MECLİS ÜYELERİ; LAY LAY LOM!

MECLİS ÜYELERİ; LAY LAY LOM!
Nevzat ÇOLAK yazdı

YEREL GÜNDEM

MECLİS ÜYELERİ; LAY LAY LOM!

Nevzat ÇOLAK / nevzatcolak@hotmail.com

Seçimlere çok az bir süre kaldı. 31 Mart’ta 5 yıl boyunca kentimizin, mahallemizin geleceğini belirleyecek; belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtar ve azaları seçeceğiz. Seçimlerde sanki sadece belediye başkanı seçiyor gibi bir hava oluşuyor. Belediye başkanlığı, seçilecek olan tüm kişilerin görevlerinden daha etkin bir görev olduğu kesin. Başkanın etkin bir görevinin olması, meclis üyelerinin önemsiz olduğu sonucunu doğurmaz.

Meclislere aday olanların (Listede seçilecek yerlerde olmak için bir sürü taviz ve pazarlıkların yapıldığı bilinen bir gerçek) yapacağı görevin ne olduğu konusunda ne kadar bilgi sahibi olduklarını bilmiyorum. Bilenleri mutlaka vardır. Çünkü birkaç dönemdir görevdeler ve aday olmaya devam ediyorlar.

Meclis üyelerinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Belediye meclis üyeleri: Belediyenin en üst karar organının üyesidirler. Seçildikleri siyasi partileri temsil ederler. Partilerinin açıkladığı ‘projeler’ ve sorunların çözümü amacıyla görev yürütür. Belediye meclis üyeleri kamu görevi icra ederler. Bu nedenle üyeler aynı zamanda kamu görevlisidir.

İl genel meclis üyeleri: İl özel idaresinin karar organıdır. Seçildikleri siyasi partileri temsil ederlerler. Görevleri: İl çevre düzeni planı hazırlamak, toprakları korumak, il özel idaresinin bütçesini hazırlamak, sağlık, tarım, sanayi, ticaret alanlarında çalışmalar yapmak. İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma yapmakla görevli ve yetkilidirler.

Ne kadar önemli görevleri var değil mi?

Gerçeklik ne? : Belediye meclis üyeleri her ayın başında 1 gün, il genel meclis üyeleri her ayın başında 5 gün toplanır. Yapılan toplantılarda başkanın veya valinin oluşturduğu gündemi onaylamaktan başka bir aktivitenin içinde değiller. Kanununda var olan kurulması mecbur komisyonları da kuruyorlar mecbur olmayanları da kuruyorlar, yurt içinde de yurt dışında da inceleme / araştırma gezileri de yapıyorlar. En beğendikleri çalışma; inceleme / araştırma yapmak. Bayılıyorlar... Yani anlayacağınız, bizim meclis üyelerinin çalışmalarını, amiyane bir şekilde ifade etmek gerekirse lay lay lom...

Öncelikle bir konunun altını bir kez daha çizmemiz gerekiyor. Meclislere seçilen kişiler siyasi bir partinin temsilcisi olarak seçiliyorlar. Siyasi partilerin ülkedeki ve yereldeki sorunların çözümüne dair düşünceleri, önerileri vardır. Örneğin belediye seçimlerine yönelik açıklanan düşünceler ve 'projeler’ sadece belediye başkanını değil! bütün meclis üyelerini ve aday gösterildikleri siyasi partiyi de bağlar. Meclis üyelerinin önümüzde ki dönem yapması gereken tek bir şey var: Temsil ettikleri siyasi partinin ve aday olarak açıkladıkları ‘proje’ ve düşüncelerin hayata geçmesi için çalışmaktır.

Örneğin; belediye meclisi üyesi iseniz, kentliyi söz ve karar sahibi yapacağım diyorsanız ve bunun organlarını (Mahalle meclisleri), tarif etmişseniz kurmak ve içinde yer almak zorundasınız. Kararlarınızı alırken, kenti planlarken, kentlinin parasını nasıl harcayacağına karar verirken mutlaka bu organlarda tartıştırıp karar altına alınması için çalışmanız gerekmektedir.

İl genel meclisi üyesi iseniz; alacağınız kararlarda mutlaka muhatapları, ilgili meslek üyeleri, yaşam savunucuları ile tartışarak görüş oluşturulmalıdır. Onayladığınız ‘çevre düzeni planında’ yapılacak en ufak bir değişiklikte itiraz edin. Kamuoyuna bilgi verin. Kamu yararı olmayan hiçbir şeye onay vermeyin. İtiraz edin. Siz onay mercii değilsiniz. Örneğin, siyasal iktidarın aklı ile yapılmak istenen ‘Kavacık OSB ve ‘Saros daki FSRU gemi iskelesine’ karşı çıkın, dava açın. Müdahil olun. Tarım topraklarımızın yok edilmesine, havamızın, suyumuzun kirletilmesine izin vermeyin. Unutmayın sizler, orada yurttaşın taleplerini, partinizin politikalarını savunmak için varsınız.

Son söz; bir yere birileri seçilmişse o düşünceye o 'projelere' oy verenler sayesindedir. Denetlemek ve düşüncelerin hayata geçmesi için çalışmak oy verenlerin de en temel görevidir.