Sosyal Korumaya 382 Milyar TL Harcandı

Sosyal Korumaya 382 Milyar TL Harcandı
Sosyal koruma yardımlarında en büyük harcama 185 milyar TL ile emekli ve yaşlılara yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre sosyal koruma harcaması 2017 yılında yüzde 13,7 artarak 382 milyar 639 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,1'ini sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında en büyük harcama 185 milyar 36 milyon TL ile emekli ve yaşlılara yapılan harcamalar oldu. İkinci sırada 103 milyar 77 milyon TL ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları yer aldı.

GSYH'nin %12,3'ünü sosyal koruma harcamaları oluşturdu

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2017 yılında %12,3 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %12,1 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %6 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,4 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının %9,1'i şartlı olarak verildi

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %37,7 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu %29,4 ile engelli/malül yardımları ve %16,1 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının %67,4'ü nakdi olarak verildi

Nakdi yardımlarda en büyük payı %72,7 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu %17,6 ile dul/yetim yardımları ve %3,2 ile işsizlik yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin %38,1'ini devlet katkıları oluşturdu

Sosyal koruma gelirlerinin %38,1'ini devlet katkıları, %28,9'unu işveren sosyal katkıları ve %26,3'ünü koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 13 milyon 260 bin kişi oldu

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı)  alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 898 bin iken, %2,8 artarak 2017 yılında 13 milyon 260 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 62 bin iken, 2017 yılında 12 milyon 416 bin kişiye ulaştı.