Enez'de Yol Katılım Payları Sorunu Çözüldü

Enez'de Yol Katılım Payları Sorunu Çözüldü
Enez'de kanun ve yönetmeliğe uygun olmadan alınan yol katılım payları sorunu çözüm kavuştu.

Edirne'nin Enez ilçesi sahil bölgesinde devam eden yol ve kaldırım çalışmaları için önceki dönemde halktan alınan yol katılım payları ile ilgili Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç açıklama yaptı. Günenç, sorunun çözüme kavuştuğunu bildirdi.

2018 yılına kadar Enez sahilinde devam eden yol ve kaldırım çalışmaları için halktan alınan yol katılım paylarının kanun ve yönetmeliğe uygun olmadığını dile getirdi. Bu konuda halkın mağduriyetini gidermek için meclis ve encümen kararıyla komisyon oluşturduklarını anlatan Günenç, şimdiye kadar yapılan hesaplarda emlak değerlerinin baz alınmadığını söyledi. Günenç, oluşturulan komisyon ile, tüm yol katılım paylarının 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Kanunun Harcamalara Katılım Payları İle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak hesaplandığını söyledi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, şu açıklamalarda bulundu: "2019 yılı itibariyle göreve gelir gelmez, ivedi çözüme kavuşturmamız gereken sorunlardan biri de yol katılım payları konusu idi. 2018 yılına kadar hesaplamalar, kişilerin belediyemize verdikleri emlak değerleri baz alınarak hesaplanmıyordu. Oluşturduğumuz komisyon, tüm yol katılım paylarının hesaplanması işlemini, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Kanunun Harcamalara Katılım Payları İle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak, kişilerin rayiç bedellerine göre gerçekleştirildi. Yol katkı paylarının son şekli Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından tüm vatandaşlarımıza tebliğ edilmeye başlanıldı. Geçmişte olması gerekenden fazla ödeme yapmış olan (rayiç bedelin üzerinden) vatandaşlarımızla mahsuplaşma yoluna gidilerek tek bir mağdur vatandaşımız kalmayacaktır."