Tapu ve Kadastro Çalışanları Eşitlik İstiyor

Tapu ve Kadastro Çalışanları Eşitlik İstiyor
Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği, kurulduğu 2014 yılından itibaren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü...

Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği, kurulduğu 2014 yılından itibaren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tüm mesai arkadaşlarımızı ortak bir platformda toplayarak; her türlü gelişimin, ilerlemenin sağlanması ve sorunların çözümü adına faaliyet gösteren, bilfiil kamu çalışanlarından oluşan gönüllüler hareketidir.

2017 yılında devlet hazinemize 10.693.326.817,00-Türk Lirası gelirin girişini sağlayan “Tapu ve Kadastro Çalışanları”, her kurum içinde sabit mevzuatla çalışan memurlara nazaran, mülkiyet hukukunun kesin güvenliğini sağlamak adına yüzü aşkın kanun, genelge ve yönetmeliklere hakim olmak zorunluluğunu taşımaktadır. Pek çok avukat ve hukuk insanı, mülkiyet hukuku için hâlihazırda tapu müdürlüklerinden bilgi almakta, çeşitli istişarelerde bulunmaktadırlar.

2018 yılının ilk üç ayı içerisinde 3.855.666.275,00 Türk Lirası gibi ciddi bir gelirin devlet hazinesine kazanımında katkı sağlayan tapu ve kadastro çalışanları, maalesef sağlık çalışanlarının aldığı gibi döner sermayeden pay alamamakta ve Sayın Cumhurbaşkanımızın muazzam gayretleriyle yükselişe geçen ülkemiz ekonomisine rağmen 24/05/2018 tarihinde açıklanan seçim beyannamesinde ek gösterge müjdesinden mahrum bırakılmaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde yüksek özveri ve gayret ile müthiş atılımlara imza atarak %95’ten fazla vatandaş memnuniyetini resmi anketlerle ortaya koyan, aziz milletimizin devletine olan güven ve saygısını artırmayı başaran tapu ve kadastro çalışanlarına kendi kurum döner sermayesinden pay verilmesi ve 3600 ek gösterge rakamından yararlanma hakkının tanınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyetinde bir kamu çalışanı olmanın şükrünü ve gururunu yaşayan bizler; bu ülkede kamu çalışanlarına verilen her desteğin doğrudan ülkemizin iç ekonomisine sıcak para olarak güç verdiğinin de istatistikî analizler sonucu farkındayız. Kurumumuz döner sermayesinden pay almamız ve ek gösterge düzenlemesi kapsamına alınarak özlük haklarımızın iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz."