BELEDİYELER VE STRATEJİK PLAN

BELEDİYELER VE STRATEJİK PLAN
Nevzat ÇOLAK yazdı

YEREL GÜNDEM / Nevzat Çolak

BELEDİYELER VE STRATEJİK PLAN

Stratejik planlama; 24.12.2003 tarihinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm kamu kurumları için zorunlu hale gelmiştir.

Dolayısıyla Edirne belediyesi de seçimler bittikten sonra en geç altı ay içerisinde stratejik planını yapmak zorundadır.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Haziran meclisinde stratejik planın yapım işini Prof Dr Mahmut Güler’in danışmanlığında bir şirkete verdiklerini belirtti ve Mahmut Güler hocamıza mecliste söz verdi. Hoca da planlama süreci ile ilgili sunum yaptı. Sunum sonrası Belediye Başkanı meclis üyelerine, sorusu olan varsa hocamız cevaplasın dedi. Meclis üyelerimizden hiç soru gelmedi. Alınan kararla planlama süreci başlamış oldu.

Haziran Meclisinden 45 sonra danışman hoca, yazım ekibi, iki belediye başkan yardımcısı ve STK ların katılımı ile bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Mahmut Güler hocamız STK temsilcilerine kendi faaliyet alanları ile ilgili amaç ve hedeflerini yazma teknikleri üzerine bir bilgilendirme yaptı ve şunu da ekledi, “Sizden gelen bu bilgileri biz değerlendireceğiz, bir bicimde planda yer almasını sağlayacağız. Ancak bu planın yürütücüsü ve karar vericisi belediye başkanıdır. Başkan’ın onayından sonra Meclisin onayına sunulacak ve yürürlüğe girecektir.”

Nedir bu stratejik planlama?

“Kurumların orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke ve politikalarının, hedef ve önceliklerinin planlanması, kurumu planlanan hedeflere götürecek stratejilerin seçilmesi ve çalışma basamaklarının yazıya dökülmesi sürecidir”

Tanım bu. Şu soruyu sormak hakkımız sanırım. STK lar ile yapılan toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin, kurumun yani belediyenin “temel ilke ve politikaları” anlatılmış mıdır.

Hayır!

Danışman hoca ve yazım ekibi sonuç itibarı ile gelen verileri yazan teknik heyettir. Bu plan’ın yürütücüsü ve karar vericisi Belediye başkanı ve Meclis ise onların “Temel ilke ve politikalarını” belirtmesi gerekmez miydi? Kesinlikle evet!!. Yapılmış mıdır? Hayır.

Bu dönem plan hazırlanma sürecinde iyi niyetli olumlu çabalardan bahsetmek mümkün.

Ancak hazırlanacak olan stratejik planda kentlilerin,yani paydaşların, amaç ve hedeflerin belirlenmesinde gerçek anlamda katkısının olmaması, stratejik planı sadece yasal zorunluluğu yerine getirilmek için hazırlanan ve bir önceki planlar gibi sahipsiz ve uygulanmayan bir belgeye dönüştürecektir.

Stratejik planda, doğru tespit ve önerilerin olması o planı anlamlı kılmaz.

Hepimizin bildiği en temel gerçek, planın gerçek sahiplerinin kentliler olduğudur. Kentlilerin sahiplenmediği ve eylem süreçlerini izlemediği teknik bir heyet tarafından hazırlanan belge, plan değildir.

Dolayısıyla, mesele doğru tespit ve önermelerin yazıldığı ama uygulanmadığı bir belge oluşturmak olmamalıdır.

Mesele, planlama sürecini nasıl yürüttüğünüz dür.

Kentlilerin yani paydaşların “Belediyemizin” amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde söz sahibi olmasıdır.

Mesele, demokratik ve katılımcı bir planlama sürecidir.