Edirne'nin Hava Kirliliği Konuşuldu

Edirne'nin Hava Kirliliği Konuşuldu
Edirne Kent Konseyinin her ayın son çarşamba günü düzenlediği toplantıların bu ayki konusu Edirne’de hava kirliliği oldu.

Edirne Kent Konseyinin (EKK) her ayın son çarşamba günü düzenlediği toplantıların bu ayki konusu Edirne’de hava kirliliği oldu. Toplantıyı EKK Başkanı Ziya Gökerküçük açtı ve EKK Yürütme Kurulu üyesi Murat Bulut yönetti.

Toplantıya; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, Edirne Belediye Başkanlığı, Meteoroloji İl Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği, Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi, Edirne Tabip Odası, Edirne Barosu ve GAZDAŞ davet edildi. Orman İşletme Şefliği ile Meteoroloji Müdürlüğü hariç diğer kurumlar toplantıya katılacaklarını bildirmişlerdi. Özellikle konunun muhatabı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün katılmaması diğer kurumlar ve katılımcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Toplantıda kirlilik üzerine T.Ü. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Faruk Yorulmaz bir sunum yaptı. Dünya Sağlık Örgütü’nün “temiz hava insan sağlığı ve refahı için en temel ihtiyaçtır” ilkesi doğrultusunda bir insanın günde 10-20 metreküp havaya ihtiyacı olduğunu belirten Yorulmaz; insanın açlığa 60 gün, susuzluğa 6 gün, havasızlığa ise sadece 6 dakika dayanabildiğini vurguladı. Edirne’de çekilen hava kirliliği fotoğraflarını da gösteren Yorulmaz, kirlilik nedeniyle geçmişte olan ölümleri ve kirlilik istatistiklerini belirtti.

T.Ü. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı görevlisi Prof.Dr. Muzaffer Eskiocak ise Edirne özelinde kirlilik verilerinin yaz ve kış mevsimlerine göre değişkenliği açıkladı. Eskiocak, doğalgaza geçiş sonrasında kirliliğin azaldığını iyi haber olarak verirken kötü haber olarak kirliliğin sürdüğünü söyledi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kirliliğin arttığını söyleyen Eskiocak bunun nedeninin ısınma kazanlarının yanması ve trafiğin yoğunlaşması olduğunu belirtti.

Belediye adına sunum yapan çevre sağlığı görevlisi Güler Soyaslan; belediyenin, yasal mevzuatlar çerçevesinde bakanlıktan aldığı 01.08.2007 tarih ve 12292 sayılı yetki devri uyarınca mücavir alanlar içerisinde yönetmelikte belirlenen kurallar çerçevesinde denetimlerini yaptığını belirtti. Kömür kalite belgelerinin bakanlık tarafından verildiğini belirten Soyaslan, yerli kömür satış belgesi olan 51 ve ithal kömür satış belgesi olan 69 firmanın olduğunu söyledi. Site yöneticilerinin ve ateşleyicilerin de kontrol edildiğini belirten Soyaslan, 150 dolayında sitenin denetlendiğini belirterek İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına istinaden yakılacak 100 kg kömüre en az %4 kireç kullanımı, sabah ve akşam saatleri arası ilk yakımı gerçekleştirmemeleri amacıyla site yönetimi ve ateşleyicilere tebligatların zamanında yapıldığını sözlerine ekledi. Sanayi sitesi ve işletmeleri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün denetlediğini belirten Soyaslan, belediyenin ısınmadan kaynaklı denetimleri yaptığını söyledi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Aziz Avukatoğlu; ısınmada ve araçlarda alınacak basit önlemlerle giderlerin %45 düşeceği gibi kirlenmenin belirli oranda azalacağını söyledi. Meskenlerde mantolama, kapı pencerelerin conta bakımı gibi önlemler ile ısı kaybının önlenebildiğini belirten Avukatoğlu, araçlarında iki yıllık fenni muayene yanında altı ayda bir ara bakımların yapılmasını önerdi.

Edirne Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, kentlilerin durumdan şikayetçi olduğunu ama bu tür toplantılara katılmadıklarını söyledi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün verilerine göre kentin temiz olduğuna inanmamız gerektiğini ancak bilim insanlarının verilerinin havanın kirli olduğunu kanıtladığını belirten Tanrıkulu, Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu olarak kentlinin sağlığı konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Oda adına Halk Sağlığı Komisyonundan Serpil Tütüncü ise hava kirliliği standartlarının Dünya Sağlık Örgütü ve ülke standartları olarak ayrı olduğunu ve arada büyük farklara dikkat çekti. Buna rağmen ülke standartlarına bile uymadığımızı vurguladı. Bu standartlara uyulmasının yasal zorunluluk olması gerektiğini vurgulayan Tütüncü, kirliliğin bir canavar olduğunu belirtti.

Gazdaş adına sunum yapan işletme müdürü Cumhur Pekdemir, 2008 yılında altyapı çalışmalarına başlandığını ve bu gün altyapının % 99,5'inin tamamlandığını söyledi. 526 km boru döşendiğini belirten Pekdemir, kent merkezinde 43 bin abone olduğunu ve benzeri bilgileri izleyicilere sundu. Pekdemir, önlemler alınarak yakıt tasarrufu ve kirliliğin azaltılmasının önemini vurguladı.

İzleyicilerin tepkisi, kentte hava kirliliği sorunu yok diyen ve bu tür toplantılara katılmayan, bilgi vermeyen başta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere resmi kurumlara oldu. Kent temiz ise rakamlarla açıklamalarını isteyen konuşmacılar; kirliliği herkesin gördüğünü, özellikle belirli mahallelerde sabah ve akşam saatlerinde yaşanamaz duruma gelindiğini belirttiler. İki adet kirlilik ölçme cihazının az olduğunu ve bunun artmasının, gerçek verilerin ortaya çıkarılmasının talep edilmesini isteyen konuşmacılar, kent planlarında toplu ulaşıma ve hava koridorlarına uyulmasının gerekli olduğunu vurguladılar.

Toplantı sonunda yönetici Murat Bulut herkese teşekkür etti ve konuşulanların rapor edilerek ilgili kurumlara iletileceğini bildirdi.

EJH