İLKE VE HEDEFLERİNİZİ ORTAYA KOYMADAN STRATEJİK PLAN YAPAMAZSINIZ

İLKE VE HEDEFLERİNİZİ ORTAYA KOYMADAN STRATEJİK PLAN YAPAMAZSINIZ
Nevzat Çolak yazdı

YEREL GÜNDEM / Nevzat Çolak

İLKE VE HEDEFLERİNİZİ ORTAYA KOYMADAN STRATEJİK PLAN YAPAMAZSINIZ

Belediyelerde “Stratejik plan” hazırlama süreci devam ediyor. Plan yazım ekibi, dış paydaş olarak tanımlanan STK'lar ve yurttaşların “görüşünü” nasıl bildireceklerini anlattıkları toplantılar yapıyor. STK ve odalardan 7 gün içerisinde görüş istiyor.

Geçen hafta “Belediyeler ve Stratejik plan” başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Burada altını çizdiğimiz temel nokta şuydu: "... Hazırlanacak olan stratejik planda kentlilerin, yani paydaşların, amaç ve hedeflerin belirlenmesinde gerçek anlamda katkısının olması gerekir. Yoksa, stratejik plan; sadece yasal zorunluluğu yerine getirilmek için hazırlanan ve bir önceki planlar gibi sahipsiz ve uygulanmayan bir belge olacaktır. Stratejik planda, doğru tespit ve önerilerin olması o planı anlamlı kılmaz."

Şimdi gelelim konumuza...

Plan, "tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kararların alınması ve uygulamaya konulması"dır.  Yani; neyin, ne zaman, niçin ve nasıl yapılacağını gösteren bir taslaktır. İş yapılmadan önce hazırlanır. Şimdi sormak istiyorum: Kurumun başkanı ve planın yürütücüsü olan belediye başkanının neyi, ne zaman, niçin ve nasıl yapacağı belli midir? Temel ilke ve politikalarının ne olduğu, önceliğinin neler olduğu kamuoyuna açıklanmış mıdır? Ya da STK'lara anlatılmış mıdır?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hedeflerini şöyle sıralamaktadır:

1) İstanbul’da ulaşım ve trafik sorununu çözmek

2) Kent yoksulluğu ile mücadele etmek

3) Doğru kentsel planlama ile çevre,imar ve deprem sorununu çözmek

4) İstanbul'u çekim merkezine dönüştürmek

5) Yaşam kalitesini sunmak

Şimdi şöyle bir serzenişte bulunabilirsiniz: Bu konu neden bu kadar önemli? Bu konuyu gündemde tutmaya çalışarak ne yapmak istiyorsunuz? Siz CHP'li belediye başkanına karşı mısınız? Bu soruları uzatabiliriz... Verilecek tek bir cevap var: Hayır! Mesele bu değil.

Ben kişilerden azade meselenin nasıl ele alındığı kısmı ile ilgileniyorum. Mesela Keşan’ın AKP'li Belediye Başkanı Helvacıoğlu, AKP zihniyetini anlatan bir ifade ile stratejik plana bakışı şöyledir: "Stratejik planlarımızı yapma işinin ihalesini yaptık". Sanki hizmet binası yaptırıyor muhterem... İhale etmiş, olay bitmiş.

Tartışmaya çalıştığımız mevzu budur. “Stratejik plan” mevzuatı yerine getirelim, dostlar alışverişte görsün, mantığı ile yapılamaz! Paydaşları ile yani kentliler ile yapılırsa anlamlıdır.

'Katılım', 'şeffaflık', 'denetleme', 'demokratik planlama' gibi bazı deyimleri ne ifade ettiğini sorgulamadan kullanmaya bayılıyoruz. Kamuoyu önünde de ısrarla savunuyoruz. Uygulama? Yok.

Önce şunun altını çizelim... ’En kötü plan plansızlıktan iyidir.’

Belediyelerin yapmak zorunda olduğu “stratejik plan” demokratik ve paydaşların katılımı ile yapılırsa; kurum, ilke ve hedeflerini anlaşılır bir şekilde ortaya koyarsa; kentlilerin izleme, denetleme ve değerlendirmelerine açık olursa kuruma da rehberlik eder. Yöneticilerin de hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.

Beklenen, istenen, arzu edilen budur...