"Elektrik Üretiminde Kömür Kullanılmalı"

"Elektrik Üretiminde Kömür Kullanılmalı"
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Edirne İl Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, ekonominin can damarı olan enerji konusuna vurgu yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Edirne İl Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, ekonominin can damarı olan enerji konusuna vurgu yaptı. İriş, en önemli ithalat kalemlerimizin petrol, doğalgaz ve kömür olduğunu belirterek: "Enerjide dışa bağımlılığı hızla azaltmalıyız." dedi.

Ülkemizde gerçekleştirilen referandum öncesi yoğun bir seçim atmosferinden geçildiğini ve herkesin 'evet-hayır'a odaklandığını ifade eden İriş, ülke ve insanın gerçek gündemlerinin ikinci planda kaldığını belirtti. Siyasetin bir amaç değil, bir araç olduğunun altını çizen İriş: "Eğer siyaset ehil ellerde olursa çok büyük faydalar edilir. Huzur, barış, refah ve kalkınma bununla sağlanır. Neticede daha huzurlu, güvenli ve müreffeh hale gelmemizde siyaset en önemli rolü oynar. Ülkemizin gerçek gündemi; ekonomi, işsizlik, gelir dağılımı dengesizliği, terör ve bunlara bağlı iç göç, dış politikada yaşananlar, komşularımızla ilişkilerimiz, ahlaki ve manevi yozlaşma, aile yapımız, eğitim ve bunun gibi hemen sayabileceğimiz başlıklardan oluşuyor. Bunların her biri başlı başına bir konu." şeklinde konuştu.

Bir ülkenin refah seviyesinin o ülkenin üretim gücüne bağlı olduğunu söyleyen İriş, bugün Türkiye'de kullanılan enerjinin önemli bir kısmının doğalgaz ve ithal kömürle çalışan satrallerden elde edildiğini kaydetti. 2000 yılında enerji ihtiyacımızın yüzde 67'sinin ithal girdilerle karşılandığını, bugün ise bu oranın yüzde 75'lere ulaştığını belirten İriş: "Bilindiği gibi en önemli ithalat kalemlerimiz petrol, doğalgaz ve ithal kömür gibi enerji maddeleridir. Bu durum, ekonomik açıdan dışarıya aktarılan paranın yanı sıra ülkemizi enerjide dışa bağımlı hale getiriyor. Bu da dünyadaki her olaydan etkilenme anlamı taşımaktadır. Ülkemizin enerji güvenliği, dış politikada her değişimden etkilenmektedir. Mesela doğalgaza olan bağımlılığımız, ki doğalgaz ithalatımızın yüzde 50'si  Rusya’dan yapılıyor, Rusya ile olan ilişkilerimizde hep aleyhimize olmuştur. Sonuç olarak güçlü bir ülke olabilmek için enerjide dışa bağımlılığı hızla azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

"YERLİ KÖMÜR KAYNAKLARI ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILMALI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yerli kaynakların azami olarak kullanılması için çalışmalar başlattıklarını bildiklerini ve bu konuda yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen İriş, bu yöntemlerin en önemlisinin yerli kömür kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Türkiye'de 15 milyar tonluk kömür rezervi olduğunun tespit edildiğini ifade eden İriş: "Bu rezervler yoğunluklu olarak Kahramanmaraş, Eskişehir, Afyon ve Trakya bölgelerindedir. Bu bölgelerde termik santral fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sıkı bir disiplin ile takip edilip hayata geçirildiğinde ülkemizin yılda 3,5 milyar dolar kazancı olacaktır. Yani doğalgaza o kadar az para ödeyeceğiz. Kurulacak santrallerin ekonomik ömrünün 35 yıl olduğu düşünüldüğünde bu süre içerisinde ithalata 122 milyar dolar daha az ödeyeceğiz demektir. Yani bu kadarlık servet yurt içinde kalmış olacaktır. Ayrıca sadece Trakya'da 4 bin civarında insanımıza iş imkanı sağlanmış olacaktır." dedi.

Ülke genelinde gerek üretim ve ticaret bakımından gerekse enerji tüketimi bakımından İstanbul'un ve Trakya'nın önemli bir payı olduğunu belirten İriş, bu bölgenin ekonomik ticari hayatı için elektrik tedarikinin büyük önem taşıdığını söyledi. Bu bölgede elektrik üretebilecek kaynakların mevcut olmadığını ve Trakya bölgesinde üretilen elektriğin yüzde 96'sının doğalgaza bağlı olduğunu ifade eden İriş, bunun enerji güvenliği açısından yüksek bir risk oluşturduğunu söyledi. İriş: "Sonuç olarak Trakya bölgesi elektriğin yoğun tüketildiği, talebin hızla arttığı bir bölgedir. Ancak güvenilir enerji kaynağının aynı ölçüde sağlanamadığı da bir gerçektir. Ülkemizde özellikle ve ivedilikle Trakya bölgemizde enerji bağımlılığını hızla azaltmak için adımlar atılmalıdır. Bu adımların başında kömür rezervlerinin enerji üretimine açılması gelmektedir. Böylesine önemli bir ülke meselesinde bazı kuruluşların aleyhte kampanyalar yapmaya çalıştıkları görülmektedir. Bir de perde arkasında ne gibi engelleyici lobi faaliyetleri var, orası ayrı bir konu." şeklinde konuştu.

Çevrenin, suların, havanın temizliğinin hayati önem taşıdığını hatırlatan İriş: "Avrupa Birliğinin 'Entegre kirlilik önleme ve kontrol yönetmeliği' için 2006'da yayınladığı referans dokümanda kömürden elektrik üretimi için önerilen sistemlerin en iyi teknikler arasında olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor." dedi.

"DÜNYADA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KÖMÜRÜN PAYI OLDUKÇA YÜKSEK"

Dünyada elektrik üretiminde kömürün payının Almanya'da yüzde 45, ABD'de yüzde 40, Çin ve Hindistan'da yüzde 75 seviyesinde olduğunu belirten İriş, Türkiye'de ise elektrik üretiminde yerli kömürün payının yüzde 12 kadar olduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda yapılması gerekenin kısaca ülkenin ve Trakya bölgesinin elektrik arz güvenliğinin sağlanması için yerel kaynakların işletilip ekonomiye kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyleyen İriş: "Bu projelerin gerçekleştirilmesi en az 5 yıllık bir yatırım süresi gerektirdiği düşünüldüğünde ne kadar aciliyet kesp ettiği ortadadır. Her türlü çevresel düzenlemelere uyularak, insan sağlığı için tüm tedbirler alınarak en son teknoloji kullanılarak, yer altında atıl duran kömür kaynaklarımızın ekonomimize kazandırılması bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamış olacaktır. Saadet Partisi olarak ülkemizin kalkınmasına, borç yükünden kurtulmasına, işsizliğin azaltılmasına katkı verecek her çalışmaya destek olacağız. Kuru bir particilik yapmıyoruz. Hayra motor, şerre fren görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. EJH