"Kent Konseyleri Kentleri ve Doğayı Korur"

"Kent Konseyleri Kentleri ve Doğayı Korur"
Trakya Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Yürütme Kurulu, 24 Aralık 2017 Pazar günü Kırklareli Kent Konseyi salonunda toplandı. Trakya gündeminin konuşulduğu toplantıda 6 karar alındı. 

Trakya Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Yürütme Kurulu, 24 Aralık 2017 Pazar günü Kırklareli Kent Konseyi salonunda toplandı. Trakya gündeminin konuşulduğu toplantıda 6 karar alındı. 

"1- Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 76. Maddesi ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliğine (6 Haziran 2009 tarih 27250 sayılı resmi gazetedeki değişikliklerde dikkate alınmalıdır) dayanarak kurulmuş yapılardır. Kent Konseyleri, Merkezi ve yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin ve kenti etkileyen çevrenin tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder. 

Kent Konseyleri; kentin mimari yapısından yeşil alanların kullanımına, ulaşım politikasından içme suyunun sağlıklı olmasına, kamusal alanların hizmete açılmasından sağlıklı kentlere, kent güvenliğinden kentin hava kirliliğine, AVM ve yakıt istasyonlarının kent dışına çıkarılmasından esnafın kentli ile bütünleşip kolektif tüketimin örgütlenmesine kadar her alanda ortak aklı oluşturarak yönetimlere yardımcı olmalı ve varsa keyfi uygulamalarına dur diyebilmen kurumlardır. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmekten kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirip, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemeye kadar her alanda sorumluluk taşıyan kentlilerin kendilerini ifade ettiği ve örgütlediği kurumlardır. 

Ayrıca sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaktan çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak da görevlerimiz arasındadır. Kent Konseyinin personeli yoktur. Gönüllü olan herkes Kent Konseyinin çalışanıdır ve herhangi bir aylık, maaş ya da maddi karşılığı olmadan çalışırlar. 

Bu anlayışı anlayan Kent Konseyleri doğal olarak kentlerinde veya bölgesinde yapılmak istenen kirliliklere karşı olmak zorundadır. Bu nedenle de bölgemizin Kent Konseyleri, çevre kurumları ve gönüllüleri ile birlikte Trakya’mıza yapılan her türlü saldırıya karşı birlikte mücadele ediyoruz. Bu nedenle Trakya Kent Konseyleri Birliği olarak; yenilenebilir enerji kaynakları var iken Trakya’da yapılması planlanan fosil yakıtlı termik santrallere, tehlikelerini yaşadığımız nükleer santrale karşı olduğumuzu bildiririz. Ayrıca; doğayı yok eden taş, kalker, maden ocaklarına, ormanlarımıza ve ormanda yaşayan canlılara zarar vererek kurulan rüzgâr enerji santrallerine, tarım topraklarına zarar veren kaya gazı ve maden aramalarına ve her türlü kirlilik üreten yatırımlara ve çarpık kentleşmeye karşı mücadele edeceğimizi bildiririz. Kent Konseylerimizin bunun aksini düşünmesi kuruluş mantığına aykırıdır ve zaten kentlileri tarafından sorgulanır. Biz Trakya Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu olarak; tüm bileşenlerimiz ve yaşam savunucusu gönüllülerimiz ile birlikte Trakya’mızı korumaya devam edeceğimizi ve bunun bilinmesini istiyoruz.

2- Kent Konseylerimize destek ve yerel çalışmalarını paylaşmak amacı ile yaptıkları toplantılara davet ettikleri takdirde TKKB üyesi Konseylerimizden katılım sağlanacaktır.  

3- TKKB bölge toplantısı öncesinde toplantı yapılan Konseyimize gidilerek yerel yetkililerle görüşmeler yapılarak toplantı daveti birlikte yapılacaktır.

4- 2018 yılı birinci olağan toplantı Mayıs ayında Kırklareli’nde yapılacaktır.

5- Kentlerimizdeki yerel sorunlar bölgemize duyurulduğunda destek ve sahiplenmek amacıyla durum her yerelimizde kent konseylerimizce kamuoyu ile paylaşılacaktır.

6- Yürütme Kurulları ayda bir kez yapılacaktır." Edirne Jet Haber