SEÇİMLER BİTTİ, UMUT DEVAM EDİYOR

SEÇİMLER BİTTİ, UMUT DEVAM EDİYOR
Nevzat ÇOLAK yazdı

YEREL GÜNDEM

SEÇİMLER BİTTİ, UMUT DEVAM EDİYOR

Nevzat ÇOLAK

Seçimler bitti.

Seçimlere ilişkin anahtar kelimeler nedir derseniz şunları sıra ile yazabiliriz sanırım: ‘yalan’, ‘iftira’, ‘devlet olanakları’, ‘korku’, ‘tehdit’ , ‘ihanet’…

Bu seçimlere damgasını vurdu.

31 Mart seçimlerini önemli kılan ve toplumda heyecan yaratan diğer iki olaydan biri Beyoğlu’da Alper TAŞ’ın adaylığı ve yarattığı umut dalgası, diğeri Dersim’de “Komünist Başkan” Maçoğlu’nun TKP listesinden seçimi kazanması olmuştur.

Seçimlere yönelik altını çizdiğimiz bir diğer olgu da şudur: Halka dokunmayan, kaybeder.

İktidar cephesinde sıkıntı büyük. İktidar bloğu İstanbul ve Ankara olmak üzere önemli bir rant alanını kaybetti. Varlık nedenleri iktidar olan bu elit zümre şaşkın. Onun için saldırıyorlar.

Nafile çabalar bunlar. İşsizlik, mutfakta kaynamayan tencere seçimlerin belirleyicisi olmuştur.

Bu tespitten sonra indirgemeci bir tavır ile “yoksullar AKP’den kopmuştur” demek doğru değil.

AKP yarattığı sadaka düzeni ile yoksullardan ve yoksul mahallelerden önemli destek almıştır ve almaya devam etmektedir.

Bu seçimlerin birçok belirleyeni olmuştur. Ekonomik sıkıntı en önemli nedenlerinden biri olmakla birlikte, demokrasi talebi de önemli belirleyendir. İktidarın toplumu bölen, ötekileştiren ve terörize eden dili; HDP’nin kazanamayacağı yerlerde aday çıkarmaması önemli bir sonuç yaratmıştır. Sosyalistler ve Kürt seçmen sandığa gitmiş, adayın kimliğinden azade demokrasinin bu topraklarda var olabilmesi adına oy vermiştir.

Seçimlerin bir diğer belirleyeni de AKP’nin elinde bulundurduğu kentlerde yarattığı iklimdir. AKP kentleri kendi ideolojik bakış açısıyla dizayn etmekte kentlerin çok kimlikli, çok renkli yapıları yıkılarak tek kimlikli muhafakezar bir yaşam biçimi dayatmasıdır. Kadınların, gençlerin ve seküler kesimlerin tepkisi bu seçimlerde AKP karşısındaki adaya verilen oya dönüşmüştür.

Başarının bir diğer hak edeni de CHP yönetimidir. Kapsayıcı yaklaşımı, topluma verdiği mesaj bu değişimin önünü açmıştır. AKP’nin “beka” üzerinden seçimleri ulusal bir seçime dönüştürme çabalarına karşılık CHP yönetimi bu topa girmemiştir. Seçimleri iktidarın baskıcı otoriter yönetimine karşılık yerel demokrasinin inşası, yoksulluğun yenilmesi ve dayatılan tek tip yaşam biçimine karşı geliştirdiği ve net bir şekilde anlattığı önerileri ile bu seçimi kazanmıştır.

Muhalefet bu seçimlerde, Türkiye nüfusunun yarısından çok daha fazlasının yaşadığı kentlerde halk tarafından yönetmek üzere yetkilendirilmiştir.

Seçim döneminde söyledikleriniz ile halkın güvenine ve teveccühüne layık olmak güzel bir şeydir. Seçim kazanmak önemlidir. Başarı bunu devam ettirebilmektir. Şimdi amasız, ancaksız söylediklerinizi hatta daha fazlasını hayata geçirme zamanıdır. Bu görev aday olup seçilen tüm kişilerle birlikte, oy verenlerin, demokrasi güçlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, başka bir yaşam mümkün diyen tüm yurttaşların ve tabi ki parti örgütlerinin ve başkanlarının görevidir.

Bir de bu seçimin öğretenleri var: Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Mehmet Siyam Kesimoğlu.