HKP, Anayasa Mahkemesine Başvurdu

HKP, Anayasa Mahkemesine Başvurdu
Halkın Kurtuluş Partisi, YSK'nin mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli sayma kararına karşı Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını açıkladı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli sayma kararına karşı Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını açıkladı.

YSK'nin 16 Nisan 2017 günü halkoylaması sürerken gerçekleştirdiği duyuru ile seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması kararı verdiğini belirten HKP, kararın henüz resmi numaralı ve yazılı halinin açıklanmadığını belirtti. Kararın 298 Sayılı Seçmenlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 98/4 fıkrası ile 101/3 fıkrası emredici hükümlerine açıkça ve tümüyle aykırı olduğunu savunan HKP yaptığı açıklamada, "YSK'nin bu kararı, kendi 15 Şubat 2017 tarih ve 103 karar numarası ile yayımladığı genelgesinin 44/d ve 45/a-c bendindeki düzenleyici işlemine karşı AKP'nin YSK'deki temsilcisinin itirazı üzerine verdiği bilinmektedir. Bu nedenle YSK'nin bu kararı kesindir. Aleyhine herhangi bir başvuru yolu yoktur. Tüm bu nedenlerle; tedbir talebimizin kabulüyle YSK'nin 16.04.2017 tarihli 'seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması' kararının tam kanunsuzluk sebebiyle tedbiren durdurulması; müvekkil HKP'nin ve müvekkil Nurullah Ankut'un 'hukuk devleti' ilkesi ile 'hukuk güvenliği' hakkını, 'kanunilik' ilkesi ve hakkını, 'hukuki belirginlik' ilkesi ve hakkının, AİHS EK-1 no.lu protokolün 3. maddesi ile ve Anayasanın 67. maddesinde düzenlenen 'Serbest Seçim Hakkı'nın AİHS 13. maddesi ve Anayasanın 36. maddesi ile düzenlenen 'Etkili Başvuru Hakkı'nın ve 'Hak Arama Hürriyeti'nin ihlal edildiğinin tespiti; ihlallerin giderilmesi için gereğinin yapılması için YSK'nin ihlalinin giderilecek şekilde, mühürsüz pusula ve zarfların geçersiz sayılacağı şekilde yeniden sayım yapılmasının istenmesi Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir. Memleket sahipsiz değildir! Sabahın bir sahibi var! Halkız, haklıyız, yeneceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

EJH