"Kanal Edirne Mağdur Edecek"

"Kanal Edirne Mağdur Edecek"
Trakya Platformu, Babaeski’de yaptığı toplantıda Trakya’daki sorunlarla ilgili bir dizi kararlar aldı. Platform, kısa bir süre önce kamulaştırma işlemleri başlayan ‘Kanal Edirne’ projesiyle ilgili olarak “Sebze ve meyvecilikle...

Trakya Platformu, Babaeski’de yaptığı toplantıda Trakya’daki sorunlarla ilgili bir dizi kararlar aldı. Platform, kısa bir süre önce kamulaştırma işlemleri başlayan ‘Kanal Edirne’ projesiyle ilgili olarak “Sebze ve meyvecilikle geçinen Karaağaçlılar Kanal Edirne’den ciddi şekilde mağdur olacak.” dedi.

Trakya Platformu genişletilmiş yürütme kurulu Kırklareli’nin Babaeski Belediye Binası Meclis Salonu’nda toplandı. Yürütme kurulunun yanında Bilim ve Hukuk kurullarının da katıldığı toplantıda Trakya’da çevre konusunda yaşanan son gelişmeler ve yapılan çalışmalar görüşüldü.

Gündem Gazetesi'nin haberine göre; yürütme kurulu sözcüleri, Edirne temsilcisi Ata Erdal Arslan ve Kırklareli temsilcisi Göksal Çidem’in yönettiği toplantıda platformun yerel temsilcileri kendi yerelliklerinde yapılan çalışmalar ve gündem hakkında bilgi verdiler. Toplantıda şu tespit ve öneriler görüşüldü; “Ulaşılabilen bilgilere göre Trakya’da 14’ü Tekirdağ’da olmak üzere bölgeye 63 termik santral planlanmıştır. Bölgede yaşayanların tüm tepkilerine ve yargı kararlarına rağmen ısrarla termik santral yapım süreci sürdürülmektedir. Yargı kararları arkasından dolaşma, yok sayma, manipüle etme çabaları aralıksız devam etmektedir. Trakya platformu bölgemizde tüm yaşayanlarla birlikte, bu girişimleri önleme konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır. 15 Haziran günü Çorlu Ulaş bölgesinde ÇED gereği yapılması planlanan toplantının yaptırılmamış ve havasına toprağına, suyuna ve geleceğine sahip çıkan 3500 yöre insanı toplanarak tepkisini dile getirmiştir. 9 Temmuz 2015 tarihinde Ergene ilçesinde yapılacak toplantıda da aynı kararlılık gösterilecektir.

Hukuk zorlanarak Çevre düzeni planlarında öngörülmeyen, Buhar üretim santrali adı altında yapılması düşünülen tesislerin yasal ve teknik açıdan incelenmesi, bu konuda uyanık olunması gerekmektedir.”

Kanal Edirne tedirgin etti

Toplantıda, Meriç Nehri’ndeki taşkınları önlemek amacıyla yapımı kararlaştırılan Kanal Edirne de ele alındı. Kararda şöyle dendi: “Edirne’de ‘Kanal Edirne’ projesi bir seçim yatırımı olarak başlamış, konu ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmamıştır. Bilgi eksikliği ve kirliği yörede yaşayanlar kadar tüm Edirne’yi tedirgin etmektedir. Özellikle Karaağaç semtinde yaşayan geçimini sebze meyve üretimi ile yapan halkın bir kısmı bundan ciddi şekilde mağdur olacaktır. Konunun takipçisi olunacak, TMMOB bileşenleriyle birlikte hareket edilecektir.

Edirne’de yaşayanların tek mesire yeri olan Söğütlük Kent Ormanı taşkın ve fırtına sonrasında kullanılamaz hale gelmiş, buranın tekrar kullanımının sağlanması konusunda şu ana kadar bir girişim olmadığı gibi, bu alanın mülkiyetinin tekrar Orman İşletme Müdürlüğüne devredilmesi temizlik ve güvenliğinin olmaması anlamındadır. Söğütlük Kent 0rmanı’nın halkın kullanımına sunulması için girişimlerde bulunulması konunun takip edilmesi gerekmektedir. 1/100 binlik Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nın iptal edilen 26 maddesinin; 1/25 binlik planlardaki izdüşümlerinde gerekli düzenlemeleri yapılmaması sonucunda Edirne’de açılan dava kazanılmış ve hukukun ve planlama hiyerarşisinin gereği bu uyumun yapılmasının zorunlu olduğu bir kez daha yargı kararı haline getirilmiştir. Benzer yargı süreçleri Trakya’nın diğer illerinde de başlatılacaktır.

Kalkınma Ajansı’nın da kendi içinde planlama çalışmaları yapmaktadır. Bu planların yürürlükte olan Çevre Düzeni planlarına ve bunlarla ilgili verilmiş yargı kararlarına uygun ve uyumlu olması gerekmektedir. Bu çalışmalar yakından takip edilecektir.

Trakya Üniversitesi tarafından yapılıp 2004 yılında onaylanan ve 2024 yılı hedefli EHÇDP revize edilerek yeniden planlanan ve Danıştay tarafından da 26 önemli maddesi iptal edilen 1/100 binlik ÇDP’nın yeniden yapılmasının gündeme geldiği ve Bakanlık yetkisinde olan bu planlamanın Tekirdağ Büyükşehir’e verildiği, Büyükşehir Belediyesi’nin de bu ihaleyi Gazi Üniversitesi’ne verdiği duyumları üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden yasal mevzuatlara uygun olarak bilgi ve belge alınması kararlaştırılmıştır.

Çarpık sanayileşmenin devamı ve yaygınlaşması niteliğindeki, OSB dışında yapılması planlanan sanayi tesislerinin hukuki durumlarının yakından izlenmekte ve gerekli itirazlar yapılmaktadır. Kırklareli Longoz Ormanları büyük tehdit altındadır. Ağaç kesimi için işaretlemelerin yapıldığı ama henüz kesim yapılmadığı tespit edilmiştir. Burada yapılacak kesimden çok kesim sonrasında bu ağaçların ilkel yöntemlerle taşımasının ormana ve yerel habitata çok ciddi zararlar verdiği, Longoz ormanlarının neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görülmektedir.

Yine Longoz Ormanlarının içinden geçmesi planlanan ve Evrencik Çimento Fabrikasından İğneada Limanına bağlanmak istenilen bir yol için, ilk ÇED toplantısının yaptırılmamış, Buna rağmen yeni oyunlarla buna kapı aranmaya çalışılmaktadır. Bu durum yakından takip edilecektir. Ergene Havzası’nı besleyen su kaynakların büyük çoğunluğunun bulunduğu Kırklareli ilinde Belediye Meclisindeki dostların Kırklareli Su Birliği kurulması için girişimlerde bulunduğu ancak buna izin verilmediği bir süreç yaşanmıştır. 2004 yılında onaylanan EHÇDP öngörüldüğü gibi bu birliğin Trakya Su Birliği şeklinde olması bütüncül havza planlaması açısından daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Trakya’nın sularını İstanbul’un tasallutundan kurtaracak olan, Trakya Su Birliği gündemli, halka açık çalıştay tarzında bir toplantının Ekim ayında Kırklareli’nde yapılması kararlaştırılmıştır.

Terk edilen Harmanlı kömür ocaklarının birileri tarafından satın alındığı duyumu vardır. Eğer bu duyum gerçek ise buraların ne amaçla satın aldığını araştırılacak ve yakından takip edilecektir.

Trakya Platformunun çalışmaları ve kazanım belgelerinin sistematik biçimde toplanmasına ve bir web sitesinde bölge halkının bilgisine sunulmasına kararlaştırıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından duyurusu yapılan PTD’larının  (Proje Tanıtım Dosyalarının) Bilim Kurulunca incelenmesi neticesinde başka bölgelere ait verilerin, birçok örnekte kopyala-yapıştır yöntemiyle kamuoyuna duyurulduğu görülmüştür.  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelendiği ve uygun bulunduğu belirtilen, ÇED Gerekli değildir veya ÇED Olumlu kararı verilen,  başka bölgelere ait olan PTD’leri uygun görüş belirten, kamuoyunu yanıltan kamu görevlileri ve proje müellifleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.”

kanal edirne mağdur edecek