ETSO Üyelik Aidatlarına Faiz Affı ve Yapılandırma

ETSO Üyelik Aidatlarına Faiz Affı ve Yapılandırma
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelik aidatlarına faiz affı ve yapılandırma fırsatı getirildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelik aidatlarına, 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde faiz affı ve yapılandırma fırsatı getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ETSO Genel Sekreteri Nevzat Taşkın; 7020 sayılı kanunun 4. maddesinin 7. fıkrasında oda üyelerinin oda ve borsalara olan aidatlarının yer aldığını belirtti.

31 Mart 2017 de dahil olmak üzere bu tarihten önceki alacakların tahsilinin düzenlendiğini söyleyen Taşkın; borçlarını 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara işbu kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden yararlanma imkanı tanınmadığını, borçlarını 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandıranların sadece 1 Temmuz 2016 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki borçları için işbu kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerini belirtti.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 27 Mayıs 2017 tarihinden önceki borç asıllarını peşin olarak ödemek isteyen ETSO üyeleri, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar vezne bölümüne yazılı müracaat ederek başvuru yapmaları ve 31 Ağustos 2017 tarihine kadar aidat borçlarının anaparalarını tamamen ödemeleri durumunda ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz ve gecikme zammı affedilecek.

Taksitli ödeme yapmak isteyen ETSO üyelerinin de 31 Temmuz 2017 tarihine kadar yazılı müracaatta bulunmaları gerekiyor. Yapılan başvuru üzerine üyenin asıl aidat borçları azami altı taksite kadar bölünebilecek. Aidat borçlarının asıllarını taksitle ödemek isteyen üyeler, aidat borç asıllarının birinci taksitini 31 Ağustos 2017 tarihine kadar, kalan tutarın ise her ayın sonuna kadar aylık altı eşit taksitte ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan gecikme faizi alınmayacak.

Taksitlendirmenin herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde yapılandırmanın iptal edilerek aidat borcunun eski haline getirileceğini ifade eden Taşkın; üyeden o ana kadar yapılan tahsilatların toplam borçtan düşülerek kanun uyarınca günlük gecikme zammının tahakkuk edilmeye devam edileceğini söyledi.

Oda ve borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda ise taksitlendirme için başvuru yapılan üyelerin icra işlemleri durdurulacak, bu kapsamda mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretinin ilk taksit tutarı ile birlikte ödenmesi gerekecek. Taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecek. EJH

En doğru detaylı bilgi için ETSO internet sitesini ziyaret ediniz.