1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini belediyeye sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen...

1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini belediyeye sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ancak inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Yeni yapılacak veya yapımı devam eden binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde binalar inşa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede olan yeni  binalar kanunen yapı kullanma izin belgesi alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma koşulu yoktur. Mevcut binalar bina dışı ısı yalıtımı, pencerelerin yalıtımı, kullanılan ısıtma-soğutma ekipmanlarının verimi, aydınlatma armatürlerinin verimliliği gibi parametrelere bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Binanızın "Enerji Kimlik Belgesi"ni almak üzere bizlere ulaşabilirsiniz.

Çevdanış Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti.

Mak. Müh. M.Ünal ŞENYURT

Bina Enerji Yöneticisi

Tel: 0284 236 32 40   E-Posta: unalsenyurt@cevdanis.com.tr

EKB-REKLAM