İzinsiz Reklama Ceza!

İzinsiz Reklama Ceza!
Edirne Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Belediye Meclisinin 06/07/2005 tarih ve 2005/91-290 sayılı kararı gereği her türlü ilan reklam ögesinin vergiye...

Edirne Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Belediye Meclisinin 06/07/2005 tarih ve 2005/91-290 sayılı kararı gereği her türlü ilan reklam ögesinin vergiye tabi olduğunu belirterek, izinsiz dağıtılan reklam amaçlı el broşürü, afiş vb. gibi ögelere ceza kesileceğini bildirdi.

Uygulamanın 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren geçerli olduğunu ifade eden yetkililer, kentte dağıtılacak olan ilan, reklam amaçlı el broşürü, afiş vb. reklam ögelerinin dağıtımına ancak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce basılacak olan kaşe veya soğuk mührün ardından dağıtımına izin verileceğini belirtti.

Yetkililer yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "Her türlü reklam ögesinin kaşesiz veya soğuk mühürsüz dağıtılması halinde veya ilan reklam beyannamesinin süresinde verilmemesi halinde usulsüzlük cezası, verginin zamanında ödenmemesi halinde ise gecikme zammı uygulanacaktır."