirdek aileden oluşan hane, %16,5'i geniş aileden oluşan hane, %14,4'ü tek kişilik hane ve %2,2'si de çekirdek aile bulunmayan aile olarak sıralanmıştır.

Çekirdek ailelerin çoğunluğu da eş ve çocuklardan oluşmaktadır.

Edirne'de çekirdek aileden oluşan 81 bin 439 hane türlerine göre incelendiğinde %54,1'inin eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, %34'ünün sadece eşlerden oluşan çekirdek aile ve %11,9'unun da sadece ebeveyn ve çocuktan oluşan çekirdek aile olduğu görülmüştür.

Edirne'de ailelerin %9,3'ü anne ve çocuktan oluşmaktadır.

Edirne'de yalnız ebeveyn ve çocuktan oluşan çekirdek aile sayısı 9 bin 727'dir. Bu ailelerin 2 bin 166'sı (%22,3) baba ve çocuktan, 7 bin 561'i (%77,7) anne ve çocuktan oluşmaktadır. Yine toplam hanelerin %9,3'ünü anne ve çocuktan, %2,7'sini baba ve çocuktan oluşan çekirdek aileler oluşturmaktadır.

EdirneJetHaber Haber Merkezi