SGK Prim Ödemelerinde İşçi Başına Daha Az Ödenecek

SGK Prim Ödemelerinde İşçi Başına Daha Az Ödenecek
SGK prim ödemelerinde işçi başına daha az ödenecek.

2016 yılında başlayan uygulama ile asgari ücret net 1300 TL'ye çıkmıştı. Ancak bu, işverene yüksek bir maliyet getirdiğinden dolayı devlet tarafından teşvik kapsamına alınmıştı. 1 yıl süreyle işçi sayısı sınırlaması olmaksızın günlük 3 lira 33 kuruş olan bu indirim ocak ayına yetişmedi. Bu ay ödenecek olan SGK prim ödemelerinde bankalardan ödeme yaparken işçi başına 100 TL’ye yakın bir miktar daha az ödeneceği belirtildi.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün "Asgari Ücret Destek Tutarı"na ilişkin yayınladığı duyuru ise şu şekilde: "6661 sayılı kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 68'inci madde ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan dolayı işverenlerimize 2016/Ocak ile 2016/Aralık döneminde uygulanmak üzere hazine desteği verilmesi hükme bağlanmış olup, kanunda ön görülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası genelgede açıklanmış olan şartları taşıyan işverenlerimiz, kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı sigorta primlerinin ödenmesi gereken ayı/dönemi takip eden ayda/dönemde tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak olan hazine desteği tutarı 2016/Mart ayında bankaya yapılacak ödeme sırasında, bankada asgari ücret destek tutarı düşürülmüş miktar görüleceğinden, bankaca belirtilen tutar ödenmek suretiyle mahsup işlemi yapılacaktır. Takip eden aylarda da mahsup işlemi belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir."