KÖYLÜLÜKTEN KENTLİLİĞE GEÇİŞ, YEREL MEDYA OLMADAN OLMAZ...

KÖYLÜLÜKTEN KENTLİLİĞE GEÇİŞ, YEREL MEDYA OLMADAN OLMAZ...
Ulaş DEMİRAY'ın köşe yazısı

ENEZ MEKTUBU

Ulaş DEMİRAY / ulasdemiray@gmail.com

YEREL GAZETELER gerektiği kadar ilgi görüyor mu? Kendi başına ayakta durabiliyor mu? Buna EVET diyebilmek elbette mümkün değil. Ama bunu dünya ve hatta ülke ölçeğinde başarabilen ve sürdürebilen yerel medya örnekleri var. Yani ayakta durmak ve ilgi görmek mümkün. Öyleyse neler yapılmalı? Ona bakalım...

***

"Neler yapılmalı?" demeden önce nelerin yapılmadığını, nelerin yanlış yapıldığına göz atalım. Örneğin "Yerel gazete nedir, ne işe yarar?" sorusunu sorarak başlayalım... Ülkemizde genellikle yerel seçimlerin yaklaştığı ve siyasetin yoğunluk kazandığı dönemlerde kullanılmak üzere çoğunlukla bir siyasetçinin finanse ettiği, kar amacının pek gündemde olmadığı, finansal açıdan en büyük beklentinin "RESMİ İLAN gelirleri" olduğu bir yerel medya profilimiz var. Bir de siyasetçi olmasa bile toplumda bir statü sahibi olmak ve önemsenmek üzere bu işe girmiş ve severek yapanlar, sürdürebilenler ya da sürdüremeyenler ile matbaa işlerinin yanı sıra ve işe yakınlığı nedeniyle gazeteciliği de meslek edinenler var.

***

Bu ülkemizde hemen hemen her yerdeki YEREL GAZETE VE GAZETECİ profilidir. Şaşılacak, kınanacak bir durum yoktur ve gayet normaldir. Dikkatli bakılırsa YEREL gazete ve YEREL gazetecilik bir asli görev olarak tercih edilebilecek bir meslek olarak görünmemektedir. Neredeyse bir HOBi olarak sürdürülmektedir.. Geçtiğimiz 5-10 yıl öncesine kadar uygulanan RESMİ İLAN kuralları ile bu hobiyi sürdürmek de mümkün olabilmekte ise de yeni getirilen kurallarla resmi ilan gelirleri artık yerel gazeteleri taşıyacak boyutlarda değildir. Koyulan kurallarla artan personel giderlerini ve diğer zorunlu ödemeleri karşılayıp geçinecek bir gelir elde etmek, müesseseyi yenilemek, geliştirmek, kurumsallaştırmak mümkün değildir.

***

Öyleyse yerel medya bu işi sürdürmek için daha başka önlemler alarak ve yeni gelir kaynakları bularak yoluna devam etmek zorundadır. Bunun için de öncelikle yerel gazete sahiplerinin bir şirket veya bir kooperatif çatısı altında örgütlenmeleri pek çok soruna çare olabilir... Örneğin gazete basımının TEK bir matbaada yapılması, kağıt ve diğer girdilerin bu kooperatif veya şirket tarafından sağlanması, şehir içinde ve yakın ilçelere de ulaşılabilecek bir dağıtım sisteminin oluşturulması, özel reklam ve ilanlardan alınacak ücretin hep birlikte belirlenmesi gibi pek çok konu bu kooperatif ya da şirket tarafından düzenlenebilir.

***

Şirketin konuları dışında yerel gazeteler istedikleri gibi kendi siyasi görüşleri çerçevesinde diledikleri gibi rekabet edebilirler. Eğer resmi ilan almaktan da vazgeçerlerse her gün imla hataları bile aynı olan HAVUZ MEDYASI benzeri, okunmayan uzun uzun haberlerle lüzumundan fazla kağıt tüketilen bol sayfalı gazeteler yerine gerekirse haftada 3 gün ama kısa öz ve bol haberlerin olduğu, laf olsun diye konulan yurdun bilmem neresindeki köşe yazıları yerine yöre yazarlarının yöresel yazılarının ağırlıklı olarak yer verildiği gazeteler yayına girebilir. Eğer daha kaliteli yazarların da olması arzu ediliyorsa şu anda yazacak yeri olmayan pek çok değerli yazarın izni de alınarak onların internetteki yazılarından da yerelde aynı gün paylaşım yapılarak yararlanılabilir.

***

Klasik gazete yayımcılığının yanı sıra internet gazeteciliği de artık kaçınılmaz, vazgeçilmez ve hatta önemli bir gelir kaynağı olan bir unsur haline gelmiştir. Devamlı gelişen bir sektördür... Bu konuda Edirne ve Keşan ölçeğinde bile güzel örnekler vardır. Yakından izleme fırsatı bulduğum genç ve yetenekli gazeteci kardeşlerimin bu çabaları gazete patronları tarafından desteklenmelidir.  

***

Yerel gazeteler bir kentin, kent kültürünün oluşmasında, köylülükten kentli olabilmenin hızlandırılmasında, kent ve kentli duyarlılığının oluşturulmasında, kent yönetimine kentlilerin katılımlarının sağlanmasında, kentin değerlerine sahip çıkılıp tanıtılmasında en büyük ve en etkili bir araçtır.. O nedenle o kentin meslek odaları, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve halkının kalitesi de YEREL GAZETE’lerin kaliteleriyle eş değerlidir. Bu kaliteyi yakalamak hepimizin görevidir.

Kişi olarak her yıl bir yerel gazetenin abonesi olmak bile kentli olduğunu iddia edenler için hem görevdir hem de yeterli bir çözümdür.