Gençlerin %20,8'i İşsiz (İstatistiklerle Gençlik)

Gençlerin %20,8'i İşsiz (İstatistiklerle Gençlik)
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik" bültenine göre gençlerde işsizlik oranı artarak %20,8'e ulaştı.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2016 yılında %19,6 iken 2017 yılında %20,8 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak %17,8 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 2,4 puan artarak %26,1 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2017 yılında %24,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde %14,6, genç kadınlarda ise %34 oldu.

İSTİHDAMDAKİ GENÇLERİN %51,6'SI HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Gençlerin istihdam oranı 2017'de %34,3 oldu. İstihdam oranının genç erkeklerde %45,4 ve genç kadınlarda %23 olduğu görüldü.

İstihdam edilen gençlerin %18’inin tarım, %30,4'ünün sanayi, %51,6'sının hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin %14,6'sının tarım, %36,5'inin sanayi, %48,9'unun hizmet sektöründe; genç kadınların %24,9'unun tarım, %18'inin sanayi, %57,1'inin hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

GENÇLERDE DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENME NEDENİYLE ÖLÜMLER FAZLA OLDU

2017'de gençlerde ölüm vakalarının %50,9’unun dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle oluştuğu görüldü. Bu nedenle ölüm oranı genç erkeklerde %57,6 iken genç kadınlarda %31,9 oldu. Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı %12,2 odu. Bu oran genç erkeklerde %10, genç kadınlarda ise %18,3 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN %75,9'U HİÇ TÜTÜN KULLANMADI

2014'te %18,5 olan her gün tütün kullanan gençlerin oranı 2016'da %18,1’e; 2014'te %4,9 olan ara sıra tütün kullanan gençlerin oranı ise 2016'da %3,3’e düştü. Hiç tütün kullanmamış gençlerin oranı 2014'te %67,7 iken 2016'da %75,9 oldu. Her gün tütün kullanan genç erkeklerin oranı 2016'da %28,2 iken genç kadınların oranı %7,8 oldu.

OBEZ GENÇLERİN ORANI ARTTI

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 25 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2014 yılında %24,2 iken 2016 yılında %23,6 oldu.

Obez gençlerin oranı ise 2014 yılında %3,3 iken 2016 yılında bu oran %3,8'e yükseldi. Obez genç erkeklerin oranı 2014 yılında %3,2, obez genç kadınların oranı %3,5 iken 2016 yılında bu oranlar sırasıyla %3,5 ve %4,1 oldu.

HER 10 GENÇTEN DOKUZU İNTERNET KULLANDI

İnternet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2016 yılında %87,5 iken 2017 yılında %90’a yükseldi.

GENÇLERİN %61,3'Ü MUTLU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı %61,3 oldu. Mutluluk oranı, 2017 yılında genç erkeklerde %55,3, genç kadınlarda ise %67,4 olarak gerçekleşti.

2017'de gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı %48,2 ile sağlık aldı. Bunu %22,8 ile başarı, %20,6 ile sevgi takip etti.

GENÇLERİN %79,3'Ü İŞİNDEN MEMNUN

2017'de gençlerin %79,3'ü çalıştığı işinden memnunken %51,1’i elde ettiği kazancından memnun oldu. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %80,3, elde ettiği kazanç memnuniyeti ise %54,1 olurken genç kadınlarda bu oranlar %76,8 ve %43,9 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN %60,5'İ ALDIĞI EĞİTİMDEN MEMNUN

2017'de gençlerin %60,5'i şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduklarını beyan etti. Edirne Jet Haber