Gıda, Tarım, Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı Tamamlandı

Gıda, Tarım, Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı Tamamlandı
Ankara Üniversitesi ev sahipliği ve liderliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ünilever ve Gönüllü Genç Girişimciler Derneği'nin destekleri ile "Gıda, Tarım, Çevre ve Sürdürülebilirlik...

Ankara Üniversitesi ev sahipliği ve liderliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ünilever ve Gönüllü Genç Girişimciler Derneği'nin destekleri ile "Gıda, Tarım, Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Dr. Fazıl Kaytez, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarından Dr. Mehmet Hasdemir bugüne kadar yapmış oldukları politikalardan ve yapacakları projelerden söz ettiler. Çalıştayda enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulandı. Gıdada sürdürülebilir tarım modellerine geçiş süreci anlatıldı. Unilever Pazarlama Direktörü Toloy Tanrıdağlı katıldığı çalıştayda ürünlerinde sürdürülebilir tarımı desteklediklerini bütün ürünlerini buna göre ürettiklerini ve yeşil alan projelerinden bahsetti.

Çalıştayda Gönüllü Genç Girişimciler'in aktif olduğu 24 il başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı illerinden katılımcılar yer aldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü, Gönüllü Genç Girişimciler Derneği Ankara İl Temsilcisi ve Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğrencisi Büşra Kanat; "Öğrencilerin gerçekleştirdiği bu etkinliğe destek veren başta Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Aziz Tekin'e,  Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Ertan Anlı'ya, çalıştay panelimizi başarıyla yöneten Gıda Mühendisliği Bölüm Hocamız Sayın Prof. Dr. Nevzat Artık'a ve  o gün bizimle olan değerli bölüm hocalarımıza, değerli konuşmacılarımıza, katılım gösteren arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma ve Gönüllü Genç Girişimciler ailemize teşekkürlerimi iletmekle başlamak istiyorum.  Günümüz ihtiyaçlarını karşılamak için gelecek neslin ihtiyaçlarını tüketmeden devam edebilme yeteneğidir sürdürülebilirlik. Ekip arkadaşlarımla; toplumun her bireyinin ya da zincirin bir parçası olduğunu düşünen herkesin   duyarlı olması gerektiğini düşündük ve bu projeyi gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Değerli konuşmacılarımız yapmış oldukları keyifli ve bilgilendirici sunumlarıyla arkadaşlarımızın konuya farkındalığını artırtılar. İlkini gerçekleştirdiğimiz ve her yıl düzenli olarak yapmayı planladığımız 'sürdürülebilirlik' konulu çalıştaylarımız, kongrelerimiz ve söyleşilerimiz devam edecektir.'' dedi.