ÇELİŞKİLER ÜLKESİ (TOMANYA GÜNCESİ)

ÇELİŞKİLER ÜLKESİ (TOMANYA GÜNCESİ)
İsmet Esengin yazdı

SUYA YAZI YAZMAK / İsmet Esengin

ÇELİŞKİLER ÜLKESİ (TOMANYA GÜNCESİ)

TOMANYA inanılmaz çelişkili bir ülke, dumura uğrarsınız yaşananları görünce. Tam bu kadar da olmaz dersiniz, anında gündem değişir yetişemezsiniz. Bugün ak dedikleriniz yarın kara olur, halk ikisini de alkışlar buna ne buyurulur. Tomanya çelişkiler ülkesidir vesselam, gelin çelişkiler üzerine edelim bir iki kelam.

Tomanbaşı’lık en üst makamdır, bu makama gelmek için yüksek okul diploması şarttır. Yıllardır bu diploma var yok diye tartışılır, beklersiniz ki bu diploma şüphe edenlerin alnına yapıştırılır. Alt tarafı diploma yayınla gitsin, diploma gerçekse itiraz edenler sesini kessin. Bu diplomayı görmesi gereken YSK’dır, o da gerçeği açıklamaz bu ne muammadır. Diplomayı gösterseler bu sorun hallolur, değilse bu dönemdeki tüm yasalar geçersiz olur. Uluslararası anlaşmalar da iptale gider, yaşanacak kaos ülkeyi açmaza iter. Mesela ben şüphe edene hemen gösteririm, alın lan size diplomanın hası derim. Umarım diploma gerçektir şüpheler gerçek olmaz, sahtekarlık yüzünden ülkenin geleceği kararmaz.

Tomanya’nın başı KATÖ yüzünden derde girmiştir, ne hikmetse en azılı Katöcüler yüksek makamlara gelmiştir. Zırvanekon diye bir örgüt uydurulmuştur, tüm yurtsever aydınların bağrına hançer sokulmuştur. Katöye en büyük desteği şimdiki iktidar vermiştir, bu sayede milli ordu tasfiye edilmiş hainler muradına ermiştir. Yargı bilerek Katöye teslim edilmiş, Tomanbaşıalenen Zırvanekonun savcısı olduğunu söylemiş. Zırvenekon çok canlar yakmış hayatlar kararmış, Katöyü memlekete bela edenler kandırıldık deyip bakarmış. Bu kandırıldığını söyleyen ahmaklar hala yüksek makamlara kurulurlar, yedikleri kul hakkı umarız bir gün boğazlarına takılır boğulurlar. Gün gelip elbet Katöcülükten yargılanacaklar, sanmasınlar ki tarih önünde aklanacaklar. Aldatılmak bir yana ahmaklıkları baki, sorun ahmaklık değil resmen vatan hainliği. Devletin tüm kurumlarını Katöye teslim etmeleri yanlarına kalmaz, sanmasınlar bu hainliğin hesabı sorulmaz.Sen hem açıkça Katöyü besle büyüt, Katöye karşı çıkanları hapse tık gemini yürüt. Bugün Katö karşıtları mahkemelerde sürünüyor, Katöye ne istediyse verenler saraylarda sefa sürüyor. Bu çelişki Tomanya tarihinin en büyük ayıbıdır, gerçek olan Katöyle aynı menzile yürüyenlerin foyasının açığa çıkmasıdır.

Hem Orduyu hem de yargıyı Katöye teslim ettiler, Katö kalkışma yapınca millete güvendiler. Ordu komutanlarının hepsi Katöye esir düştü, sanırsın zafer kazandılar göreve devamdı hepsinin ödülü. Hatta Katöye esir düşen Toman ordusunun başı bakan yapıldı, kahramanca savaşıp şehit düşenlerin kemikleri sızladı. Her ülkede başarısız olanlar görevden alınır, savaşta ihmali olanlar divanı harpte yargılanır. Bizdekiler ihbara rağmen darbe girişimini önlemez, önleyemez, düğün dernekte göbek atarken esir düşerler kimse söz söyleyemez. Hem iktidar hem ordu başları hem de milli istihbarat gümlemiş, bedelini günahsız harp okulu öğrencileri, erler ve yüzlerce şehit ödemiş. Suçlu hakim olmuş yargıçlığa soyunmuş, gerçek Katöcüler ayyukta, olan yüzbinlerce günahsız halka olmuş. İktidar tarafından Katönün kucağına itilenler yargılanmış mahkum edilmiş, Katönün sümüklü mendilinden medet umanlar önemli görevlere getirilmiş. Katönün gerçek işbirlikçileri elbet bir gün yargılanacak, bu garip çelişki ortadan kalkacak ve Tomanların vicdanı rahatlayacak.

Tomanya’da muhalefet de bir gariptir orada durursunuz, milliyetçi geçinen muhalefet partisini iktidarın kucağında bulursunuz. Adam yerine koysanız güya terör örgütüne karşıdır, terörist başı açıklama yapar destekte en ön saftadır. Hazret belli ki kuyruğunun yanında kuyruk sokumunu da kaptırmıştır, ne defosu varsa artık tümden iktidara yanaşmıştır. GrekolarToman adalarını işgal etmiştir, önceden bu zat da hararetle konuyu gündeme getirmiştir Şimdi dilini yutmuş gibi susmaktadır, belli ki artık arkasını kollamaktadır. İktidar ortaklığı da tatlı gelmiştir, defoları ifşa edilmeyince de rahata ermiştir. Bu yüzden en gözü kara iktidar savunucusudur, muhalefet tanımının içine etmenin yanında çelişkinin hasosudur.

Tomanya’da iktidar ülkenin yıllarını heba etti, yol ve hastane yapıp milletin gözünü kör etti. Oysa tüm bunlar iktidarların asli görevi, kimse sormaz trilyonlarca Tomarı kim iç etti. Tomar Tomanya’nın para birimi, rant ekonomisi tomarın değerini yerle bir etti. Milli varlıkları bir bir sattılar, köşklerle saraylarla zevkü sefaya daldılar. Saltanatı, şatafatı itibar zannettiler, ülke geleceğinin ise içine ettiler. Her yaptıkları çelişki, her icraatları zarar, belki bu çelişkiler halkın uyanmasına yarar. Oğlanlar ve kızlar sanki ülkenin hakimi, hepsi bir köşe başı tutmuş gelsin spali. Damat ekonominin başında saçmalar durur, uçkur da çözülmüş bilinmez piyango kime vurur. Basın susturulmuş çoğu yapılmış yandaş, bu gidişat boka saracak şaşırma kardaş. Ah Tomanya bitmez çelişkilerin, kucağına düşmüşsün kul hakkı yiyenlerin. En büyük çelişkin kul hakkı yiyenleri görmezden gelmen, ebeni bellese de ‘Çalıyor ama çalışıyor’ demen. Yolsuzluk ve hırsızlık yadırganmaz oldu, mertlik gitti godoşluk gözde dürüstlük yok oldu. Değerler erozyonu had safhada, hırsızlık yolsuzluk en büyük moda. Bu çelişkiler artık bitmeli, yönetime dürüst insanlar gelmeli.

Kastenbul seçimleri bir şanstır, muhalefete de en büyük mesajdır. Doğru adaylarla seçimler kazanılır, soygun düzeni de bu yolla tıkanır. Muhalefet artık silkinmeli, içindeki menfaat peşinde koşanları temizlemeli. Tomanya çelişkiler ülkesi yapılmalı sorgusu, muhalefet de kendisini yenilemeli budur işin doğrusu. Kastenbul seçimleri bütün gündemi kapladı, Kastenbul dışındaki seçim sonuçları arada kaynadı. Yerelde sorunları askıya aldık, Trakide sonuçları yeterince tartışmadık. Mesela Edrine ve ilçeleri çok önemliydi, seçim sonuçları ciddiyetle irdelenmeliydi. Bütüne baktığımızda bir başarı görülmüyor, İl ve ilçe örgütleri özeleştiriyi bırak ortada görülmüyor. Kastenbul’da başarı öyküsü nasıl gurur kaynağıysa,Edrine ve ilçelerindeki sonuçlar başarısız hesap ortada. Enos gelmiş ama Zerlanis gitmiş, seçim sürecinde tüm abukluklar göz önüne serilmiş. Kipsela ayrıca tartışılmalıdır, artık vahim hatalar son bulmalıdır. Seçim sonuçları acilen değerlendirilmeli, muhalefet bu suskunluğa bir son vermeli. Gelecek seçimlere doğru hazırlanılmalı, demokratik yaklaşımlar asla unutulmamalı.

Tomanya artık kuruluş felsefesine dönmeli, Atatoman’ın çizdiği yolda ilerlemeli. Özgürlük ve barış tesis edilmeli, herkes yeniden Tomanya’lı olmaktan övünmeli. Hukuk ve adalettir bu dönemde en büyük ihtiyaç, sonrasında ekonomik savaştır kalmayıncaya kadar tek bir aç. Bu iktidar ve Tömanbaşı sistemi değişmeli, ülke liyakatla ve ortak akılla yönetilmeli. Hırsızlar, arsızlar, tecavüzcüler hesap vermeli, ülkede dürüstlüğün kutsandığı sistem işlemeli. Budur çelişkilerden kurtulmanın yolu, O yol ki haramilerin kaçınılmaz sonu.Tomanlar bu uğurda mücadele ederler, bizden de içten bir destek beklerler.

SÖZÜN ÖZÜ: Rant ve soygun düzenini değiştirirsek var ya, o zaman ER ŞEY ÇOK ŞUKAR OLUR BEYA.

Tomanyahayali bir ülkedir çelişkilerbolca yaşanır, Tomanbaşıülkeyi ayrıştırır diploması bile tartışılır. Katö terör örgütüdür lanetlenir, en büyük destekçisi bugünkü iktidardır göz ardı edilir. Kastenbul en büyük kenttir umut saçar, YSK yandaş seçim kuruludur tüm kararları ile alenen sıçar. Greko komşu ülkedir Traki ise Tomanya’nın gözdesidir. Tomar ülkenin para birimi, şimdi pul oldu buna son vermeli. Edrineserhad şehridir tarihte yeri vardır, Zerlanos, Enos ve Kipsalaseçimleri ayrıca tartışılmalıdır.Atatoman ülkenin ebedi lideri, ilkeleri yeniden Tomanya’ya yön vermeli.